Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

IV Niedziela Zwykła

29 styczeń 2023 rok

Intencje Mszalne 29 styczeń – 5 luty

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

2. Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale i wyśmiewają post w każdej formie, a który od wieków był w świętym Kościele katolickim na porządku dziennym. Jest to również dzień postu za naszą Ojczyznę, Polskę. O ten post zwraca się do nas i prosi Bóg Ojciec. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

PONIEDZIAŁEK POST o CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

Modlitwa codzienna ŻERTWY OFIARNEJ za Ojczyznę  

 

3. KAPŁAN TEN, WYPEŁNIŁ MOJĄ WOLĘ W WASZEJ PARAFII – BÓG OJCIEC

Kapłana tego [ks. Marian Juraszek] umiłowałem i posłałem do was, jego namściłem, aby Mi służył, aby wypełnił Moją Wolę w waszej parafii. On przygotował dla Mnie to, co zamierzyłem względem przyszłego kultu maryjnego u was. Wypełnił Moją Wolę co do Mojego zamierzenia.

 

Wiele jest jeszcze dusz pośród was, które mimo tylu już lat od jego śmierci, wciąż zionie nienawiścią ku niemu, ku jego pełnej poświęcenia posługi, a ku tobie jeszcze bardziej [Jan Nowak z Woli Bożej opiekun Kaplicy Na Brzegu], za to, że utrwalasz pamięć o nim, a przede wszystkim za Maryję, przy której trwasz pełniąc Moją Wolę. To szatan, który działa nadal w tych duszach, które żyją jego wolą [szatana], chociaż przybierają maski dobrych i oddanych ludzi Kościoła. Nie idźcie za nimi, to wilki w owczych skórach. Jeśli chcecie się ostać przy Mnie, musicie ich przejrzeć. Oni nie chcą się nawrócić, oni nie chcą znać prawdy, oni Mnie nienawidzą za Maryję, która wybrała to miejsce [Kaplica Na Brzegu].

 

Musicie się Jej [Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu] oddać, tak jak to czynił kapłan, którego wybrałem do was. Dzieci, jeśli chcecie przetrwać to, co idzie na waszą Ojczyznę, musicie się Jej całkowicie zawierzyć i oddać swoją wolę w Jej władanie i zaufać Jej bezgranicznie.

 

4.  W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota i pierwsza niedziela miesiąca.

Pierwsza Środa jest dniem modlitw do Przeczystego Serca św. Józefa, Patrona Kościoła. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa. – zobacz: PIERWSZE ŚRODY

Pierwszy Czwartek dziękczynienie za Najświętszy Sakrament oraz dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie). W tym dniu szczególnie powinniśmy się modlić za kapłanów naszej parafii o potrzebne dla nich łaski oraz za kapłanów, osoby konsekrowane pochodzące z Kasiny Wielkiej.

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Pamiętajmy, że Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają. CZYTAJ WIĘCEJ

DOTKNIĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

5. warunków dobrej spowiedzi

Pierwszy Piątek spowiedź od godz. 16:00 i o godz. 17:00 Ofiara Mszy św. wotywna i modlitwy do NSPJ. To dzień, w którym powinniśmy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i świata. Pan Jezus przekazał obietnice dla czcicieli Jego Boskiego Serca św. Małgorzacie Alacoque. Jedna z nich dotyczy pierwszych piątków:  CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW.

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Pierwsza Sobota. Zachęcamy do uczestnictwa w Ofierze Mszy św. i przyjęciu Komunii św., aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i świata. Pan Jezus zwrócił się do siostry Łucji i przekazał jej 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragnie On, aby przez Jej Serce ludzie szli do Jezusa, bo jest to najkrótsza i najpewniejsza Droga. Przekazał również obietnice dla odprawiających nowennę pierwszych sobót miesiąca.

Pierwszą Niedzielę wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu lub list. Zmianka tajemnic różańcowych kobiet. 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

5. W środę Ofiara Mszy świętej o godz. 17:00 i nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

6. W środę post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

 

7. CZŁOWIEK PRODUKUJĄC LUDZKIE CIAŁO, NIE JEST W STANIE UTWORZYĆ W NIM LUDZKIEJ DUSZY – BÓG OJCIEC (V przykazanie)

8. Do 346 zwiększyła się Lista kapłanów w Wielkim Czyśćcu

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, zwiększyła się o kolejnych 145 kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 346 kapłanów w Wielkim Czyśćcu. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd.

Jeśli ktoś zna rodzinę poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem.

