Aktualności

2017-09-02 13:39

Modlitwa codzienna – Żertwy ofiarnej za kapłana

Boże, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i ofiaruję Ci moją duszę i ciało. Z miłości do Ciebie kładę się na ołtarzu wraz z Jezusem i Maryją jako ofiara całopalna.

Przyjmij moje cierpienie, cokolwiek mnie spotka, niech uwielbi Ciebie, Ojcze. Nie boję się, bo Ty jesteś Miłością. Wiem, że moja ofiara jest znikoma w zasłudze, ale w połączeniu z najświętszą i nieskończoną Ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończoną. 

Łączę więc moją krew z Jego Krwią, moje łzy z Jego Łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego Ofiarą i błagam cię, abyś spojrzał na mnie z litości i przyjął moją modlitwę. Amen. 

 

zobacz: Główne Grzechy Kapłańskie. POWOŁANIE DUSZ – ŻERTW ZA KAPŁAŃSKIE SERCA

 

MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ JAKO ŻERTWA SERCA ZA KAPŁANA

Jezu, który poświęciłeś trzy godzi swojej agonii na krzyżu, aby wybłagać łaskę świętości dla kapłanów, pozwól mi dziś dołączyć do Twojej Męki i przyjąć pokusy tak wielkie, że tylko Twoją siłą mogę je znosić i zwyciężać. Chcę przyjąć na siebie diabelski atak, którym Szatan chce zniszczyć kapłana, którego imię Ci przedstawiam. Jeśli uznasz mnie za duszę zdolną zwyciężyć ten atak poprzez pokorę i modlitwę, ukryj serce tego kapłana w moim sercu, aby złe duchy nie mogły go dosięgnąć, zanim nie zniszczą mnie i nie upadnę w grzech. Błagam Cię jednak, choćby całe Piekło rzuciło się na mnie, nie dozwól mi upaść w grzech ciężki. Raczej ześlij na mnie śmierć, bo jeśli ciężko zgrzeszę, będę mieć na sumieniu kapłana, który również upadnie, pociągając za sobą liczne dusze do Piekła. Wolę więc umrzeć, ale ocalić Twojego syna, bo jego życie droższe jest niż moje. Obiecuję nie ustawać w modlitwie i umacniać się stale poprzez święte sakramenty. Jednak niech nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen.