Aktualności

2017-01-05 09:27

Ogłoszenia Parafialne w Kasinie Wielkiej

II Niedziela Adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

II Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok A

8 grudzień 2019 rok

Intencje Mszalne 8 – 15 grudzień

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Przez Maryję przyszedł do nas Jezus i my też chcąc dojść do Niego musimy iść drogą, która prowadzi przez Maryję. Jednak tak bywa, że ci co nas mają prowadzić do Zbawiciela często odwodzą od Niepokalanej. Jezus mówił do nich ówczesnych faryzeuszów dzisiaj kapłanów, sami nie wejdziecie i do tego tym co chcą wejść do królestwa Bożego zabraniacie. Stare powiedzenie mówi, że piekło jest wybrukowane księżmi i jest to prawda, bo w Dzienniczku św. Faustyny czytamy, że święta widziała w piekle dużą ilość osób poświęconych Bogu. A więc jeśli duszo chcesz się zbawić, a widzisz, że twój kapłan odwodzi cię od Królowej Nieba i Ziemi to zawierz siebie i całą swoją rodzinę Tej Pewnej Drodze do Jezusa Chrystusa, Matce Narodzonego w Stajence Betlejemskiej Zbawiciela, abyś za swoim nieposłusznym kapłanem nie usłyszał strasznego wyroku w godzinie swojej śmierci: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! – Mt 25, 41

2.  Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msza św. w Kaplicy Na Brzegu o godz. 17:00.

3. Dziś przypada 39 lat od zezwolenia na budowę Nowego Kościoła w Kasinie Wielkiej. Jak czytamy w Kronice Parafialnej pisanej przez Ks. Kan. Mariana Juraszka budowniczego naszego nowego kościoła i nowej plebani:

„Zezwolenie na budowę nowego Kościoła w Kasinie Wielkiej, zostało wydane decyzją z dnia: 2 grudzień 1980 r. Wiadomość o tym zezwoleniu dociera do ks. proboszcza Mariana Juraszka w sobotę dnia 6 grudnia w uroczystość św. Mikołaja – patrona parafii Skrzydlna, do której należała Kasina Wielka do 1804 r. – wiadomość dociera poprzez Naczelnika Miasta i Gminy w Mszanie Dolnej – Czesława Liszkę. Pisemną decyzję parafia otrzymała w poniedziałek – 8 grudnia 1980 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”

4.  Jutro wspomnienie św. Jana Diego, który patronuje nam w miesiącu grudniu. To jemu ukazała się Matka Boża z Guadalupe. 

5.  We wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. Kult Matki Bożej Loretańskiej dotarł do Polski już w XV w. Warto w tym dniu odmówić Litanię Loretańską do NMP

6.  W środę Msza św. o godz. 17:00 i nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

7. Czwartek dzień modlitw o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

8.  W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Cudowny Obraz Matki Bożej poddany wielu badaniom naukowym, jest wezwaniem i znakiem wzywającym nas do nawrócenia, abyśmy uwierzyli, że mamy razem z Maryją, naszą Matką, podejmować trud życia wiarą na co dzień i iść drogą prowadzącą do pełnego zjednoczenia się z Jezusem w chwili śmierci.

 

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Matka Boża Częstochowska, Nadzieja Radości Betlejemskiej, otoczyła swym Matczynym Sercem matki oczekujące potomstwa i wyjednała im szczęśliwe rozwiązanie. Spójrz też na te matki, które nie mogą cieszyć się jak Ty radością narodzonego dziecka, aby ufając Bogu cierpliwie zgadzały się z wolą Bożą.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

9. Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami:„Chce abyście codziennie odmawiali Różaniec. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki.

10. Prócz tego, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „Na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza Święta. – św. Jan Paweł II

11. Za tydzień przypada III Niedziela Adwentu Gaudate tzw. Radości lub różowa. W tym dniu szaty liturgiczne są w kolorze różowym. 

12. W przyszłą niedzielę po południu przed nowym kościołem na dolnym parkingu będzie po raz drugi wspólne ubieranie choinki „Kasiniańskiej”.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

13. Na kaplicę cmentarną zebrano – 296 074 zł.

14. Na potrzeby kościoła w listopadzie zebrano – 9356 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

15. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Mały Gość i Źródło.

16. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Chrustki i prosimy o przygotowanie na następna niedzielę osiedle Bogacze. 

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców oraz Śp. Zofia KowalczykŚp. Tadeusz NowakŚp. Andrzej Kubowicz polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

***      ***      ***

I Niedziela Adwentu

I Niedziela Miesiąca

Liturgiczny Rok A

1 grudzień 2019 rok

Intencje Mszalne 1 – 8 grudzień

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

1. Nowy rok liturgiczny rozpoczynamy 24-dniowym okresem Adwentu. Jest to czas szczególny, czas radosnego oczekiwania i przygotowania się na przyjście Tego, który zechciał do nas, którzy jesteśmy mniej niż proch w Jego oczach, przyjść przez Pokorną Służebnicę Pańską Maryję, Matkę Słowa Życia. Adwent jest szkołą czekania i czuwania. To nie jest czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień. Chciejmy i my sami, poprzez różne nabożeństwa, Msze św. Roratnie oraz częstą modlitwę jak najlepiej przygotować się do Narodzenia w Stajence Betlejemskiej z Maryi Dziewicy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że czas Adwentu to czas częstego przebywania z Maryją, nie tylko w kościele, ale w codziennych obowiązkach.

