Aktualności

2018-05-10 11:53

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Ojcze Niebieski, przyjmij tę najświętszą i straszliwą Ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, Jego Mękę i śmierć krzyżową, którą teraz poprzez posługę Twojego wybranego kapłana ponawiasz na tym ołtarzu w sposób bezkrwawy, na zadośćuczynienie za grzechy moje, mojej rodziny, mojej Ojczyzny i całego świata. Tę najświętszą i niedoścignioną Ofiarę, łączę z moją całopalną ofiarą, którą składam Ci dziś, i którą składać Ci będę codziennie do końca mich dni poprzez codzienną Ofiarę Mszy św. Wraz z Krwią i ludzkim Ciałem Jezusa, składam Ci moje życie, moje ciało i krew, wszystko czym jestem i wszystko co posiadam, aby zadośćuczynić Twojemu Boskiemu Majestatowi za zbrodnie, pychę i niewdzięczność ludzkości. W tej najświętszej Ofierze Mszy św. zawieram i ofiarowuję Tobie mój Stwórco cały mój dzisiejszy dzień, wszystko co dzisiaj zrobię, powiem, pomyślę, niech będzie na Twoją Chwałę. Pragnę czcić Cię nieskończenie potężny i Święty Boże, każdym moim spojrzeniem, gestem i wszystkimi moimi zmysłami. Wszystko co dziś uczynię łączę z Ofiarą Mszy św. i uświęcam mocą tej straszliwej Ofiary z Boga i Człowieka na Chwałę Twojego Majestatu. Niech zstąpi na mnie Twój Najświętszy Duch i pobłogosławi mnie wraz z Ofiarą Chleba i Wina, abym stał się godny Twojego ołtarza. Amen.

 

Panie Jezu! Oto jestem, poślij mnie. Chcę iść za Tobą, należę do Ciebie. Weź mnie na Górę Golgoty, chcę razem z Tobą współcierpieć. Oto Panie jestem. Jestem cały Twój.

 

Duchowa Komunia Święta

 

zobacz też:

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
czytaj więcej...