Aktualności

2020-02-27 12:00

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

I Częstochowska Droga krzyżowa ŻERTWY OFIARNEJ

II Częstochowska Droga krzyżowa W OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ

III Częstochowska Droga krzyżowa PROSTO Z NIEBA

IV Częstochowska Droga krzyżowa Z MATKĄ BOŻĄ

V Częstochowska Droga krzyżowa SERCA PANA JEZUSA

VI Częstochowska Droga krzyżowa Z BOGIEM OJCEM

VII Częstochowska Droga krzyżowa CHRYSTUSA KRÓLA (odmawiana każdego 27 dnia miesiąca za Ojczyznę i o Intronizację)

VIII Częstochowska Droga krzyżowa ZE ŚWIĘTYMI

IX Częstochowska Droga krzyżowa Z DUCHEM ŚWIĘTYM

X Częstochowska Droga krzyżowa CIERPIĄCEGO DZIŚ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

XII Częstochowska MAŁŻEŃSKA DROGA KRZYŻOWA

XIII Częstochowska Droga krzyżowa DUSZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

XIV Częstochowska Droga krzyżowa WEDŁUG 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

XV Częstochowska SYNAJSKA DROGA KRZYŻOWA KRÓLA EUCHARYSTYCZNEGO

XVI Częstochowska Droga krzyżowa Z GÓRY NEBO

XVII Częstochowska Droga krzyżowa NA CZAS POSTU

XVIII Częstochowska Droga krzyżowa PRZED TABERNAKULUM

Po odprawieniu Drogi krzyżowej można/warto przyjąć Duchową Komunię Św.

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...