Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

XIII Niedziela Zwykła

IV Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok A

28 czerwiec 2020 rok

Intencje Mszalne 28 czerwiec – 5 lipiec

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Matka i Ojciec są godni nie tylko posłuszeństwa, ale i czci od swoich dzieci. Dzieci, kiedy są tylko do tego zdolne, powinny im pomagać w ich obowiązkach i pracach. Żądam więc od dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i pełnego się poddania ich woli tak, jak gdyby poddawały się Mojej Woli – mówi Bóg Ojciec w czwartym przykazaniu.

Grzechem dzieci jest nie tylko nieposłuszeństwo wobec rodziców, ale także wszelkie złe słowa skierowane do rodziców, a także przeciwko nim w obmowie. Obmawianie rodziców jest ciężkim przewinieniem. Kłótnia z rodzicem jest ciężkim przewinieniem, a uderzenie jednego z rodziców najcięższym. Niezależnie od okoliczności dzieci zawsze powinny bronić rodziców, chyba że sprzeciwiają się oni w swym postępowaniu świętej wierze katolickiej, wówczas dziecko może odmówić posłuszeństwa. Rodzice powinni być traktowani przez dzieci jak wierni wysłannicy Boga, jak sami aniołowie, bo przejęli na siebie obowiązek zrodzenia i wychowania człowieka dla Boga. 

Obowiązkiem dzieci jest modlić się za rodziców tak żyjących jak i zmarłych. Dzieckiem swoich rodziców jest się do własnej śmierci. Błogosławię dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Miłość rodzicom okazuje się poprzez posłuszeństwo wobec ich woli, pomoc w ich pracach i potrzebach, a także modlitwę w ich intencji – mówi Bóg Ojciec w czwartym przykazaniu.

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

2. Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. św. Ludwik Grignion de Montfort

3. Jutro Uroczystość św. Piotra i Pawła.

4. Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną. Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

5.  We wtorek zakończenie nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

6.  W środę 1 lipca Uroczystość Najdroższej KRWI Chrystusa. Podobnie jak maj poświęcony jest czci Matce Bożej, a czerwiec czci Sercu Jezusa, tak lipiec jest poświęcony czci Najdroższej KRWI Chrystusa. Z czcią KRWI Chrystusa są związane obietnice dla modlących się właśnie do KRWI – zobacz obietnice 

7.  W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek,  pierwsza sobota i pierwsza niedziela miesiąca.

Pierwsza Środa jest dniem modlitw do Przeczystego Serca św. Józefa, Patrona Kościoła. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

Pierwszy Czwartek dziękczynienie za Najświętszy Sakrament oraz dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie). W tym dniu szczególnie powinniśmy się modlić za kapłanów w naszej Parafii o potrzebne dla nich łaski.

Pierwszy Piątek spowiedź od godz. 17:00 i o godz. 18:00 Msza św. wotywna i modlitwy do NSPJ. To dzień, w którym powinniśmy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i świata. Pan Jezus przekazał obietnice dla czcicieli Jego Boskiego Serca św. Małgorzacie Alacoque. Jedna z nich dotyczy pierwszych piątków:  CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW.

Pierwsza Sobota. Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św., aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i świata. Pan Jezus zwrócił się do siostry Łucji i przekazał jej 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragnie On, aby przez Jej Serce ludzie szli do Jezusa, bo jest to najkrótsza i najpewniejsza Droga. Przekazał również obietnice dla odprawiających nowennę pierwszych sobót miesiąca.

Pierwszą Niedzielę wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu lub list. Zmianka tajemnic różańcowych kobiet. 

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC LIPIEC:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250 lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

8.  W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki jedności oraz Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

9.  W piątek święto św. Tomasza Apostoła.

10.  W sobotę święto w archidiecezji krakowskiej – Rocznica poświęcenia Królewskiej Katedry na Wawelu. To dzień, aby przypomnieć sobie biskupów krakowskich od X wieku … do dziś.

11. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki.

12. Za tydzień przypada XIV Niedziela Zwykła. II niedziela miesiąca zmianka różańcowa mężczyzn.

13. W przyszła niedziele w całej diecezji będzie zbiórka do puszek na powodzian, którzy ucierpieli w ostatniej powodzi.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

14. Na potrzeby kościoła – kaplicę cmentarną w maju zebrano – zobacz: Wykaz zbiórki w 2020 roku

15. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Pietry i prosimy o przygotowanie kościoła na następną niedzielę osiedle Wrzecionki.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

 

XII Niedziela Zwykła

III Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok A

21 czerwiec 2020 rok

Intencje Mszalne 21 – 28 czerwiec

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Chcę, aby rodzice nauczyli swoje potomstwo czcić Boga i odróżniać dobro od zła, aby w późniejszym życiu napełnione dobrym przykładem dzieci dokonywały dobrych wyborów. Ta ofiara poświęcenia własnego życia dla życia i wychowania innych żąda szacunku i miłości. Dlatego dzieci winny kochać i szanować swoich rodziców, bo poprzez nich otrzymują dar życia, aby mogły poznać i pokochać Boga – mówi Bóg Ojciec.

Powierzając rodzicom wychowanie nowego człowieka, pragnę, aby wychowali go do Nieba, nie do Piekła. Będą przede Mną odpowiadać za swoje dzieci, za ich życie i wybory – mówi Bóg Ojciec do rodziców. Nowy człowiek nie może być traktowany jako dopełnienie zachcianek współczesnej rodziny. Rodzice mają prawo do ochrony swoich dzieci przed wszelkim złym wpływem z zewnątrz, bo oni w pełni odpowiadają za ukształtowanie swoich dzieci. Dlatego rodzice otrzymują prawo do decydowania o wszystkim względem swoich dzieci, od wykształcenia, wyżywienia i leczenia aż po wszelkie sposoby spędzania przez nie wolnego czasu. Nie bójcie się, trwajcie w łasce uświęcającej i żyjcie życiem sakramentalnym. Ja zawsze jestem po stronie ojca i po stronie matki.

