Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

XXVI Niedziela Zwykła

25 wrzesień 2022 rok

Intencje Mszalne 25 wrzesień – 2 październik

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

2. W poniedziałek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej, Matki Jedności i Wiary.

Najświętsza Maryja Panna Leśniańska, Matka Jedności i Wiary

3. W poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale i wyśmiewają post w każdej formie, a który od wieków był w świętym Kościele katolickim na porządku dziennym. Jest to również dzień postu za naszą Ojczyznę, Polskę. O ten post zwraca się do nas i prosi Bóg Ojciec. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

PONIEDZIAŁEK POST o CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

Modlitwa codzienna ŻERTWY OFIARNEJ za Ojczyznę

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

4. We wtorek przypada 27 dzień miesiąca, dzień postu o chlebie i wodzie za naszą Ojczyznę. O ten post prosiła Matka Boża Polaków, a przez te ofiary będzie orędować u Tronu Bożego w intencjach naszego narodu i bronić go przed wszelkimi wrogami jawnymi i ukrytymi. 

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

 POST W INTENCJI OJCZYZNY

5. W środę post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

6.  W środę Ofiara Mszy św. o godz. 18:00 i nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

POPRZEZ MEDIA CZŁOWIEK ŁAMIE DZIENNIE WIELOKROTNIE WSZYSTKIE PRZYKAZANIA BOŻE – BÓG OJCIEC (I przykazanie Boże)

7. Od środy rozpoczynamy nowennę do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca października – zobacz więcej:

SIÓDMY DZIEŃ MIESIĄCA

NOWENNA DO BOGA OJCA

ORĘDZIA BOGA OJCA

8. We czwartek modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane żyjące oraz te, które już nasz Dobry Ojciec Niebieski powołał do siebie. Wiemy, że w Czyśćcu przebywa ogromna ich ilość, dlatego nie bądźmy obojętni na ich cierpienie i pomódlmy się za te biedne Dusze poświęcone Bogu. 

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU. 201 Dusz poświęconych Bogu

9.  We czwartek Święto św. Archaniołów Michała – Hetmana Maryi – Rafała i Gabriela.

święci Archaniołowie Michał (Hetman Maryi), Rafał i Gabriel

św. Michał Archanioł – HETMAN MARYI

10. Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

11. W każdy piątek roku w Polsce obowiązuje post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

12. BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

„Jest zakątek na tej Ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie Króluje Jej Oblicze…”

Kiedy dusza oddana Matce Bożej wzniesie się ku wyżynom duchowym, kiedy przez otrzymaną od Boga łaskę przyjmie ją z radością, i kiedy pojmie, że właśnie droga przez cierpienie jest najmilszą, bo taką szła sama Najświętsza Maryja Panna, wówczas Bóg ze swojego miłosierdzia zaczyna dopuszczać ogromne cierpienia, upokorzenia, pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, wzgardę i wszystko to co przeczy „zdrowemu rozsądkowi” i życiu na tym przemijającym świecie.

Obrazem takiego życia jest trwanie przy Kaplicy Na Brzegu, a przede wszystkim przy jej Sercu – Najukochańszej Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, Złotej Róży w Kaplicy i Jej Synu Jezusie Chrystusie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasz Dobry Bóg Ojciec, który stwarzając świat, zaplanował również te działania w Kaplicy Na Brzegu, posługując się swoim synem kapłanem, a dokładniej jego niewiedzą i brakiem pobożności maryjnej, aby wypełnić swoje dzieło. I tak od połowy 2009 roku dzięki szczególnej łasce Kaplica Na Brzegu wykonując wolę Maryi, która jest zawsze Wolą Bożą, zaczyna rozszerzać swój zasięg działania. Wychodzi z mało znanej sobie dotąd rozpoznawalności, jedynie w Kasinie Wielkiej i parę osób gdzieniegdzie w sąsiednich miejscowościach – oto obraz do połowy 2009 roku. Kolejne lata to już wzrost rozpoznawalności w Polsce, a dziś, już na całym świecie, gdzie znajdują się czciciele naszej Najukochańszej Czarnej Madonny, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski z Kaplicy Na Brzegu.

Duch Święty realizując swoje dzieło Kaplicy Na Brzegu, zapowiada rozkwit i odrodzenie tego świętego miejsca. Posługując się kapłanem rozkochanym w dobrach doczesnych i przemijających, realizuje stopniowo i powoli swoje dzieło. Dzieło Kaplicy Na Brzegu.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2020

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

Cierpienia w ogniu Sprawiedliwości Bożej za zniewagi przeciw MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ w KAPLICY NA BRZEGU

13.  W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i pierwsza niedziela miesiąca.

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Pierwsza Sobota. Zachęcamy do uczestnictwa w Ofierze Mszy św. i przyjęciu Komunii św., aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i świata. Pan Jezus zwrócił się do siostry Łucji i przekazał jej 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragnie On, aby przez Jej Serce ludzie szli do Jezusa, bo jest to najkrótsza i najpewniejsza Droga. Przekazał również obietnice dla odprawiających nowennę pierwszych sobót miesiąca.

