Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

II Niedziela Zwykła

III Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok A

19 styczeń 2019 rok

Intencje Mszalne 19 – 26 styczeń

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Jutro przypada 6. rocznica śmierci Ks. Kanonika Mariana Juraszka, budowniczego naszego nowego kościoła, nowej plebani, która dla wielu parafian w tamtym czasie jak sami mówili, że „było to niepotrzebne, przecież jest plebania stara, że to rozrzutność, jest budowa nowego kościoła”. Dzisiaj kiedy zaglądamy do wpisów w Kronice Parafialnej, gdzie czytamy ilu mianowanych proboszczów opuszczało naszą Parafię po przyjeździe do Kasiny i zaraz się pakowali z powrotem ze względu na TRAGICZNE WARUNKI jakie oferowała ówczesna plebania w Kasinie Wielkiej. Ks. Marian Juraszek można powiedzieć zastał Kasinę Wielką biedną, ze zrujnowaną gospodarką kościelną, a zostawił murowaną i bogatą duchowo i materialnie. Można wyliczać wiele Jego wykonanych dzieł przy współpracy Parafian, ale do tych najważniejszych i najbardziej mających znaczenie to: nowy Kościół, nowa plebania, nowy cmentarz, wodociąg z góry Lubogoszcz, dwukrotny generalny remont starego zabytkowego Kościoła. Wykonał to pełniąc posługę Proboszcza w latach (od 1971 wikariusz ekonom) od 1973 – 2009. Każdą sprawę zawierzał Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, dzięki temu wszystkie sprawy kończyły się po Bożemu.  

Jak bardzo był Ks. Kanonik Marian Juraszek oddany naszej Królowej, Pani Częstochowskiej można w jednym zdaniu podsumować całą jego posługę Proboszcza w Kasinie Wielkiej: „Nowy kościół został wybudowany ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – czytamy w historii Kaplicy Na Brzegu.

Miejmy Śp. Ks. Kanonika Mariana Juraszka zawsze w swojej pamięci, zwłaszcza kiedy jesteśmy w Kościele Parafialnym lub w innym miejscu kiedy korzystamy z owoców Jego pracy dla dobra naszej Parafii. Pamiętajmy o stałej modlitwie za Nim ufając, że już jest u naszej kochanej Matki Niepokalanej, Maryi. Niech ta nasza ciągła modlitwa, może już Jemu nie potrzebna będąc w Niebie przyczyni się do pomocy innym kapłanom, którzy swojej posługi nie wypełniali zgodnie ze swoim powołaniem i wolą Bożą, a teraz cierpią przerażające męki w Czyśćcu. Matko Boża Częstochowska, módl się za Nim, Matko Kapłanów, módl się za Nim. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie… zobacz: zdjęcia z Pogrzebu

2. Obecny Rok 2020, będzie szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną. Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

KOLĘDY I PASTORAŁKI

3. We wtorek Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Złóżmy im piękne życzenia i drobne upominki. Pamiętajmy o modlitwie za naszymi babciami i dziadkami, którzy żyją i są wśród nas, ale nie zapominajmy też o tych babciach i dziadkach, którzy zmarli i odeszli do Pana. Niech nasza modlitwa za nimi będzie wyrazem niezatartej pamięci, że kiedyś byli i żyli wśród nas. Zobacz: MODLITWA ZA BABCIE I DZIADKÓW

4.  W środę po Mszy Św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

5. W środę wspomnienie bł. Laury Vicuñi, patronki rozbitych rodzin i skłóconych małżeństw. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie rozwody w Polsce sięgają już ponad 60% warto pochylić się nad losem tylu rozbitych małżeństw, podjąć modlitwę za nimi. W każdy poniedziałek na stronie mamy publikację: Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… Warto również odprawiać  NOWENNĘ PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA  m. in. pkt. 5, dzięki której można wile zyskać dla swoich rodzin. To są skarby od Pana Jezusa i Matki Najświętszej dla naszych rodzin na te trudne czasy, w których przyszło nam żyć.

6. W czwartek dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

7. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami:„Chce abyście codziennie odmawiali Różaniec. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki.

