Aktualności

2020-01-18 15:00

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o kapłaństwie

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE/ORĘDZIA: PAN JEZUS

Rozważania Orędzi o kapłaństwie:

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN WYRZUCAJĄC MNIE ZE SWOJEGO SERCA, STAJE SIĘ MOIM KATEM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN CIĘŻKO GRZESZĄC, UŻYWA SWOJEJ WŁADZY, ABY SKAZAĆ MNIE NA ŚMIERĆ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

WYKORZYSTYWANIE MOJEJ OSOBY DO KONTROLOWANIA LUDZI, WYŁUDZANIA PIENIĘDZY I ZASZCZYTÓW CZY DO NADUŻYĆ CIELESNYCH JEST NAJCIĘŻSZYM GRZECHEM KAPAŁAŃSKIM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁANIE, TWOIM ZADANIEM JEST ZBAWIAĆ DUSZE DLA BOGA, A NIE ŻYĆ DLA SIEBIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

GDZIE SĄ TE TŁUMY WITAJĄCE MNIE W DZIEŃ MOJEGO ZMARTWYCHWSTANIA? KAPŁANI, ODPOWIECIE ZA TO SROGO PRZEDE MNĄ – PAN JEZUS (do kapłanów)

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁANI, KTÓRZY SWOJE SERCE ZWRACAJĄ KU KOBIECIE, WŁADZY, PIENIĄDZU LUB INNEMU BOŻKOWI, WYPOWIEM SŁOWA: NIE ZNAM WAS – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

SZATAŃSKIEMU ZŁUDZENIU ULEGAJĄ KAPŁANI, ZAKOCHUJĄC SIĘ I OPUSZCZAJĄC MNIE DLA KOBIET. PRZEKLEŃSTWO NIGDY NIE OPUŚCI ICH DOMÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN ZDEJMUJĄC KOLORATKĘ I SUTANNĘ JEST JAK MAŁŻONEK, KTÓRY ZDEJMUJE OBRĄCZKĘ PRZED ZDRADĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

MSZA ŚW. MA BYĆ CENTRUM KAPŁAŃSKIEGO ŻYCIA. WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ JEST RZECZĄ DRUGOPLANOWĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

BEZ WIARY ŻYCIE KAPŁAŃSKIE JEST WIĘZIENIEM PEŁNYM OGRANICZEŃ. Z TEGO POWODU RODZĄ SIĘ GRZECHY I ICH AKCEPTACJA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN LENIWY I OBOJĘTNY, ODDALA ODE MNIE WIELE DUSZ SWOIM SŁOWEM, A SKRACANIE NABOŻEŃSTW PRZYNOSI MU SATYSFAKCJĘ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

BRAK MIŁOŚCI U KAPŁANÓW I LENISTWO W SŁUŻBIE, JEST UDRĘKĄ I POWTÓRNĄ MĘKĄ DLA BOGA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁANIE, CZY STARASZ SIĘ, ABY W TWOJEJ PARAFII NIKT SIĘ NIE POTĘPIŁ? CZY ZDOBYWASZ GRZESZNIKÓW DLA MNIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

JEŚLI SERCE KAPŁANA NIE BĘDZIE NALEŻAŁO DO MARYI, DIABEŁ WYŚLE DO NIEGO INNĄ niewiastę, JAKO PRZECIWIEŃSTWO MARYI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

DODATEK

DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. TO DROGA DO OGNIA CZYŚĆCOWEGO LUB PIEKIELNEGO – BÓG OJCIEC

KAŻDY, KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW. NA RĘKĘ NIE DOSTANIE SIĘ PO ŚMIERCI DO NIEBA. MUSI BYĆ PRZEZ WIELE LAT OCZYSZCZONY W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI – PAN JEZUS

APOSTAZJA /JUDASZOWSKA ZDRADA JEZUSA CHRYSTUSA I JEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO/ – BEZPOŚREDNIA DROGA DO PIEKŁA

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

NAMASZCZENIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO – KAPŁAŃSTWO

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

***

GRZECH GŁÓWNY KAPŁAŃSKI. KOBIETY UWODZĄCE KAPŁANÓW

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

czytaj więcej...