Ci kapłani wiedzą już wszystko jak żyli i jak postępowali. Jednak w najgorszym stanie i najcięższe kary są dla kapłanów, za Ofiarę Mszy św. [dopuszczanie kobiet do liturgii, udzielanie Komunii św. przez szafarzy, rozdawanie Komunii św. na rękę, na stojąco, itd.] oraz za obrazę Matki Najświętszej i umniejszanie Jej czci, oraz otwartą i skrytą walkę z Jej wizerunkami i miejscami Jej kultu.

9. We czwartek modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane żyjące oraz te, które już nasz Dobry Ojciec Niebieski powołał do siebie. Wiemy, że w Czyśćcu przebywa ogromna ich ilość, dlatego nie bądźmy obojętni na ich cierpienie i pomódlmy się za te biedne Dusze poświęcone Bogu. 

10. We czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego – MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ. Msze święte będą w kościele o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 17:00, a o godz. 18:00 będzie Ofiara Mszy świętej w Kaplicy Na Brzegu przed cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Na Mszach świętych będzie poświęcenie gromnic.

Proszę was o dziecięctwo duchowe – Maryja

Ofiarowanie Pańskie – Matki Boskiej Gromnicznej

Oczyszczenie Maryi (Ofiarowanie Jezusa) – bł. Anna Katarzyna Emmerich

Ofiarowanie Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej – s. Maria z Agredy – AUDIOBOOK

11. Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

12. W każdy piątek roku w Polsce obowiązuje post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

KOLĘDY I PASTORAŁKI

13. BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

„Jest zakątek na tej Ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie Króluje Jej Oblicze…”

Kiedy dusza oddana Matce Bożej wzniesie się ku wyżynom duchowym, kiedy przez otrzymaną od Boga łaskę przyjmie ją z radością, i kiedy pojmie, że właśnie droga przez cierpienie jest najmilszą, bo taką szła sama Najświętsza Maryja Panna, wówczas Bóg ze swojego miłosierdzia zaczyna dopuszczać ogromne cierpienia, upokorzenia, pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, wzgardę i wszystko to co przeczy „zdrowemu rozsądkowi” i życiu na tym przemijającym świecie.

Obrazem takiego życia jest trwanie przy Kaplicy Na Brzegu, a przede wszystkim przy jej Sercu – Najukochańszej Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, Złotej Róży w Kaplicy i Jej Synu Jezusie Chrystusie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasz Dobry Bóg Ojciec, który stwarzając świat, zaplanował również te działania w Kaplicy Na Brzegu, posługując się swoim synem kapłanem, a dokładniej jego niewiedzą i brakiem pobożności maryjnej, aby wypełnić swoje dzieło. I tak od połowy 2009 roku dzięki szczególnej łasce Kaplica Na Brzegu wykonując wolę Maryi, która jest zawsze Wolą Bożą, zaczyna rozszerzać swój zasięg działania. Wychodzi z mało znanej sobie dotąd rozpoznawalności, jedynie w Kasinie Wielkiej i parę osób gdzieniegdzie w sąsiednich miejscowościach – oto obraz do połowy 2009 roku. Kolejne lata to już wzrost rozpoznawalności w Polsce, a dziś, już na całym świecie, gdzie znajdują się czciciele naszej Najukochańszej Czarnej Madonny, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski z Kaplicy Na Brzegu.

Duch Święty realizując swoje dzieło Kaplicy Na Brzegu, zapowiada rozkwit i odrodzenie tego świętego miejsca. Posługując się kapłanem rozkochanym w dobrach doczesnych i przemijających, realizuje stopniowo i powoli swoje dzieło. Dzieło Kaplicy Na Brzegu.

ŁZY MATKI BOŻEJ wylewane przez kapłanów i parafian Kasiny Wielkiej

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

14. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki, Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki rodzaju ludzkiego.

15. Za tydzień przypada V Niedziela Zwykła.

16. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę 22 stycznia osiedlu Pańskie /prawa strona od drogi/ i prosimy o przygotowanie kościoła na święta 5 luty osiedle  Kubowicze Dolne i Trzeciaki. PAN JEZUS: Czy swój dom też sprzątasz co dwa tygodnie, dom w którym mieszaka proch i nicość? Mój Dom (Kościół) pozastawiacie na jedną niedzielę w GNOJU i BRUDZIE. To świadczy o waszej parafii, o waszych kapłanach, o was samych, jaką macie wiarę we Mnie, Boga Żywego! Przyjrzyjcie się sobie, przychodzicie ładnie ubrani, uczesani, a Ja w BRUDZIE i GNOJU pozostaję w Tabernakulum. Kogo wy czcicie? Komu oddajecie chwałę? Komu?!? Czy Bogu? ale któremu bogu?!?

