Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

XXVIII Niedziela Zwykła 

II Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok C

13 październik 2019 rok

Intencje Mszalne 13 – 20 październik

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Czy słowa dzisiejszej Ewangelii oznaczają, że Bóg domaga się od nas, byśmy Mu dziękowali za to, co On robi dla nas? Oczywiście, że nie. Bóg działa w naszym życiu bez oczekiwania na jakąkolwiek wdzięczność. To jednak nie zmienia faktu, że sprawia Mu radość, kiedy dziękujemy. Jednak niestety wielu z nas Bogu nie dziękuje po otrzymaniu łaski, o którą prosiliśmy. Wręcz czasem zapominamy o Nim, a Maryja Matka Boga przez którą Jezus udziela nam wszelkich łask, smuci się i wylewa łzy niewdzięczności naszej. Posłuchaj co mówi Królowa wdzięczności: Kto dużo dziękuje, ten staje się silny i dobry. Naśladuj Matkę Dawcy wszelkich łask.

2. Dzisiaj przypada 73. rocznica wybudowania obecnej Kaplicy Na Brzegu. Jak czytamy w Historii Kaplicy (…) Po zakończeniu II wojny światowej mieszkaniec Kasiny Wielkiej Władysław Fornal, przebywając wcześniej w celi śmierci przysiągł Matce Bożej z Brzegu, że jeżeli odzyska wolność to ufunduje nową kaplicę. Na początku 1946 roku po kilku spotkaniach z mieszkańcami osiedla Brzegi, księdzem Janem Gimińskim i Radą Parafialną postanowili o budowie nowej kaplicy. Mieszkańcy osiedla udostępniali większy teren pod budowę, lecz ksiądz proboszcz obawiał się, że gdy wybudują dużą kaplicę to parafia nie dostanie zezwolenia na budowę nowego kościoła. —> czytaj dalej

3. W ostatnim numerze Gościa Niedzielnego mieliśmy okazję przeczytać artykuł o parach małżeńskich, które przeżyły z sobą ponad 60 lat. Wielką radością jest dla naszej wspólnoty parafialnej, że w artykule tym są państwo Rozalia i Jan Ceklarzowie z Kasiny Wielkiej, którzy są już razem ponad 62 lata. Polecamy Ich szczególnej opiece naszej ukochanej Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Opiece naszej Królowej i Pani Jasnogórskiej w Kaplicy polecamy również te pary z naszej parafii, które od niedawna są w związku małżeńskim jak również te, które już obchodzą swoje mniejsze i większe rocznice pożycia, aby na wzór Rodziny z Nazaretu mogły razem cieszyć się dobrymi owocami jakie powinny płynąć z sakramentu małżeństwa. CZYTAJ ARTYKUŁ

4. „Wstańcie, chodźmy!” to hasło XIX Dnia Papieskiego, który dzisiaj obchodzimy. czytaj

PLAN RÓŻAŃCA – kto prowadzi w danym dniu tygodnia

5. Dzisiaj ostatnie nabożeństwo fatimskie. To w Fatimie Maryja wzywa nas wszystkich do oddania się Jej Niepokalanemu Sercu przez praktykowanie nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca. To w Fatimie Maryja płacze z powodu wielkiej ilości Dusz, które idą każdego dnia do Piekła, bo nie chcą czynić pokuty. W procesji śpiewamy: (…) Różaniec, pokuta i umartwienie, są naszym ratunkiem i ocaleniem. Zabierz te słowa do swego serca i czyń to co one wskazują, abyś w godzinie swojej śmierci nie usłyszał strasznego wyroku: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! – Mt 25, 41. Procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół kościoła o godz. 17:00.

6. Jutro wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy. To jej Pan Jezus powiedział, aby odprawiać nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca. Dał też św. Małgorzacie 12 obietnic dla czcicieli Jego Boskiego Serca. To również jej Jezus objawił Godzinę świętą, dzięki której możemy z każdego czwartku na piątek wynagradzać Panu za grzechy.

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz o przemianę serc dla nieprzyjaciół tego świętego miejsca.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Matka Boża Częstochowska, Matka Różańcowa otoczyła Swym Płaszczem swoich umiłowanych synów, źrenice Jej oczu, synów Jej poświęconych, kapłanów Jej Syna i wyjednała im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Maryjo, Matko Kapłanów wzbudzaj nowe powołania, aby nie brakło robotników na Pańskim żniwie.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

7. W środę przypada 41. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Warto przypomnieć, że św. Jan Paweł II jako wikary, później jako biskup nawiedzał Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Dziś możemy cieszyć się owocami Jego obecności u naszej Matki i Królowej w Kaplicy. Jednym z nich są Szlaki Papieskie. Każdy kto przychodzi pokłonić się naszej Matce Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu dotyka też tych samych miejsc, gdzie przed laty sam święty Papież jeszcze wówczas jako wikary, ks. doktor, biskup namacalnie zostawił swoje „odciski tej obecności”. W Kaplicy są relikwie św. Jana Pawła II.

