Aktualności

2022-04-27 16:09

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Spis treści

 

A. Konieczność nabożeństwa do Maryi

1. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę

2. Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest konieczne

B. Konieczność nabożeństwa do Maryi, zwłaszcza w czasach ostatecznych

1. Bóg chce objawić i odsłonić Maryję w czasach ostatecznych

2. Nabożeństwo do Maryi konieczne zwłaszcza w czasach ostatecznych

A. Podstawowe prawdy nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

B. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Maryi

1. Fałszywi czciciele Najświętszej Dziewicy i fałszywe formy nabożeństwa do Niej

2. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

C. Najważniejsze praktyki nabożeństwa do Maryi

D. Doskonała praktyka nabożeństwa do Maryi

1. Doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi

2. Powody, które powinny nas skłaniać do polecenia tego nabożeństwa

3. Biblijna figura tego doskonałego nabożeństwa: Rebeka i Jakub

4. Cudowne skutki jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest mu wierna

5. Konkretne praktyki związane z tym nabożeństwem

Praktyki szczególne i wewnętrzne dla tych, którzy chcą stać się doskonali

Sposób praktykowania tego nabożeństwa w Komunii świętej

Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

***

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

czytaj więcej...