Pamiętajmy, że Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają. CZYTAJ WIĘCEJ

DOTKNIĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

5. warunków dobrej spowiedzi

Pierwszą Niedzielę po Ofierze Mszy św. o godz. 7:00 procesja z figurą Matki Bożej po kościele. Zmianka tajemnic różańcowych kobiet. 

14. Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będą w kościele w tygodniu po Ofierze Mszy św. o godz. 17:00. W Niedzielę procesja z figurą Matki Bożej wewnątrz kościoła po Ofierze Mszy św. o godz. 7:00, natomiast w pozostałe niedziele października różaniec będzie po Ofierze Mszy św. o 10:30.

W tym tygodniu różaniec prowadzą:

Sobota – ksiądz;

Niedziela – ksiądz.

Październik miesiącem Różańca Świętego

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – AUDIO

O Różańcu – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

bł. Alan de la Roche

Wiersz o różańcu

15. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki, Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki rodzaju ludzkiego. 

16. W sobotę przypada Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W Kaplicy Na Brzegu są jej Relikwie.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła

Relikwie św. Teresa od Dzieciątka Jezus w Kaplicy Na Brzegu

17. W przyszłą niedzielę 2 października przypada Święto św. Aniołów Stróżów.

Aniołów Stróżów

18. W przyszłą niedzielę przypada XXVII Niedziela Zwykła.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

19. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę 25 wrzesień osiedlu Gargasy, Spyrki i Chrustki i prosimy o przygotowanie kościoła na niedzielę 9 października osiedle Bogacze. PAN JEZUS: Czy swój dom też sprzątasz co dwa tygodnie, dom w którym mieszaka proch i nicość? Mój Dom (Kościół) pozastawiacie na jedną niedzielę w GNOJU i BRUDZIE. To świadczy o waszej parafii, o waszych kapłanach, o was samych, jaką macie wiarę we Mnie, Boga Żywego! Przyjrzyjcie się sobie, przychodzicie ładnie ubrani, uczesani, a Ja w BRUDZIE i GNOJU pozostaję w Tabernakulum. Kogo wy czcicie? Komu oddajecie chwałę? Komu?!? Czy Bogu? ale któremu bogu?!?

BYLE JAKI KULT OWOCUJE BYLE JAKĄ WIARĄ! – BÓG OJCIEC

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz Śp. Tadeusz Skowronek polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

CIERPIENIA W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZA ZNIEWAGI PRZECIW MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

***      ***      ***

XXV Niedziela Zwykła

18 wrzesień 2022 rok

Intencje Mszalne 18 – 25 wrzesień

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

2. W poniedziałek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z La Salette.

Najświętsza Maryja Panna z La Salette

3. W poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale i wyśmiewają post w każdej formie, a który od wieków był w świętym Kościele katolickim na porządku dziennym. Jest to również dzień postu za naszą Ojczyznę, Polskę. O ten post zwraca się do nas i prosi Bóg Ojciec. MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

PONIEDZIAŁEK POST o CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

Modlitwa codzienna ŻERTWY OFIARNEJ za Ojczyznę

 

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

4. We wtorek rozpoczynamy nowennę do św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI przed Świętem św. Michała, Rafała i Gabriela Archaniołów.

Nowenna do św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI

5. W środę post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

6. W środę Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 

7.  W środę Ofiara Mszy św. o godz. 18:00 i nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

UMIESZCZAJĄC TELEWIZOR W CENTRALNYM MIESJCU SWOJEGO DOMU ODDAJESZ CZEŚĆ SZATANOWI – BÓG OJCIEC (I przykazanie Boże)

8. W czwartek modlimy się za kapłanów i osoby konsekrowane żyjące oraz te, które już nasz Dobry Ojciec Niebieski powołał do siebie. Wiemy, że w Czyśćcu przebywa ogromna ich ilość, dlatego nie bądźmy obojętni na ich cierpienie i pomódlmy się za te biedne Dusze poświęcone Bogu. 

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU. 201 Dusz poświęconych Bogu

9.  W piątek Wspomnienie św. o. Pio, zakonnika. Św. o. Pio patronuje nam w tym miesiącu Wrześniu. W Kaplicy Na Brzegu są Relikwie św. o. Pio.

św. o. PioPatron Miesiąca

Relikwie św. o. Pio w Kaplicy Na Brzegu

10. Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

11. W każdy piątek roku w Polsce obowiązuje post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

12. BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

„Jest zakątek na tej Ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie Króluje Jej Oblicze…”

Kiedy dusza oddana Matce Bożej wzniesie się ku wyżynom duchowym, kiedy przez otrzymaną od Boga łaskę przyjmie ją z radością, i kiedy pojmie, że właśnie droga przez cierpienie jest najmilszą, bo taką szła sama Najświętsza Maryja Panna, wówczas Bóg ze swojego miłosierdzia zaczyna dopuszczać ogromne cierpienia, upokorzenia, pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, wzgardę i wszystko to co przeczy „zdrowemu rozsądkowi” i życiu na tym przemijającym świecie.