2. Od piątku rozpoczęliśmy nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia.  zobacz Nowenna do NP NMP

3. Od jutra rozpoczynamy Roraty. W dni powszednie o godzinie 6:10 będą Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP potem o 6:30 pierwsza Msza św. i o 7:10 – druga Msza św. dla dzieci.  Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do licznego udziału na Mszach Roratnich. Od jutra jak co roku losowanie serduszek.

4. W tym tygodniu przypada pierwsza środa, pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

Pierwsza Środa jest dniem modlitw do Przeczystego Serca św. Józefa, Patrona Kościoła. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

5.  W środę Msza św. o godz. 17:00 i nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

6.  Pierwszy czwartek dziękczynienie za Najświętszy Sakrament oraz dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie). W tym dniu szczególnie powinniśmy się modlić za kapłanów w naszej parafii.

7. Pierwszy Piątek spowiedź od godz. 16:00 i o godz. 17:00 Msza św. wotywna i modlitwy do NSPJ. To dzień, w którym powinniśmy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i Świata. Pan Jezus przekazał obietnice dla czcicieli Jego Boskiego Serca św. Małgorzacie Alacoque. Jedna z nich dotyczy pierwszych piątków:  CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW.

 

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Matka Boża Częstochowska, Nadzieja Radości Betlejemskiej, otoczyła swym Matczynym Sercem matki oczekujące potomstwa i wyjednała im szczęśliwe rozwiązanie. Spójrz też na te matki, które nie mogą cieszyć się jak Ty radością narodzonego dziecka, aby ufając Bogu cierpliwie zgadzały się z wolą Bożą.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

8. Pierwsza Sobota w tym dniu powinniśmy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze, naszych kapłanów, parafii, Polski i Świata. Pan Jezus zwrócił się do siostry Łucji i przekazał jej 5. rodzajów zniewag, obelg, bluźnierstw, którymi najbardziej rani i obraża się Niepokalane Serce Maryi. Pragnie On, aby przez Jej Serce ludzie szli się do Jezusa, bo jest to najkrótsza i najpewniejsza droga. Przekazał również obietnice dla odprawiających nowennę pierwszych sobót miesiąca.

9.  W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

10.  W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od godziny 12:00 do 13:00 Matka Boża gromadzi nas na GODZINIE ŁASKI. Matka Boża objawiając się 8 grudnia 1947 roku powiedziała:

„Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

11. Niech nikt nie ośmiela się spodziewać przebaczenia u Boga, kto obraża Jego Najświętszą Matkę. – św. Bonawentura

12.  W przyszłą niedzielę 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypada 39 lat od zezwolenia na budowę Nowego Kościoła w Kasinie Wielkiej. Jak czytamy w Kronice Parafialnej pisanej przez Ks. Kan. Mariana Juraszka budowniczego naszego nowego kościoła:

„Zezwolenie na budowę nowego Kościoła w Kasinie Wielkiej, zostało wydane decyzją z dnia: 2 grudzień 1980 r. Wiadomość o tym zezwoleniu dociera do ks. proboszcza Mariana Juraszka w sobotę dnia 6 grudnia w uroczystość św. Mikołaja – patrona parafii Skrzydlna, do której należała Kasina Wielka do 1804 r. – wiadomość dociera poprzez Naczelnika Miasta i Gminy w Mszanie Dolnej – Czesława Liszkę. Pisemną decyzję parafia otrzymała w poniedziałek – 8 grudnia 1980 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”.

13.  W przyszłą niedzielę zmianka różańcowa mężczyzn.

14.  W Adwencie organista i kościelny będą chodzić po domach z poświęconymi opłatkami, kogo nie będzie w domu może odebrać na chórze lub w zakrystii. Ofiara ta jest częścią wynagrodzenia za pracę w parafii.

15.  W zakrystii można nabyć świecę Caritas w cenie 7 zł.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”  Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

16. Na kaplicę cmentarną zebrano – 296 074 zł.

17. Na potrzeby kościoła w listopadzie zebrano – 9356 zł. Wykaz zbiórki w 2019 roku.

18. Na stoliku przy wyjściu można nabyć numery: Gość Niedzielny, Mały Gość i Źródło.

19. Dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę osiedlu Gargasy i Spyrki i prosimy o przygotowanie na następna niedzielę osiedle Chrustki. 

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – ” jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu” – za proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

Nawiedzającym Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej życzymy dobrego tygodnia, a także jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, prosząc Matkę Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu o potrzebną opiekę, łaski i błogosławieństwa.

Chwała Maryi Dziewicy i Jej Niepokalanemu Poczęciu!

Jezu Ufam Tobie!

† † †

Zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców polecamy Bożemu Miłosierdziu – Dobry Jezu, a nasz Panie Daj Im wieczne spoczywanie, a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...