Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

XVII Niedziela Zwykła

25 lipiec 2021 rok

Intencje Mszalne 25 lipiec – 1 sierpień

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Grzech lenistwa ogarnął wielu spośród Moich synów kapłanów. Oddający się temu grzechowi spędzają życie wygodnie, bez większych niepokojów, rozterek i ofiar. Obiad jest dla nich centrum dnia, nie Msza święta. Kiedy się modlą, czynią to z wielkim wysiłkiem i równie wielką obojętnością. Kiedy przychodzi do służby Bożej, czynią wszystko mechanicznie, a jeśli można coś obejść lub skrócić, czekają na tę sposobność z niecierpliwością – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ich mowa – mową świata. Słowo Boże wychodzące z ich ust to zbitek wyrazów wypowiadanych bez przekonania, bez wiary w ich moc i Moją obecność w Słowie Bożym. Więcej Mi oddalą dusz przez swoje kazania niż przyciągną, bo stając na mównicy, zioną niewiarą i obojętnością na sprawy Boże. Wypowiadają Moje Słowa bez przekonania. Jakże mieliby przekonać kogokolwiek, jeśli sami nie mają przekonania ani ich to zbytnio nie zajmuje

Teraz zastanów się głęboko nad Moimi słowami i spróbuj zmierzyć się z prawdą o sobie. Jak bardzo zależy ci na służbie Bożej? Czy idąc na Msze świętą rozmyślasz o Mnie? Czy współczujesz Mi na samą myśl, o Mojej Męce, którą będę przeżywał? Czy cieszysz się, że będziesz mógł przyjąć Komunię świętą? Czy Msza święta budzi w tobie większą radość niż obiad? Jaka jest twoja pierwsza myśl, kiedy wstajesz z łóżka, a jaka ostatnia, kiedy usypiasz? – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

2. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala. – św. Józef Sebastian Pelczar

3.  Trwamy w nowennie do Boga Ojca przed Uroczystością Boga Ojca 1 sierpnia. „Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”. Te słowa skierował Bóg Ojciec do s. Eugenii, aby cały świat oddawał również cześć jako osobny dzień tylko i wyłącznie dla czci Boga Ojca.

zobacz więcej:

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

SIÓDMY DZIEŃ MIESIĄCA

NOWENNA DO BOGA OJCA

ORĘDZIA BOGA OJCA

4. W sobotę zakończyliśmy nowennę i oktawę Intronizacyjną Jezusa Chrystusa Króla Polski. Ci, którzy nie brali w niej udziału, mogą to uczynić w każdej chwili. Ważne, aby zachować ciągłość czyli 17 dni. Czytaj więcej:

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

5. Jutro wspomnienie Rodziców Matki Bożej św. Joachima i św. Anny.

6. W środę post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE

7. Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC LIPIEC:   O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

8. W każdy piątek roku w Polsce obowiązuje post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE

9. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki i Współodkupicielki.

10. Za tydzień o godz. 14:00 zagórzańska Msza św. w starym zabytkowym kościele. Poniżej link i bardzo mocne Słowa Pana Jezusa na temat takiego typu Mszy św. pełnych pychy i samouwielbienia (w Czyśćcu i w Piekle najcięższe kary są za grzechy przeciw Mszy św.).

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Stary zabytkowy kościół – św. Marii Magdaleny wyremontowany dwukrotnie za Proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

11. Za tydzień przypada pierwsza niedziela sierpnia czyli Niedziela Boga Ojca. Zmianka różańcowa kobiet.

12. Za tydzień 1 sierpnia przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w tym czasie o modlitwie za wszystkimi tymi, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę – Polskę.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

13. Dziękujemy za przygotowanie Kościoła na niedzielę osiedlu Kocuby i prosimy o przygotowanie kościoła na niedzielę 1 sierpnia osiedle Kalety.

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

XVI Niedziela Zwykła

18 lipiec 2021 rok

Intencje Mszalne 18 – 25 lipiec

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Kiedy mąż okazuje miłość swojej żonie, przedłuża jej życie, jej młodość i zdrowie. Kochana kobieta kwitnie w domu swojego męża. Jeśli czuje się kochana, jest zdolna do wielkich poświęceń, bardzo wiele wytrzyma i zrozumie. Kochać ją oznacza strzec pilnie jej serca i odgadywać powstające w nim niepokoje i lęki. Ze względu na swoją słabość, kobieta potrzebuje męża, aby bronił jej przed wszelkim wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Żona powinna zachowywać się tak, aby jej mąż czuł się w jej obecności dwa razy mądrzejszy, silniejszy i zaradniejszy. Kiedy pojawia się przy nim, powinien rosnąć we własnych oczach i w oczach wszystkich wokoło. Kobieta może to sprawić, okazując zawsze szacunek i poparcie swojemu mężowi. To samo dotyczy drugiej strony. Żona w obecności swojego męża powinna czuć się dwa razy pewniejsza siebie, piękniejsza i lepsza. Spojrzenie męża powinno dodawać żonie pewności i siły, że jest w jej oczach wyjątkową kobietą, z którą nikt i nic nie może się równać. Mężczyzna może to osiągnąć, nie spuszczając wzroku ze swojej żony, starając ją mieć zawsze blisko siebie i panując nad zmysłami.

