Aktualności

2018-02-25 04:49

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Duchu Święty, przyjdź, prosimy

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Nowenna do Boga Ojca

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

ORĘDZIA BOGA OJCA

XIV Częstochowska Droga krzyżowa WEDŁUG 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

WSTĘP

WPROWADZENIE W TAJEMNICĘ 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH  

BŁOGOSŁAWIONE, SKUTECZNE, STRASZENIE

POZNAJ WOLĘ BOŻĄ – POZNAJ SWOJE DOBRO

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

A. ZASTĘPOWANIE ŚWIĘTEJ RELIGII KATOLICKIEJ PRZEZ RÓŻNE FORMY POGAŃSTWA

B. BÓG JEST TYLKO JEDEN I TYLKO JEMU NALEŻY SIĘ MIANO „BÓG”

C. SPOSÓB NA POMNAŻANIE LUDZKICH GRZECHÓW

D. NALEŻĄC DO ŚWIATA JESTEŚ ZABAWKĄ W RĘKU SZATANA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO

A. LĘK PRZED WYPOWIADANIEM IMIENIA BOŻEGO

B. WSZYSCY, WIERZĄCY I NIEWIERZĄCY, WZYWAJĄ BEZ OPAMIĘTANIA BOŻEGO IMIENIA

C. PRZYKAZANIA NIE SĄ ZBIOREM MARZEŃ BOGA, ALE PRAWEM

D. JĘZYK SZATANA I POTĘPIONYCH DUSZ

E. SKUTKI PRZEKLEŃSTW I ZŁORZECZENIA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

A. DZIEŃ PAŃSKI, A NIE DZIEŃ ODPOCZYNKU

B. CZAS NA REFLEKSJĘ I SPOTKANIE Z BOGIEM W CISZY

C. PRACA W DZIEŃ PAŃSKI

D. DZIEŃ WYTCHNIENIA DLA DUSZY I CIAŁA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

IV. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

A. WYCHOWANIE CZŁOWIEKA DO NIEBA

B. RODZICOM NALEŻY SIĘ CZEŚĆ, BO WYSTĘPUJĄ W IMIENIU BOGA

C. OBOWIĄZKI DZIECI WOBEC RODZICÓW

D. SZACUNEK NALEŻNY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I PRACODAWCOM

E. NAUCZANIE PRZYKAZAŃ I MIŁOŚĆ DO PANA BOGA

F. WŁADZA ŚWIECKA I DUCHOWNA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

V. NIE ZABIJAJ

A. ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO I WYŁĄCZNOŚĆ BOGA NA STWORZENIE CZŁOWIEKA

B. ZABIJANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE

C. ZABIJANIE DUSZY

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

VI. NIE CUDZOŁÓŻ

A. NIECZYSTOŚĆ ZRYWA WIĘŹ Z BOGIEM I WYNISZCZA ZDOLNOŚĆ KOCHANIA

B. ZNIEWOLENIE I UPOŚLEDZENIE DUCHOWE JAKO SKUTKI NIECZYSTOŚCI

C. CZYSTOŚĆ JEST DOWODEM MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

VII. NIE KRADNIJ

A. PRACA JAKO KONIECZNA POKUTA PO BUNCIE PIERWSZYCH LUDZI W RAJU

B. OSZUSTWO JAKO NORMA I PODSTAWA FUNKCJONOWANIA CYWILIZACJI XXI WIEKU

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU TWEMU

A. KŁAMIĄ TYLKO TCHÓRZE I LUDZIE LENIWI

B. CAŁKOWITY ZAKAZ OBMAWIANIA, OSĄDZANIA, PLOTKOWANIA I PRÓŻNEJ MOWY

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO

A. PRZYCZYNY I SKUTKI ŁAMANIA DZIEWIĄTEGO PRZYKAZANIA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

X. ANI ŻADNEJ RZECZ, KTÓRA JEGO JEST

A. ZNISZCZENIE DOSKONAŁEGO PLANU BOŻEGO WE WŁASNYM ŻYCIU

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

UWIELBIENIE I PRZYJĘCIE PRAWA BOŻEGO

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski