Aktualności

2020-08-15 18:11

XX Niedziela Zwykła (Rok A) – 16 sierpnia

EWANGELIA (Mt 15,21-28) – czytania

WIARA PODDANA PRÓBIE

ks. Zenon Mońka

Chrystus nie odmawiał nikomu pomocy. Służył wszystkim. Być może przez swoją wypowiedź, że troszczy się o owce, które poginęły z domu Izraela, chciał podkreślić, że pierwszeństwo w Bożym planie zbawienia mają Jego rodacy. To wcale nie oznacza, że inni nie mogą korzystać z tego daru. Dla Chrystusa liczy się bowiem każdy człowiek – człowiek, który ma duszę nieśmiertelną i potrzebuje zbawienia.

 

U niewiasty kananejskiej, proszącej o uzdrowienie córki „dręczonej przez złego ducha” (Mt 15, 22), zaowocowała wielka wiara. Tak wielka, że pochwalił ją Chrystus, mówiąc: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie to, czego pragniesz” (Mt 15, 28). Czego uczy nas wiara owej niewiasty? Przede wszystkim zadziwia nas. Zadziwia dlatego, że kobieta, tak bardzo doświadczona przez samego Chrystusa, ani na moment nie straciła ufności w Niego. Choć była poganką, to jednak intuicyjnie wyczuwała, że Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem. Wiele o Nim słyszała, a może wiele Jego cudów widziała i doszła do przekonania, że to jest prorok posłany przez Boga. Jaka jest moja wiara w Chrystusa? Odpowiedź na to pytanie ułatwi nam przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii niewiasta kananejska.

czytaj więcej...