BYLE JAKI KULT OWOCUJE BYLE JAKĄ WIARĄ! – BÓG OJCIEC

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

CIERPIENIA W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZA ZNIEWAGI PRZECIW MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

***      ***      ***

III Niedziela Zwykła

22 styczeń 2023 rok

Intencje Mszalne 22 – 29 styczeń

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

2. Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale i wyśmiewają post w każdej formie, a który od wieków był w świętym Kościele katolickim na porządku dziennym. Jest to również dzień postu za naszą Ojczyznę, Polskę. O ten post zwraca się do nas i prosi Bóg Ojciec. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

PONIEDZIAŁEK POST o CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

Modlitwa codzienna ŻERTWY OFIARNEJ za Ojczyznę  

 

3. KAPŁAN TEN, WYPEŁNIŁ MOJĄ WOLĘ W WASZEJ PARAFII – BÓG OJCIEC

Kapłana tego [ks. Marian Juraszek] umiłowałem i posłałem do was, jego namściłem, aby Mi służył, aby wypełnił Moją Wolę w waszej parafii. On przygotował dla Mnie to, co zamierzyłem względem przyszłego kultu maryjnego u was. Wypełnił Moją Wolę co do Mojego zamierzenia.

 

Wiele jest jeszcze dusz pośród was, które mimo tylu już lat od jego śmierci, wciąż zionie nienawiścią ku niemu, ku jego pełnej poświęcenia posługi, a ku tobie jeszcze bardziej [Jan Nowak z Woli Bożej opiekun Kaplicy Na Brzegu], za to, że utrwalasz pamięć o nim, a przede wszystkim za Maryję, przy której trwasz pełniąc Moją Wolę. To szatan, który działa nadal w tych duszach, które żyją jego wolą [szatana], chociaż przybierają maski dobrych i oddanych ludzi Kościoła. Nie idźcie za nimi, to wilki w owczych skórach. Jeśli chcecie się ostać przy Mnie, musicie ich przejrzeć. Oni nie chcą się nawrócić, oni nie chcą znać prawdy, oni Mnie nienawidzą za Maryję, która wybrała to miejsce [Kaplica Na Brzegu].

 

Musicie się Jej [Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu] oddać, tak jak to czynił kapłan, którego wybrałem do was. Dzieci, jeśli chcecie przetrwać to, co idzie na waszą Ojczyznę, musicie się Jej całkowicie zawierzyć i oddać swoją wolę w Jej władanie i zaufać Jej bezgranicznie.

 

4. We wtorek 24 stycznia przypada 9. rocznica pogrzebu Ks. Kanonika Mariana Juraszka, budowniczego naszego nowego Kościoła, nowej plebani, nowy cmentarz, wodociąg z góry Lubogoszcz, dwukrotny generalny remont starego zabytkowego Kościoła,… i wielu, wielu innych dzieł, które do dzisiaj służą parafianom i kapłanom. Proboszcz (od 1971 wikariusz ekonom) od 1973 – 2009. Wielki czciciel Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu. Jak bardzo był Ksiądz Kanonik Marian Juraszek oddany naszej Najukochańszej Królowej, Pani Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu można w jednym zdaniu podsumować całą jego posługę Proboszcza w Kasinie Wielkiej:

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” czytamy w historii Kaplicy Na Brzegu

Przemówienie wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby na pogrzebie Ks. Kanonika Mariana Juraszka 24 styczeń 2014 r.

Grób Ks. Kanonika Mariana Juraszka

Wspomnienie pogrzebu Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka – 24 styczeń

Ks. Kan. Marian Juraszek i Jego tajemnica kapłaństwa – 9. rocznica śmierci 

9. rocznica śmierci Ks. Kanonika Mariana Juraszka budowniczego Kościoła w Kasinie Wielkiej

Maria Bogacz, artysta malarz – poświęciła życie dla służby Kościoła w Kasinie Wielkiej

Ks. Kanonik Marian Juraszek kapłan, gospodarz…

„Słynący łaskami Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej”- Ks. Marian Juraszek

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

5. W środę Ofiara Mszy świętej o godz. 17:00 i nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

6. W środę post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

7. W środę Święto Nawrócenia św. Pawła.

Nawrócenie św. Pawła

8. WYSTĘPOWANIE PRZECIW RODZICOM W SĄDZIE JEST NAJCIĘŻSZYM GRZECHEM PRZECIW IV PRZYKAZANIU BOŻEMU – BÓG OJCIEC (IV przykazanie Boże)

9. We czwartek modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane żyjące oraz te, które już nasz Dobry Ojciec Niebieski powołał do siebie. Wiemy, że w Czyśćcu przebywa ogromna ich ilość, dlatego nie bądźmy obojętni na ich cierpienie i pomódlmy się za te biedne Dusze poświęcone Bogu. 

