Aktualności

2018-03-29 19:41

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

 

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

I. OJCIEC STWORZYCIEL

1. Jestem Tym, który tworzy i niszczy

2. Intronizacja Boga Ojca

3. Miłość objawia się w Dziele Stworzenia

4. Wymiar Boga przekracza wymiary ludzkie

5. Jestem Ojcem

6. Świat walczy z Bogiem o rzeczy

7. Kto żyje w Bogu, nie musi się lękać

8. Sens Niedzieli

9. Historia pochodzenia i przeznaczenia duszy:

a. Pierwsza i największa przeszkoda na drodze człowieka do Boga

b. Bóg jest Twórcą świętości

c. Pochodzenie i pamięć duszy

d. Nie zmruży oka Ten, który cię stworzył

e. Miłość za wszystko wystarcza

f. Bieg do Nieba

g. Ufność to wiara w Słowo

h. Dla Boga „Żyć” – oznacza „Kochać”

i. Najbardziej zaufany Przyjaciel

j. Całkowicie zaufać – to całkowicie powierzyć swój los w ręce Boga

10. Wielkich rzeczy dokonuje Bóg tylko przez tych, którzy maja wielka wiarę

II. OJCIEC CHRYSTUSA

1. Nie odłączajcie Ofiary krzyża od Jego Ojca

2. Tajemnica wypraszania łask

3. Moc zbawcza małych ofiar

4. Wolą Boga jest Zbawienie człowieka

5. Kościół Mój walczy ze Mną, walczą ze Mną Moi synowie [kapłani]

6. Nauka o wierze:

a. Część pierwsza

b. Część druga

7. Moc Sakramentów Kościoła

8. Rozważania o Zbawieniu i Dziele Odkupienia:

a. Otrzymaliście wszystko w Jezusie

b. Zadośćuczynienie za odrzucenie Ofiary Boga

c. Największe pragnienie Boga

d. Tajemnica Zbawienia

e. Zbawienie zostało człowiekowi podarowane

III. OJCIEC ŁASKI

1. Ułomna natura ludzka jako konsekwencja grzechu pierworodnego. Odkupienie – kres rozłąki Boga i człowieka

2. Potęga wolnej woli

3. Nie szukaj innych pocieszycieli

4. Budowanie relacji z Bogiem w oparciu o Jego wierność

5. Nie „ja”, ale Bóg zbawia duszę. Terapia uwolnienia od egocentryzmu:

a. Grzech pierworodny jako choroba, która nie prowadzi do śmierci, ale do życia

b. Słabość człowieka i miłosierdzie Boga

c. Niewdzięczność człowieka i łaskawość Boga

d. Zniewolenie człowieka i wolność Boga

e. Dla człowieka niemożliwym jest się zbawić, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego

f. Niecierpliwość człowieka i cierpliwość Boga

g. Niedoskonałość człowieka i doskonałość Boga

h. Skierować wzrok duszy ku Nadziei

i. Zaufać do końca

j. Wewnętrzny obraz Ojca

IV. NASZ OJCIEC

1. Bóg pragnie być traktowany jak Ojciec

2. Macie prawo mówić do Boga: „Ojcze”. Anioł Stróż wyjawia tajemnicę usynowienia człowieka

3.Wszystko co Mam, należy również do ciebie

4. Istota ufności

5. Trzy Stopnie Ojcostwa Boga

6. Istota ojcostwa Boga:

a. Usynowienie człowieka w Chrystusie

b. Chrystus – Jedyny Odkupiciel; Kościół święty – jedyna brama do Królestwa

c. Powołanie do życia w Przenajświętszej Trójcy

d. Zagadnienie szczęścia

e. Ojcostwo Boga jako prawo nabyte dla człowieka przez Chrystusa

f. Łaska Boga i wola człowieka

7. Najwyższa godność człowieka

8. Głębia modlitwy „OJCZE NASZ”:

a. Ojcze nasz, któryś jest w Niebie

b. Święć się Imię Twoje

c. Przyjdź Królestwo Twoje

d. Bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi

e. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

f. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

g. Nie wódź nas na pokuszenie

h. Ale nas Zbaw ode złego 

V. OJCIEC SZCZĘŚCIA

1. Stopnie szczęścia w Niebie

2. Musisz żyć na Ziemi, ale tylko przez chwilę

3. Uwalnianie od fałszywego bożka – uczuć

4. Świętym jest tylko ten, kto pełni Wolę Boga

5. Czyściec na Ziemi

6. Żyć Bogiem, pozostając w świecie

7. Źródło wiecznego szczęścia

VI. OJCIEC MIŁOŚCI

1. Wiara Mojżesza. Bóg liczy na zaufanie

2. Istota Boga

3. Bądźcie jak dzieci

4. Bóg pragnie miłości, a nie doskonałości

5. Boga nie obowiązują żadne normy

6. Walczcie o miłość

7. Wyrzeczenia bez miłości

VII. OJCIEC MIŁOSIERDZIA

1. Miłosierne Serce Ojca

2. Czas miłosierdzia

3. Uwierzyć w miłosierdzie Boga

4. Jedyna droga ratowania człowieka

5. Boleść Ojca

6. Bóg Ojciec płacze

7. Gorycz zranionego Boga

8. Czas się kończy

9. Ofiarowanie cierpień Syna Bożego

10. Strzeżcie się pychy – najmocniejszej karty szatana

VIII. OJCIEC SPRAWIEDLIWOŚCI

1. Majestat Boga

2. Cywilizacja przyjemności

3. Czciciele zła nie wejdą do Królestwa Bożego

4. Czas nawrócenia nie jest wieczny

5. Czynię nieprzyjaźń między żywiołami

6. Miłość wypełnia się w sprawiedliwości

7. Bożą sprawiedliwość można pokonać miłością

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...