Obrazem takiego życia jest trwanie przy Kaplicy Na Brzegu, a przede wszystkim przy jej Sercu – Najukochańszej Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, Złotej Róży w Kaplicy i Jej Synu Jezusie Chrystusie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasz Dobry Bóg Ojciec, który stwarzając świat, zaplanował również te działania w Kaplicy Na Brzegu, posługując się swoim synem kapłanem, a dokładniej jego niewiedzą i brakiem pobożności maryjnej, aby wypełnić swoje dzieło. I tak od połowy 2009 roku dzięki szczególnej łasce Kaplica Na Brzegu wykonując wolę Maryi, która jest zawsze Wolą Bożą, zaczyna rozszerzać swój zasięg działania. Wychodzi z mało znanej sobie dotąd rozpoznawalności, jedynie w Kasinie Wielkiej i parę osób gdzieniegdzie w sąsiednich miejscowościach – oto obraz do połowy 2009 roku. Kolejne lata to już wzrost rozpoznawalności w Polsce, a dziś, już na całym świecie, gdzie znajdują się czciciele naszej Najukochańszej Czarnej Madonny, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski z Kaplicy Na Brzegu.

Duch Święty realizując swoje dzieło Kaplicy Na Brzegu, zapowiada rozkwit i odrodzenie tego świętego miejsca. Posługując się kapłanem rozkochanym w dobrach doczesnych i przemijających, realizuje stopniowo i powoli swoje dzieło. Dzieło Kaplicy Na Brzegu.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2020

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

Cierpienia w ogniu Sprawiedliwości Bożej za zniewagi przeciw MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ w KAPLICY NA BRZEGU

 

UROCZYSTOŚĆ DWOJGA SERC – 24 wrzesień

13. W sobotę Uroczystość Dwojga Serc: Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, a poniżej przypominamy słowa Matki Bożej skierowane do Kościoła Świętego.

MATKA BOŻA: Z największą radością czekam na to święto, bo w jego ustanowieniu kryją się niezliczone tajemnice. Z tych tajemnic będziecie korzystać, ofiarując Mi Komunię świętą w tym dniu na wynagrodzenie wszystkich boleści, które wycierpiały nasze Serca. Uroczystość ta, jest dla Nieba wielkim weselem i świętem.

Święto Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa, świętem czci dla tych Serc i wynagrodzenia Im za wszystkie obrazy świata, powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia, które te Serca znosiły dla Zbawienia ludzkości, ale przede wszystkim, powinno być to święto tryumfu tych Serc, tryumfu tych Serc nad grzesznym światem, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w Kościele i społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie już zwiastunem zwycięstwa, które się wkrótce dokona.

Pamiętajcie, że im bliżej jest Królestwo Boże, tym większego ucisku muszą doznawać jego wierni.

UROCZYSTOŚĆ

UROCZYSTOŚĆ DWOJGA SERC

 

14. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki, Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki rodzaju ludzkiego. 

15. W sobotę Wspomnienie Matki Bożej od Wykupu Niewolników – Świętojańska Matka Wolności.

Matka Boża od Wykupu Niewolników (Świętojańska Matka Wolności)

16. W przyszłą niedzielę przypada XXVI Niedziela Zwykła.

17. Za tydzień o godz. 14:00 zagórzańska Ofiara Mszy św. w starym zabytkowym kościele. Poniżej link i bardzo mocne Słowa Pana Jezusa na temat takiego typu Ofiary Mszy św. pełnych pychy i samouwielbienia – SPOTKA WAS BARDZO CIĘŻKA KARA (w Czyśćcu i w Piekle najcięższe kary są za grzechy przeciw Ofierze Mszy św. – św. o. Pio).

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

Stary zabytkowy kościół – św. Marii Magdaleny wyremontowany dwukrotnie za Proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

18. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę 11 wrzesień osiedlu Bierowce i prosimy o przygotowanie kościoła na niedzielę 25 września osiedle Gargasy, Spyrki i Chrustki. PAN JEZUS: Czy swój dom też sprzątasz co dwa tygodnie, dom w którym mieszaka proch i nicość? Mój Dom (Kościół) pozastawiacie na jedną niedzielę w GNOJU i BRUDZIE. To świadczy o waszej parafii, o waszych kapłanach, o was samych, jaką macie wiarę we Mnie, Boga Żywego! Przyjrzyjcie się sobie, przychodzicie ładnie ubrani, uczesani, a Ja w BRUDZIE i GNOJU pozostaję w Tabernakulum. Kogo wy czcicie? Komu oddajecie chwałę? Komu?!? Czy Bogu? ale któremu bogu?!?

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

CIERPIENIA W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZA ZNIEWAGI PRZECIW MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

***      ***      ***

czytaj więcej...