8. Pokaż mi Ojcze, krótszą drogę, bym szybko doszła do Boga. – Krótszą drogą jest Maryja. św. o. Pio

9. W sobotę święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła. 

10. Za tydzień przypada III Niedziela Zwykła. 

11. Dziękujemy za przyjęcie po kolędzie duszpasterzy i służbę kościelną.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

12. Na kaplicę cmentarną zebrano – 305 548 zł.

13. Na potrzeby kościoła w grudniu zebrano – 9474 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

14. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Mały Gość i Źródło.

15. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Kalety i prosimy o przygotowanie na następną niedzielę osiedle Pańskie domy po lewej stronie drogi od Remizy.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

 

Niedziela Chrztu Pańskiego

II Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok A

12 styczeń 2019 rok

Intencje Mszalne 12 – 19 styczeń

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Chrzest Jezusa nad Jordanem jest objawieniem się Trójcy Świętej. Chrystus, przyjmując go, uniżył się jako sługa i baranek. Przyjął na siebie grzech świata. Prawie każdy z nas wie, kiedy się urodził, natomiast niewielu pamięta i świętuje datę przyjęcia chrztu. W perspektywie wiary i zbawienia dla ucznia Jezusa data chrztu powinna mieć znaczenie większe niż data urodzin. Przez chrzest stajemy się członkami Jego wspólnoty, czyli Kościoła. Przerażające jest jednak to, że prawie każdy z nas nie dochowuje przyrzeczeń chrztu. Zachowujemy się często tak jak niewierzący, którzy Bogu nic nie ślubowali. Za te nasze niewierności przyrzeczeniom chrzcielnym, Pan upomni się przy naszej śmierci, lecz będziemy już w niemożności zadośćuczynienia tym przewinieniom. Korzystajmy z czasu łaski jaki nam dał Chrystus wskazując na Swoją Matkę, aby Ona nas do Niego prowadziła. Nie przechodź obojętnie obok Pośredniczki Zbawienia, tylko oddaj się pod Jej władanie i pozwól prowadzić.

2. Dziś święto Chrztu Pańskiego.  Można dziś odnowić przyrzeczenia chrztu. Dzisiejszy dzień kończy okres Bożego Narodzenia i od jutra 13 stycznia rozpocznie się Okres Zwykły w Kościele. W Polsce czas śpiewu kolęd wydłużony jest do 2 lutego Ofiarowania Pańskiego – Święta Matki Bożej Gromnicznej. 

3. Obecny Rok 2020, będzie szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną. Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

KOLĘDY I PASTORAŁKI

4.  W środę Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

5. W czwartek dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

6. W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników. To wspomnienie Matki Bożej opiekunki zakonu Paulinów. Szczególnie w Polsce święto ma Zakon Paulinów na Jasnej Górze u naszej ukochanej Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.

 

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

 

7. Kolęda – wizyta duszpasterska;

 Poniedziałek od 14:00 – os. Chęcie, Burdziany i Kotówka;

Jeśli chcesz być wierny, bądź bardzo maryjny. – Św. Josemaria Escriva

Wtorek od 14:30 – os. Ziemianiny, Żaby i Drągówka;

Czwartek od 8:30 – os. Kubowicze Górne, Bieńki i Wydarte.

8. W piątek Msza Św. za zmarłych w ostatnim roku o godz. 17:00 i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

9. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami:„Chce abyście codziennie odmawiali Różaniec. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki.

10. W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu pół godziny przed Mszą Św. wieczorną i modlitwy za Ojczyznę i Kościół w Polsce.

11. Za tydzień przypada II Niedziela Zwykła. 

12. W przyszłą niedzielę wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczera, biskpa, który patronuje nam w miesiącu styczniu. Zobacz: Św. Józef Sebastian Pelczer

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

13. Na kaplicę cmentarną zebrano – 305 548 zł.

14. Na potrzeby kościoła w grudniu zebrano – 9474 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

15. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Mały Gość i Źródło.

16. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Kocuby i prosimy o przygotowanie na następną niedzielę osiedle Kalety.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...