Aktualności

2018-01-06 18:20

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Warto dziś wspomnieć własny chrzest. Dziękujmy Bogu za ten pierwszy otrzymany przez nas sakrament, bo dzięki niemu staliśmy się członkami Kościoła i zostaliśmy obdarzeni łaską nowego życia w Jezusie Chrystusie.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

– W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

–  Amen.

By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych? 
– Wyrzekam się.
– Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
– Wyrzekam się.
– Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
– Wyrzekam się.
– Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
– Wierzę.
– Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
– Wierzę.
– Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
 – Wierzę.
– Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?
 – Przyrzekam.
– Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę?
– Przyrzekam.
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
Amen.

 

czytaj więcej...