Aktualności

2021-06-14 17:05

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, przyjdź, prosimy

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

IX Częstochowska Droga krzyżowa Z DUCHEM ŚWIĘTYM

XIII Częstochowska Droga krzyżowa DUSZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

I. DUCH BOŻY

1. JAKI JEST DUCH ŚWIĘTY

2. OKREŚLENIA DUCHA ŚWIĘTEGO:

A. TRZECIA OSOBA BOSKA

B. IMIĘ WŁASNE DUCHA ŚWIĘTEGO

C. POCIESZYCIEL

D. PARAKLET

E. DUCH BOŻY

F. UŚWIĘCICIEL

G. OŻYWICIEL

H. ODNOWICIEL

I. DUCH PRAWDY

J. DUCH ŁASKI

K. DUCH MODLITWY

L. DUCH POKOJU

M. DUCH MIŁOŚCI

N. DAWCA DARÓW

O. DUCH ZBAWIENIA

P. DUCH NAMASZCZENIA

R. DUCH UZDROWIENIA

S. DUCH NADZIEI I OBIETNICY

T. DUCH PRZYBRANIA ZA SYNÓW

U. DUCH ROZEZNANIA I DOBREGO WYBORU

3. OBRAZ DUCHA ŚWIĘTEGO

II. DUCH ŁASKI 

1. DLACZEGO WYBRAŃCY BOŻY NIE ZAWSZE SĄ JEDNOMYŚLNI?

2. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO:

A. DZIAŁANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO W DUSZY

B. DAR MĄDROŚCI

C. DAR ROZUMU

D. DAR RADY

E. DAR MĘSTWA

F. DAR UMIEJĘTONOŚCI

G. DAR POBOŻNOŚCI

H. DAR BOJAŹNI BOŻEJ

3. OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO:

A. OWOC MIŁOŚCI

B. OWOC RADOŚCI

C. OWOC POKOJU

D. OWOC CIERPLIWOŚCI

E. OWOC UPRZEJMOŚCI

F. OWOC DOBROCI

G. OWOC WSPANIAŁOMYŚLNOŚCI

H. OWOC ŁASKAWOŚCI

I. OWOC DOSKONAŁOŚCI

J. OWOC SKROMNOŚCI

K. OWOC WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

L. OWOC CZYSTOŚCI

III. DUCH POCIESZYCIEL

1. ZAPROSZENIE DO BOSKIEJ PRZYJAŹNI:

A. KONIEC PODZIAŁU NA „MOJE” I „TWOJE”

B. WZAJEMNE ODDANIE SIĘ

C. UFNOŚĆ PONAD WSZYSTKO

D. ZJEDNOCZENIE POPRZEZ STAŁĄ MODLITWĘ

E. ZAWIERZENIE JEDYNEMU POCIESZYCIELOWI

F. BOSKA PRZYJAŹŃ W CODZIENNOŚCI

G. POGŁĘBIANIE PRZYJAŹNI POPRZEZ TRWANIE W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ I OBECNOŚCI BOŻEJ 

2. SZUKAĆ POCIESZENIA TYLKO W BOGU

IV. DUCH UŚWIĘCICIEL

1. WSPÓŁCIERPIENIE

2. OBCOWANIE Z BOGIEM W SAMOTNOŚCI

3. WSZYSTKO NA WODZY DUCHA ŚWIĘTEGO

4. W KOMUNII Z DUCHEM ŚWIĘTYM

5. NARZĘDZIE NIE MUSI BYĆ DOSKONAŁE, ABY WYPEŁNIĆ WOLĘ BOŻĄ

6. SKOK DO ŚWIĘTOŚCI Z DUCHEM ŚWIĘTYM

7. KSZTAŁTOWANIE ŚWIĘTYCH PRZEZ ŁASKĘ:

A. POKUSA RAJSKA

B.  SIŁA SAMSONA

C. KRÓLEWSKIE NAMASZCZENIE

8. CZAS OBECNY JEST CZASEM DUCHA ŚWIĘTEGO

V. DUCH PARAKLET

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

2. PRZEMIENIENIE PANA JEZUSA NA GÓRZE TABOR

3.  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

4. BUDZENIE SIĘ W BOGU

5. PRACA W BOGU

6. TRZY POZIOMY ZJEDNOCZENIA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

7. ODDAWANIE CZCI BOGU W DUCHU I PRAWDZIE

8. WIECZNIE AKTUALNA OBIETNICA Z WIECZERNIKA

VI. DUCH SŁOWA

1. SŁOWO BOŻE. OBECNOŚĆ BOGA W SŁOWIE BOŻYM, MOC SŁOWA BOŻEGO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO BOŻE

2. ROZUMIENIE I OBJAŚNIANIE SŁOWA BOŻEGO

3. MĘCZEŃSTWO DUCHA

4. MODLITWA „ZDROWAŚ MARYJO” I BUDOWANIE KRÓLESTWA BOŻEGO

5. POTRZEBA MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

6. OD MODLITWY PODSTAWOWEJ DO MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ

7. DUCH ŚWIĘTY – NAUCZYCIEL MODLITWY

VII. DUCH MIŁOŚCI

1. KRZYŻ DOWODEM MIŁOŚCI

2. MIŁOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

3. OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO

4. ŚLEPA UFNOŚĆ BOSKIEJ OBLUBIENICY

5. ORĘDZIA – WIEDZA MIŁOŚCI I WEWNĘTRZNA MAPA NA GODZINĘ ŚMIERCI

6. SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI – DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE

7. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

8. OBIEKT WESTCHNIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO

VIII. DUCH KOŚCIOŁA

1. TRZEBA SIĘ NAM POWTÓRNIE NARODZIĆ

2. WSPÓŁCZESNY KOŚCIÓŁ A DUCH ŚWIĘTY

3. ZANIK SENSU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

4. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁAŃSKIE

5. POWOŁANIE DO ŻYCIA W PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

6. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

7. MSZA ŚWIĘTA

8. BIERZMOWANIE

9. OBECNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE POPRZEZ ŚWIĘTE SAKRAMENTY:

A. OBMYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM – CHRZEST

B. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – BIERZMOWANIE

C. CUD DUCHA ŚWIĘTEGO – EUCHARYSTIA I

D. KARMIENIE SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM – EUCHARYSTIA II

E. DOTKNIĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

F. UZDROWIENIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

G. NAMASZCZENIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO – KAPŁAŃSTWO

H. WIĘŹ DUCHA ŚWIĘTEGO – MAŁŻEŃSTWO

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

DODATEK

RODZICE CHRZESTNI ODPOWIADAJĄ NA SĄDZIE BOŻYM ZA WŁASNE I CHRZESTNYCH DZIECI – DUCH ŚWIĘTY

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...