Wiara rodziców katolików, powinna być wiarą ich dzieci i dzieci mają obowiązek naśladować i kontynuować wiarę rodziców. Rodzice nie zniewalają dzieci, nakazując im swoją wiarę i wychowując je w niej z miłością – mówi Bóg Ojciec do rodziców.

Moje czwarte przykazanie ustanawia władzę rodzicielską nad dziećmi. Jest to władza oparta na miłości. Dzieci są obowiązane słuchać swoich rodziców, szanować ich i kochać, a rodzice są obowiązani wychowywać je w miłości i bojaźni Bożej, aby przez całe swoje późniejsze życie dążyły do Zbawienia.

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

2. Drogie dzieci, mówi nam Maryja słowami Mądrości, nasyćcie się mymi owocami, to znaczy Jezusem, Owocem Żywota, który dla was wydałam na świat. św. Ludwik Grignion de Montfort

3. Jutro w poniedziałek 22 czerwca przypada 62. rocznica święceń kapłańskich Ks. Kanonika Mariana Juraszka mianowanego przez kard.  Karola Wojtyłę do parafii Kasina Wielka. Budowniczego naszego nowego kościoła, nowej plebani, nowy cmentarz, wodociąg z góry Lubogoszcz, dwukrotny generalny remont starego zabytkowego Kościoła,… Proboszcz (od 1971 wikariusz ekonom) od 1973 – 2009.

Wielkiego czciciela Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Jak bardzo był Ks. Proboszcz Marian Juraszek oddany naszej Pani Jasnogórskiej można w jednym zdaniu podsumować całą jego posługę jako proboszcza i gospodarza w Kasinie Wielkiej: „Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu”. Czytamy w historii Kaplicy Na Brzegu.

Miłujcie Maryję, drodzy bracia w kapłaństwie! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc! – mówił do kapłanów w Polsce św. Jan Paweł II.
Tych słów trzymał się Ks. Kan. Marian Juraszek będąc Proboszczem w Kasinie Wielkiej. Dziś Jego dobre owoce pracy Duszpasterza ciągle są widoczne i trwają dalej mimo, że nasz Pan już powołał Go do zasłużonej chwały w swoim Królestwie. Te dobre owoce są i będą ponieważ wszystkie sprawy zawierzał Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Ksiądz Marian Juraszek znalazł „BOŻY KLUCZ” do tajemnicy kapłaństwa w Maryi, Matce Kapłanów, Matce Jasnogórskiej, Królowej Polski.

To Ona, Maryja otwiera serca kapłańskie na dobre działania w duszach ludzkich. To Ona, Maryja otwiera serca kapłańskie na działanie Ducha Świętego i na Jego dary. Tam, gdzie Matkę Bożą odsuwa się na bok, tam wkracza król ciemności, Szatan wraz ze swoim królestwem złości, podziału, lęku, zatwardziałości serc… i takim czyni ludzi.

Idźmy wszyscy póki jeszcze trwa czas łaski i miłosierdzia za przykładem Śp. Kanonikiem Marianem Juraszkiem i oddajmy swoje nędzne serca Matce Najświętszej, abyśmy jak On doszli do chwały zbawionych, a nie potępionych – czego wam wszystkim życzymy, bo tego chce i nam wszystkim życzy Matka Boża, Królowa wszystkich świętych i błogosławionych w Niebie, KRÓLOWA KAPŁANÓW.

4. Od jutra 22 czerwca rozpoczynamy nowennę do KRWI Chrystusa przed Uroczystością Najdroższej KRWI Chrystusa. Nowenna będzie codziennie dostępna w aktualnościach. – zobacz: NOWENNA

5. Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną. Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

6.  We wtorek Dzień Ojca. W tym wyjątkowym dniu, każdemu tacie złóżmy serdecznie i piękne życzenia z okazji ich święta. Pamiętajmy również o tych ojcach, których nasz Pan powołał do chwały Zmartwychwstania. Nie zapomnijmy o odwiedzeniu ich na grobach i modlitwie.

7.  W środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. To doskonały wzór wśród świętych do naśladowania. Obdarzony darami Ducha Świętego, o które nie ustawał w modlitwie. Jan nie uląkł się śmierci, gdyż prawda i sprawiedliwość Boża były dla niego ważniejsze od życia. „Niech Bóg kosztuje, ile chce, nigdy nie jest za drogi”. – mówił św. Jan Bosko i my również tak starajmy się postępować nie oczekując w zamian nic innego prócz chwały w Królestwie Bożym, a wszystko co nam będzie potrzebne w tym życiu mówi Pan, będzie nam dodane.

8.  W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia, Róży Duchownej. Święta Góra jest ośrodkiem walki o trzeźwość narodu.

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250 lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

9.  W czwartek Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Spowiedź od godz. 17:00.

10.  W sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. W licznych kościołach Polski co środę odprawia się nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

11. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki.

12. Za tydzień przypada XIII Niedziela Zwykła. 

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

13. Na potrzeby kościoła – kaplicę cmentarną w maju zebrano – zobacz: Wykaz zbiórki w 2020 roku

14. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Brzegi i prosimy o przygotowanie kościoła na następną niedzielę osiedle Pietry.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...