Aktualności

2018-03-29 19:41

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

 

I. OJCIEC STWORZYCIEL

1. Jestem Tym, który tworzy i niszczy

2. Intronizacja Boga Ojca

3. Miłość objawia się w Dziele Stworzenia

4. Wymiar Boga przekracza wymiary ludzkie

5. Jestem Ojcem

6. Świat walczy z Bogiem o rzeczy

7. Kto żyje w Bogu, nie musi się lękać

8. Sens Niedzieli

9. Historia pochodzenia i przeznaczenia duszy:

a. Pierwsza i największa przeszkoda na drodze człowieka do Boga

b. Bóg jest Twórcą świętości

c. Pochodzenie i pamięć duszy

d. Nie zmruży oka Ten, który cię stworzył

e. Miłość za wszystko wystarcza

f. Bieg do Nieba

g. Ufność to wiara w Słowo

h. Dla Boga „Żyć” – oznacza „Kochać”

i. Najbardziej zaufany Przyjaciel

j. Całkowicie zaufać – to całkowicie powierzyć swój los w ręce Boga

10. Wielkich rzeczy dokonuje Bóg tylko przez tych, którzy maja wielka wiarę

II. OJCIEC CHRYSTUSA

1. Nie odłączajcie Ofiary krzyża od Jego Ojca

2. Tajemnica wypraszania łask

3. Moc zbawcza małych ofiar

4. Wolą Boga jest Zbawienie człowieka

5. Kościół Mój walczy ze Mną, walczą ze Mną Moi synowie [kapłani]

6. Nauka o wierze:

a. Część pierwsza

b. Część druga

7. Moc Sakramentów Kościoła

8. Rozważania o Zbawieniu i Dziele Odkupienia:

a. Otrzymaliście wszystko w Jezusie

b. Zadośćuczynienie za odrzucenie Ofiary Boga

c. Największe pragnienie Boga

d. Tajemnica Zbawienia

e. Zbawienie zostało człowiekowi podarowane

III. OJCIEC ŁASKI

1. Ułomna natura ludzka jako konsekwencja grzechu pierworodnego. Odkupienie – kres rozłąki Boga i człowieka

2. Potęga wolnej woli

3. Nie szukaj innych pocieszycieli

4. Budowanie relacji z Bogiem w oparciu o Jego wierność

5. Nie „ja”, ale Bóg zbawia duszę. Terapia uwolnienia od egocentryzmu:

a. Grzech pierworodny jako choroba, która nie prowadzi do śmierci, ale do życia

b. Słabość człowieka i miłosierdzie Boga

c. Niewdzięczność człowieka i łaskawość Boga

d. Zniewolenie człowieka i wolność Boga

e. 

Ciąg dalszy w przygotowaniu…

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...