Aktualności

2020-01-18 15:00

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o kapłaństwie

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 290 Dusz poświęconych Bogu

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE/ORĘDZIA: PAN JEZUS

Rozważania Orędzi o kapłaństwie:

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI W OCZY NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

***

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN WYRZUCAJĄC MNIE ZE SWOJEGO SERCA, STAJE SIĘ MOIM KATEM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN CIĘŻKO GRZESZĄC, UŻYWA SWOJEJ WŁADZY, ABY SKAZAĆ MNIE NA ŚMIERĆ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

WYKORZYSTYWANIE MOJEJ OSOBY DO KONTROLOWANIA LUDZI, WYŁUDZANIA PIENIĘDZY I ZASZCZYTÓW CZY DO NADUŻYĆ CIELESNYCH JEST NAJCIĘŻSZYM GRZECHEM KAPAŁAŃSKIM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁANIE, TWOIM ZADANIEM JEST ZBAWIAĆ DUSZE DLA BOGA, A NIE ŻYĆ DLA SIEBIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

GDZIE SĄ TE TŁUMY WITAJĄCE MNIE W DZIEŃ MOJEGO ZMARTWYCHWSTANIA? KAPŁANI, ODPOWIECIE ZA TO SROGO PRZEDE MNĄ – PAN JEZUS (do kapłanów)

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁANI, KTÓRZY SWOJE SERCE ZWRACAJĄ KU KOBIECIE, WŁADZY, PIENIĄDZU LUB INNEMU BOŻKOWI, WYPOWIEM SŁOWA: NIE ZNAM WAS – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

SZATAŃSKIEMU ZŁUDZENIU ULEGAJĄ KAPŁANI, ZAKOCHUJĄC SIĘ I OPUSZCZAJĄC MNIE DLA KOBIET. PRZEKLEŃSTWO NIGDY NIE OPUŚCI ICH DOMÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN ZDEJMUJĄC KOLORATKĘ I SUTANNĘ JEST JAK MAŁŻONEK, KTÓRY ZDEJMUJE OBRĄCZKĘ PRZED ZDRADĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

MSZA ŚW. MA BYĆ CENTRUM KAPŁAŃSKIEGO ŻYCIA. WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ JEST RZECZĄ DRUGOPLANOWĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

BEZ WIARY ŻYCIE KAPŁAŃSKIE JEST WIĘZIENIEM PEŁNYM OGRANICZEŃ. Z TEGO POWODU RODZĄ SIĘ GRZECHY I ICH AKCEPTACJA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁAN LENIWY I OBOJĘTNY, ODDALA ODE MNIE WIELE DUSZ SWOIM SŁOWEM, A SKRACANIE NABOŻEŃSTW PRZYNOSI MU SATYSFAKCJĘ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

BRAK MIŁOŚCI U KAPŁANÓW I LENISTWO W SŁUŻBIE, JEST UDRĘKĄ I POWTÓRNĄ MĘKĄ DLA BOGA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

KAPŁANIE, CZY STARASZ SIĘ, ABY W TWOJEJ PARAFII NIKT SIĘ NIE POTĘPIŁ? CZY ZDOBYWASZ GRZESZNIKÓW DLA MNIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

JEŚLI SERCE KAPŁANA NIE BĘDZIE NALEŻAŁO DO MARYI, DIABEŁ WYŚLE DO NIEGO INNĄ niewiastę, JAKO PRZECIWIEŃSTWO MARYI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

DODATEK

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. TO DROGA DO OGNIA CZYŚĆCOWEGO LUB PIEKIELNEGO – BÓG OJCIEC

KAŻDY, KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW. NA RĘKĘ NIE DOSTANIE SIĘ PO ŚMIERCI DO NIEBA. MUSI BYĆ PRZEZ WIELE LAT OCZYSZCZONY W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI – PAN JEZUS

APOSTAZJA /JUDASZOWSKA ZDRADA JEZUSA CHRYSTUSA I JEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO/ – BEZPOŚREDNIA DROGA DO PIEKŁA

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

NAMASZCZENIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO – KAPŁAŃSTWO

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

GRZECH GŁÓWNY KAPŁAŃSKI – KOBIETY UWODZĄCE KAPŁANÓW. KOBIETY TE, SĄ JUŻ POTĘPIONE ZA ŻYCIA

***

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

czytaj więcej...