Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

Najświętszej Trójcy

III Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok C

16 czerwiec 2019 rok

Intencje Mszalne 16 – 23 czerwiec

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Pan Bóg objawił nam tajemnicę swego wewnętrznego istnienia, dzieli się swoją miłością. Chce, byśmy się miłowali tak, jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Prawda o Trzech Osobach jednego Boga przekracza ludzkie możliwości pojmowania. W Maryi Jezus znalazł mieszkanie, tak samo i Ojciec i Duch. Jeśli chcemy zgłębić tu na ziemi poznanie Trójcy Świętej szukajmy Jej w Maryi.

2. Po Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, którego nie było w pierwszą niedzielę miesiąca.

3. We wtorek zakończenie roku szkolnego, Msza św. o godz. 18:00. Pamiętajmy, że czas wakacyjny to czas wolny od szkoły, ale nie od Pana Boga. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za światłość tej nauki, pragniemy abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Amen. 

4. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Uroczystość ta jest okazją do pochylenia się nad sakramentalną obecnością Boga pośród nas. Poprzez dar z Siebie samego, Chrystus-wieczny Kapłan jest pośród nas, objawia nam miłość i karmi Sobą. On JEZUS pozostał z nami pod postaciami chleba i wina, pozostał w Najświętszej Eucharystii. Pozostał, za cenę opuszczenia i samotności, za cenę świętokradztwa i niewdzięczności, za cenę samotności w zimnym i pustym tabernakulum. I żadna cena nie była dla Niego zbyt wysoka, bo On „do końca nas umiłował”.

Trasa procesji Bożego Ciała

Msza św. będzie przed domem Małgorzaty i Łukasza Mazgaj na os. Paluszki. Pierwszy ołtarz przy kapliczce u Marii i Kazimierza Haras, drugi u Marii i Grzegorza Zięby na tym samym osiedlu, trzeci u Marzeny i Rafała Łacnego na os. Trzeciaki, czwarty i zakończenie obok kapliczki Danuty i Marka Skolarus na os. Kubowicze Dolne. Po raz kolejny procesja Bożego Ciała w Kasinie Wielkiej nie będzie zaczynać się Mszą św. w kościele i nie będzie wychodzić z kościoła. Nie będzie też powrotu procesji do kościoła. Ponownie ks. Wiesław Maciaszek ZNIEWAŻA Najświętszy Sakrament.

Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. – Ez 33, 11

O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i [nędzy]; nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. – Dzienniczek 426

PIEKŁO ISTNIEJE z Dzienniczka św. Faustyny (są tam też Dusze poświęcone Bogu: kapłani, zakonnicy i zakonnice i niezliczone ilości Dusz, które zostały zwiedzione przez nich)

 

23 MINUTY W PIEKLE      

5. Czwartek dzień modlitw za kapłanów.  To również dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie).

6. Podczas Oktawy Bożego Ciała Msze św. będą o godz. 18.00. W niedzielę o godz. 9:00.

7. W sobotę 22 czerwca przypada 61. rocznica święceń kapłańskich Ks. Kanonika Mariana Juraszka, wieloletniego proboszcza Kasiny Wielkiej (1971-2009) mianowanego przez Kard.  Karola Wojtyłę. Budowniczego naszego nowego kościoła parafialnego, nowej plebani… w Kasinie Wielkiej. Wielkiego czciciela Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Jak bardzo był Ks. Marian Juraszek oddany naszej Pani Jasnogórskiej można w jednym zdaniu podsumować całą jego posługę proboszcza w Kasinie Wielkiej: „Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – czytamy w historii Kaplicy Na Brzegu.

8. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami:„Chce abyście codziennie odmawiali Różaniec. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki – Matki pięknej Miłości i świętej Nadziei.

9. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18:00.

10. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Ojca. Złóżmy naszym tatom serdeczne i piękne życzenia z okazji ich święta. Pamiętajmy również o tych ojcach, których Nasz Pan powołał do chwały zmartwychwstania. Nie zapomnijmy o odwiedzeniu ich na grobach i modlitwie. Modlitwa na Dzień Ojca

11.  W przyszłą niedziele Strażacy z członkami Rady Parafialnej przejdą po domach zbierać pieniądze na kaplicę cmentarną. Do tej pory na ten cel zebrano 184 078 zł.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

12. Na kaplicę cmentarną zebrano – 184 078 zł. 

13. Na potrzeby kościoła w maju zebrano – 10 093 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

14. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Mały Gość, Gość Niedzielny, Źródło.

15. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Cygale i prosimy o przygotowanie na następną niedzielę osiedle Brzegi.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Wszystkim nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebne łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz Ś.P. Jan Łacny polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

Zesłanie Ducha Św.

II Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok C

9 czerwiec 2019 rok

Intencje Mszalne 9 – 16 czerwiec

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Dziś możemy odnowić w sobie misterium bierzmowania, przez które staliśmy się uczestnikami wydarzeń z wieczernika. Dary Ducha są w nas, ale potrzebują naszego otwarcia, wołania z wiarą, by zaczął działać. Duch Święty nie przymusza, bo jest Duchem miłości! Weźmy przykład z Najświętszej Dziewicy Maryi, która najlepiej wie jak przyjąć działanie Ducha Św. Prośmy za Jej wstawiennictwem, aby otworzyły się dzisiaj nasze serca na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, opanowanie…

2. Dzisiaj w niedzielę Zesłania Ducha Św. kończy się okres Wielkanocny i od poniedziałku rozpoczyna się II część okresu zwykłego w liturgii. Dziś również druga niedziela miesiąca zminka tajemnic różańcowych mężczyzn.

3. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Święto to obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 10:30, a popołudniu o godz. 18:00.

4. W czwartek przypada święto chrystologiczne Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto jest wezwaniem skierowanym do kapłanów, aby prowadzili życie całkowicie oddane Bogu i Kościołowi, oraz zaproszeniem wiernych do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa.

5. Boże Ciało w tym roku przypada 20 czerwca. Msza św. będzie u Małgorzaty i Łukasza Mazgaj na os. Paluszki. Pierwszy ołtarz przy kapliczce u Marii i Kazimierza Haras, drugi u Marii i Grzegorza Zięby na tym samym osiedlu, trzeci u Marzeny i Rafała Łacnego na os. Trzeciaki, czwarty i zakończenie obok kapliczki Danuty i Marka Skolarus na os. Kubowicze Dolne. Po raz kolejny procesja Bożego Ciała w Kasinie Wielkiej nie będzie zaczynać się Mszą św. w kościele i nie będzie wychodzić z kościoła. Nie będzie też powrotu procesji do kościoła. Ponownie ks. Wiesław Maciaszek ZNIEWAŻA Najświętszy Sakrament.

Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. – Ez 33, 11

O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i [nędzy]; nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. – Dzienniczek 426

6. Czwartek dzień modlitw za kapłanów.  To również dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie).

7. W czwartek 13 czerwca drugie objawienie Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. To w Fatimie Maryja wzywa nas wszystkich do oddania się Jej Niepokalanemu Sercu przez praktykowanie nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca. To w Fatimie Matka Najświętsza płacze z powodu wielkiej ilości Dusz, które idą każdego dnia do Piekła, bo nie chcą czynić pokuty. Procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół kościoła o godz. 20:00. Mszy św. o godz. 18:00 nie będzie.

8. Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w każdy piątek całego roku, który obowiązuje każdego katolika w Polsce.

9. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami:„Chce abyście codziennie odmawiali Różaniec. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki – Matki pięknej Miłości i świętej Nadziei.

10. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18:00.

11. W przyszłą niedzielę przypada niedziela Najświętszej Trójcy.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

12. Na kaplicę cmentarną zebrano – 184 078 zł. 

13. Na potrzeby kościoła w maju zebrano – 10 093 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

14. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Źródło.

15. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Gucie i prosimy o przygotowanie na następną niedzielę osiedle Cygale.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Wszystkim nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebne łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...