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU. 266 dusz poświęconych Bogu

10. Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

11. W każdy piątek roku w Polsce obowiązuje post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

KOLĘDY I PASTORAŁKI

12. BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

„Jest zakątek na tej Ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie Króluje Jej Oblicze…”

Kiedy dusza oddana Matce Bożej wzniesie się ku wyżynom duchowym, kiedy przez otrzymaną od Boga łaskę przyjmie ją z radością, i kiedy pojmie, że właśnie droga przez cierpienie jest najmilszą, bo taką szła sama Najświętsza Maryja Panna, wówczas Bóg ze swojego miłosierdzia zaczyna dopuszczać ogromne cierpienia, upokorzenia, pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, wzgardę i wszystko to co przeczy „zdrowemu rozsądkowi” i życiu na tym przemijającym świecie.

Obrazem takiego życia jest trwanie przy Kaplicy Na Brzegu, a przede wszystkim przy jej Sercu – Najukochańszej Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, Złotej Róży w Kaplicy i Jej Synu Jezusie Chrystusie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasz Dobry Bóg Ojciec, który stwarzając świat, zaplanował również te działania w Kaplicy Na Brzegu, posługując się swoim synem kapłanem, a dokładniej jego niewiedzą i brakiem pobożności maryjnej, aby wypełnić swoje dzieło. I tak od połowy 2009 roku dzięki szczególnej łasce Kaplica Na Brzegu wykonując wolę Maryi, która jest zawsze Wolą Bożą, zaczyna rozszerzać swój zasięg działania. Wychodzi z mało znanej sobie dotąd rozpoznawalności, jedynie w Kasinie Wielkiej i parę osób gdzieniegdzie w sąsiednich miejscowościach – oto obraz do połowy 2009 roku. Kolejne lata to już wzrost rozpoznawalności w Polsce, a dziś, już na całym świecie, gdzie znajdują się czciciele naszej Najukochańszej Czarnej Madonny, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski z Kaplicy Na Brzegu.

Duch Święty realizując swoje dzieło Kaplicy Na Brzegu, zapowiada rozkwit i odrodzenie tego świętego miejsca. Posługując się kapłanem rozkochanym w dobrach doczesnych i przemijających, realizuje stopniowo i powoli swoje dzieło. Dzieło Kaplicy Na Brzegu.

ŁZY MATKI BOŻEJ wylewane przez kapłanów i parafian Kasiny Wielkiej

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

13. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki, Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki rodzaju ludzkiego.

14. Za tydzień przypada IV Niedziela Zwykła.

15. Od niedzieli 29 stycznia rozpoczynamy nowennę do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca lutego – zobacz więcej:

SIÓDMY DZIEŃ MIESIĄCA

NOWENNA DO BOGA OJCA

ORĘDZIA BOGA OJCA

16. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę 22 stycznia osiedlu Pańskie /prawa strona od drogi/ i prosimy o przygotowanie kościoła na święta 5 luty osiedle  Kubowicze Dolne i Trzeciaki. PAN JEZUS: Czy swój dom też sprzątasz co dwa tygodnie, dom w którym mieszaka proch i nicość? Mój Dom (Kościół) pozastawiacie na jedną niedzielę w GNOJU i BRUDZIE. To świadczy o waszej parafii, o waszych kapłanach, o was samych, jaką macie wiarę we Mnie, Boga Żywego! Przyjrzyjcie się sobie, przychodzicie ładnie ubrani, uczesani, a Ja w BRUDZIE i GNOJU pozostaję w Tabernakulum. Kogo wy czcicie? Komu oddajecie chwałę? Komu?!? Czy Bogu? ale któremu bogu?!?

BYLE JAKI KULT OWOCUJE BYLE JAKĄ WIARĄ! – BÓG OJCIEC

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz Śp. Marek Cieżak, Śp. Jan Kubowicz, polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

CIERPIENIA W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZA ZNIEWAGI PRZECIW MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

***      ***      ***

czytaj więcej...