8. Różaniec. Modlitwa tak prosta i bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania. – św. Jan Paweł II. 

9. Czwartek dzień modlitw za kapłanów. To również dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie).

10. W piątek święto św. Łukasza. Według legendy kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest Ikona Jasnogórska w Częstochowie.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

11. Na kaplicę cmentarną zebrano – 277 590 zł.

12. Na potrzeby kościoła we wrześniu zebrano – 9840 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

13. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Mały Gość i Źródło.

14. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Bieńki i prosimy o przygotowanie na odpust osiedle Wydarte, Jurki i Szymony. 

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

XXVII Niedziela Zwykła 

I Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok C

6 październik 2019 rok

Intencje Mszalne 6 – 13 październik

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Wielu z nas prosząc Boga o zdrowie czy pomyślne załatwienie trudnych spraw, zapomina o wierze, traktując ją jako coś oczywistego, raz zdobytego na wieki. Tymczasem podobnie jak uczniowie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii musimy o wiarę nieustannie prosić i modlić się o nią. Bez wiary nie można podobać się Bogu ani być zbawionym. Maryjo, Pani moja i Królowo Ty znasz mnie najlepiej i widzisz moje słabości. Proszę Cię dziś mocno i pokornie, przymnóż mi wiary!

2. Jutro wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi. Starajmy się przeżywać je tak, jak Ona w swym matczynym Sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzajmy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Ona zabiera je, oczyszcza i przedstawia Synowi. Jezus nie odmawia niczego ukochanej Matce. Podobnie jak Jezusowi, mów Matce: Maryjo ufam Tobie!

PLAN RÓŻAŃCA – kto prowadzi w danym dniu tygodnia

 

3. Czwartek dzień modlitw za kapłanów. To również dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie).

4. Patrząc na zło, które zewsząd naciera na Kościół, nie widzę nic lepszego ani bardziej stosownego, jak polecać różaniec, który wiarę i cnotę ożywia. – papież Leon XIII

5. W piątek wspomnienie Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do wyznania wiary w Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Zbawiciel bowiem, Wcielony Syn Boży, „narodził się z Maryi Panny”. Prawda ta skłania nas do postawy uwielbienia Pana Boga za Jego wspaniały plan zbawienia świata. Rodzi także nadzieję. Matka Syna Bożego jest także naszą Matką.

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz o przemianę serc dla nieprzyjaciół tego świętego miejsca.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Matka Boża Częstochowska, Matka Różańcowa otoczyła Swym Płaszczem swoich umiłowanych synów, źrenice Jej oczu, synów Jej poświęconych, kapłanów Jej Syna i wyjednała im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Maryjo, Matko Kapłanów wzbudzaj nowe powołania, aby nie brakło robotników na Pańskim żniwie.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

6. W sobotę przypada 5. rocznica. Szlak Papieski – kilkukrotny pobyt św. Jana Pawła II ( ks. dr Karola Wojtyły, bp Karola Wojtyły) w Kaplicy Na Brzegu, staraniem wielu osób, obiekt Ten został włączony w poczet Szlaku Papieskiego – 12 październik 2014. —> zobacz: Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim

7. W przyszłą niedzielę przypada 73. rocznica wybudowania obecnej Kaplicy Na Brzegu. Jak czytamy w Historii Kaplicy (…) Po zakończeniu II wojny światowej mieszkaniec Kasiny Wielkiej Władysław Fornal, przebywając wcześniej w celi śmierci przysiągł Matce Bożej z Brzegu, że jeżeli odzyska wolność to ufunduje nową kaplicę. Na początku 1946 roku po kilku spotkaniach z mieszkańcami osiedla Brzegi, księdzem Janem Gimińskim i Radą Parafialną postanowili o budowie nowej kaplicy. Mieszkańcy osiedla udostępniali większy teren pod budowę, lecz ksiądz proboszcz obawiał się, że gdy wybudują dużą kaplicę to parafia nie dostanie zezwolenia na budowę nowego kościoła. —> czytaj dalej

8. W przyszłą niedziele ostatnie nabożeństwo fatimskie. To w Fatimie Maryja wzywa nas wszystkich do oddania się Jej Niepokalanemu Sercu przez praktykowanie nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca. To w Fatimie Maryja płacze z powodu wielkiej ilości Dusz, które idą każdego dnia do Piekła, bo nie chcą czynić pokuty. W procesji śpiewamy: (…) Różaniec, pokuta i umartwienie, są naszym ratunkiem i ocaleniem. Zabierz te słowa do swego serca i czyń to co one wskazują, abyś w godzinie swojej śmierci nie usłyszał strasznego wyroku: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! – Mt 25, 41. Procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół kościoła o godz. 17:00.

9. W przyszłą niedzielę przypada XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

10. W przyszłą niedzielę zmianka różańcowa mężczyzn.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

11. Na kaplicę cmentarną zebrano – 277 590 zł.

12. Na potrzeby kościoła we wrześniu zebrano – 9840 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

13. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Mały Gość i Źródło.

14. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Kubowicze Górne i prosimy o przygotowanie na odpust osiedle  Bieńki. 

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...