Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

WIELKANOC

III Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok C

21 kwiecień 2019 rok

Intencje Mszalne 21 – 28 kwiecień

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

*** 

Życzymy wszystkim Radosnego obchodu Świąt Wielkanocnych.

ALLELUJA!

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, dlaczego akurat TRZECIEGO DNIA Chrystus Zmartwychwstał? A może nam jest wszystko jedno kiedy Zmartwychwstał? Chyba jest nam wszystko jedno bo coraz częściej chcemy Boże nakazy skracać. Jak najmniej spędzić czasu w kościele, a jak najdłużej na zabawach, przyjemnościach tego świata. Do św. Faustyny Jezus powiedział, że: „Grzechy dusz w świecie żyjących ranią Moje Serce z wierzchu, ale grzechy dusz zakonnych, kapłańskich przeszywają Moje Serce na wskroś”. Może są jeszcze tacy ludzie, którym nie jest w dzisiejszym świecie WSZYSTKO JEDNO czy Zmartwychwstanie miało miejsce drugiego czy trzeciego dnia jak podaje Ewangelia. Prośmy Maryję, Matkę Miłosierdzia, Matkę Zmartwychwstałego Pana o miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla tych którym jest już wszystko jedno.

2. Trwa oktawa Wielkanocy. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w Niedzielę.

3. Od Wielkiego Piątku trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Niedzieli Miłosierdzia Bożego, do której zachęcamy. Poszczególne nowenny na każdy dzień znajdują się na stronie w aktualnościach oraz w Intencjach Mszalnych. Pan Jezus przekazał św. Faustynie obietnice i łaski dla tych, którzy uwielbiają i czczą Miłosierdzie Boże. Zachęcamy do codziennej modlitwy o godzinie 15:00. Jest to Godzina Miłosierdzia w tej godzinie Jezus wylewa morze łask dla dusz, które zanurzają się w Jego Bolesnej Męce przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

4. Od maja do końca października Msze św. w tygodniu wieczorne o godzinie 18:00.

5. W środę po Mszy św. o godz. 17:00 nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

 Intencje modlitewne na kwiecień 2019 rok:  

INTENCJA PARAFIALNA NA KWIECIEŃ: O błogosławieństwo Boże, przemianę serca i życia oraz potrzebne łaski do tej przemiany dla ks. Wiesława Maciaszka i ks. Roberta Stanuszka.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

6. CZWARTEK.  W tym dniu szczególnie powinniśmy się modlić za kapłanów w naszej parafii o potrzebne łaski do przemiany ich serca i życia.

7. W czwartek święto św. Marka Ewangelisty. Jest to również dzień imienin Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego. Pamiętajmy w dniu tym o modlitwie za nim, jego posługą dla dobra Kościoła, szczególnie krakowskiego.

8. W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady. To tytuł nadany Maryi w celu podkreślenia Jej roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających roztropnych decyzji w życiu (wybór drogi życiowej, stanu), w rozeznaniu duchowym lub działalności apostolskiej.

9. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie ma postu.

10. W sobotę przypada 5. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II. Przypominamy, że św. Jan Paweł II jako młody ksiądz, później biskup wielkokrotnie nawiedzał Kasinę Wielką, a szczególnie jej Serce Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to przesłanie świętego papieża do nas, im bardziej oddalamy się od Serca tym…

11. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami:„Chce abyście codziennie odmawiali Różaniec. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki.

12. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział do św. Faustyny, że: „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia dostąpi całkowitego odpuszczenia win i kar”. Tym Źródłem  jest spowiedź i Komunia św. To tutaj jak powiedział Jezus dzieją się cuda Miłosierdzia. Warto wykorzystać tą łaskę. Uroczystości w Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach.

 „Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

13. Na kaplicę cmentarną zebrano – 164 618 zł. 

14. Na potrzeby kościoła w marcu zebrałem – 9820 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

15. Na stoliku przy wyjściu można nabyć najnowsze numery: Gość Niedzielny, Mały Gość, Źródło, broszura Pierwszych Sobót Miesiąca.

16. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na Wielkanoc osiedlu Gościeje i prosimy o przygotowanie na następną niedzielę osiedle Trzepaczki.

17. W przyszłą niedzielę odpust w parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Wszystkim nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebne łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz Ś.P. Antoni Skowronek polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

Życzymy wszystkim Radosnego obchodu Świąt Wielkanocnych.

ALLELUJA!

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

II Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok C

14 kwiecień 2019 rok

Intencje Mszalne 14 – 21 kwiecień

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

*** 

Życzymy wszystkim  owocnego przeżycia
Wielkiego Tygodnia i Radosnego obchodu Świąt Wielkanocnych.

ALLELUJA!

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień, w przeżywanie tajemnicy Odkupienia i Zbawienia, które dokonało się przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa.  Chcielibyśmy przeżyć cud nawrócenia jak setnik, a okazuje się, iż najbliżej nam do córek jerozolimskich, które stać jedynie na puste zawodzenie. Na nasze szczęście na drodze tej  umęczony, skatowany, zekrwawiony Jezus daje nam Maryję. „Oto Matka twoja”.  Czy choć trochę pojmujesz Testament z Krzyża? Jak wypełniasz w swoim życiu Testament z Krzyża, który dał ci Jezus?