Pamiętaj, że wszystkie błędy można naprawić, jeśli tylko kochasz, bo miłość leczy wszystkie rany. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

2. Odmawiaj różaniec – to łańcuch, który cię przykuwa do Serca Maryi. św. Urszula Ledóchowska

3. W środę post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE

4. W czwartek odpust parafialny 22 lipca ku czci patronki parafii św. Marii Magdaleny. To również czas spotkania w gronie rodzinnym. Nie zapomnijmy w tym czasie o tych, którzy odeszli od nas do Domu Ojca. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych, zapalmy znicze. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok, a czas odpustu parafialnego jest tym szczególnym czasem. Jak mówią Dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich.

Dla tych co nie mogą być na miejscu w Kasinie Wielkiej, aby choć na chwilę zatopić się w cichej modlitwie za naszymi bliskimi zmarłymi, jest taka możliwość już od kilku lat dzięki Matce Bożej Częstochowskiej, Matce Miłosierdzia w Kaplicy Na Brzegu przez duchową łączność wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny. Wiemy jak bardzo to Dzieło jest potrzebne Duszom czyśćcowym, jak również nam wszystkim, którzy nie zawsze możemy być na miejscu. Świadczą o tym statystyki miesięcznych odwiedzin wirtualnego Cmentarza Parafialnego, które liczymy w tysiącach. Ta modlitwa już działa i przynosi dobre owoce, a liczba odwiedzających stale się powiększa, więc i owoce naszych wspólnych modlitw również rosną. Zawierzamy to wszystko naszej najukochańszej Królowej w Kaplicy Na Brzegu, Matce Bożej Jasnogórskiej, którą Dusze w Czyśćcu nazywają Gwiazdą Morza, bo Czyściec swoją wielkością w wyobrażeniu jest jak morze, gdy jesteśmy już daleko od brzegu to nie widać nic tylko wodę, więc uświadommy sobie jak bardzo potrzeba modlitwy za nimi.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

Ponad 1500 grobów, ponad 4000 nazwisk, ponad 5000 zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie. Można nanosić zmiany danych oraz zdjęcia w każdym grobie. Wystarczy wysłać e-mail z podaną lokalizacją grobu. Po sprawdzeniu dane zostaną naniesione.

Wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny, mamy możliwość szybkiego wyszukania zmarłych od 2014 roku, gdyż od 2014 roku prowadzimy Listę Zmarłych w danym roku.

Stary zabytkowy kościół – św. Marii Magdaleny wyremontowany dwukrotnie za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

W Msze św. będą jak w niedzielę do południa, a popołudniu o godz. 18:00 w starym zabytkowym kościele.

5. Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC LIPIEC:   O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

6. W piątek święto św. Brigidy Szwedzkiej, patronki Europy.

7.  Od piątku 23 lipca rozpoczynamy nowennę do Boga Ojca przed Uroczystością Boga Ojca 1 sierpnia. „Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”. Te słowa skierował Bóg Ojciec do s. Eugenii, aby cały świat oddawał również cześć jako osobny dzień tylko i wyłącznie dla czci Boga Ojca.

zobacz więcej:

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

SIÓDMY DZIEŃ MIESIĄCA

NOWENNA DO BOGA OJCA

ORĘDZIA BOGA OJCA

7. W każdy piątek roku w Polsce obowiązuje post od mięsa, a dla wytrwałych o chlebie i wodzie. O ten post w środę i piątek prosiła Matka Boża. Mamy do tego specjalną obronę jako modlitwę na post, oraz akt strzelisty w chwilach słabości.  MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE POSTU

ORĘDZIA O POŚCIE

8. W sobotę zakończenie oktawy dziękczynnej za Intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski. Ci, którzy nie rozpoczęli jeszcze Nowenny i Oktawy, mogą to uczynić w każdej chwili. Ważne, aby zachować ciągłość czyli 17 dni.  Czytaj więcej:

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

9. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki i Współodkupicielki.

10. Za tydzień przypada XVII Niedziela Zwykła.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

11. Dziękujemy za przygotowanie Kościoła na niedzielę osiedlu Kocuby i prosimy o przygotowanie kościoła na niedzielę 1 sierpnia osiedle Kalety.

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

czytaj więcej...