Aktualności

2020-01-18 15:00

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o kapłaństwie

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

Rozważania Orędzi o kapłaństwie:

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN WYRZUCAJĄC MNIE ZE SWOJEGO SERCA, STAJE SIĘ MOIM KATEM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

następne rozważania w przygotowaniu…

***

NAMASZCZENIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO – KAPŁAŃSTWO

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

GRZECH GŁÓWNY KAPŁAŃSKI. KOBIETY UWODZĄCE KAPŁANÓW

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

czytaj więcej...