2. Po Mszy św. zmianka tajemnic różańcowych mężczyzn. Intencja: O błogosławieństwo Boże, przemianę serca i życia oraz potrzebne łaski do tej przemiany dla ks. Wiesława Maciaszka i ks. Roberta Stanuszka.

3. Dziś Niedziela Palmowa. Przed Mszą św. o godz. 10:30 poświęcenie palm i procesja, po Mszy św. konkurs palm. Po południu o godz. 18:00 droga krzyżowa na Pańskie.

4. We wtorek 92. urodziny papieża-seniora Benedykta XVI, pamiętajmy o modlitwie za nim.

5. W środę po Mszy św. o godz. 17:00 nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

TRIDUUM PASCHALNE – PROGRAM

 Intencje modlitewne na kwiecień 2019 rok:  

INTENCJA PARAFIALNA NA KWIECIEŃ: O błogosławieństwo Boże, przemianę serca i życia oraz potrzebne łaski do tej przemiany dla ks. Wiesława Maciaszka i ks. Roberta Stanuszka.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

Wielki Czwartek  

6. CZWARTEK.  W tym dniu szczególnie powinniśmy się modlić za kapłanów w naszej parafii o potrzebne łaski do przemiany ich serca i życia.

7. W tym tygodniu przeżywamy Liturgię Triduum Paschalnego.

17:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do 22:00.

Adorują osiedla:

do 19:00 – od os. Gucie do os. Wrzecionki i Rynek;

 19:00 – 20:00 – od os. Chęcie do Wydarte;

 20:00 – 21:00  os. od Kordy do Bierowce, Gargasy, Chrustki,

                 Spyrki, Sukówka;

21:00 – 22:00 os. Pańskie, Podlesie.

Wielki Piątek  

8. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Poszczególne nowenny na każdy dzień na stronie w aktualnościach oraz w Intencjach Mszalnych.

15:00 Droga Krzyżowa

15:30 Liturgia Męki Pańskiej – adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Adoracja przy Grobie do godz. 23:00.

W piątek obowiązuje post ścisły (od 18 – 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku do końca życia). 

Ofiary składane przy okazji adoracji krzyża w Wielki Piątek przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 

Adorują osiedla:

do 18:00 od os. Kubowicze Dolne do os. Turonie, od Kołacze do Dworu,

                  od os. Wydry do Ceklarze;

18:00 – 19:00 Kaletki, Puty, Stacja, Lulki, Mistarze;

19:00 – 20:00 od Skowronki do Wójciki;

20:00 – 21:00 od Jurki do Wojtasie, Bogacze, Fornale, Przejazd Kolejowy;

21:00 – 22:00 Młodzież;

22:00 – 23:00 Chrustki, Horniki, Kocuby, Kalety.

Wielka Sobota

9. W sobotę 20 kwietnia przypada 74. rocznica ekshumacji zwłok żołnierzy pochowanych w Piwnicy Młynkowskiej u podnóża Kaplicy Na Brzegu. To miejsce pochówku 11 zakładników rozstrzelanych dnia 14 listopada 1943 roku w niedzielę przez Niemców. Ciała tych partyzantów spoczywają dziś na cmentarzu w Mszanie Dolnej we wspólnej mogile Ofiar II Wojny Światowej. Zobacz Katarzyna Kowalczyk – Piwnica Młynkowska

W tym dniu niech nasze oczy i serce szczególnie będą skierowane na Maryję. Matkę cierpiącą, bolejącą, ukrzyżowaną z Synem, Matkę… . Jak pisał św. Tomasz z Akwinu o Wielkiej Sobocie, o każdej odtąd sobocie, o Maryi: Sobotę poświęcamy naszej Matce, ponieważ tego dnia, gdy Chrystus leżał umarły w grobie, Ona zachowała wiarę w Jego tajemnicę.” 

Święcenie pokarmów wielkanocnych tylko o godz. 10:00, 11:00 i 12:00. Wieczorem o godz. 19:00 poświęcenie ognia i paschału, odnowienie przyrzeczeń chrztu. Msza św. wigilii wielkanocnej i procesja rezurekcyjna. Na nabożeństwo w sobotę przynosimy świece. 

10. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę.

 „Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

11. Na kaplicę cmentarną zebrano – 164 618 zł. 

12. Na potrzeby kościoła w marcu zebrałem – 9820 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

13. Na stoliku przy wyjściu można nabyć najnowsze numery: Gość Niedzielny, Mały Gość, Źródło, broszura Pierwszych Sobót Miesiąca.

14. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Paluszki i Nowaki i prosimy o przygotowanie na Wielkanoc osiedle Gościeje.

15. W tym tygodniu spowiedź będzie jeszcze w środę w Mszanie Dolnej w kościele św. Michała Archanioła przez cały dzień.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Wszystkim nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebne łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz Ś.P. Antoni Skowronek, Ś.P. Jan Skowronek, Ś.P. Andrzej Popławski polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

Życzymy wszystkim  owocnego przeżycia
Wielkiego Tygodnia i Radosnego obchodu Świąt Wielkanocnych.

ALLELUJA!

czytaj więcej...