Aktualności

2023-04-27 16:18

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Panny Maryi – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI

A. Konieczność nabożeństwa do Maryi

1. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę

2. Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest konieczne

B. Konieczność nabożeństwa do Maryi, zwłaszcza w czasach ostatecznych

1. Bóg chce objawić i odsłonić Maryję w czasach ostatecznych

2. Nabożeństwo do Maryi konieczne zwłaszcza w czasach ostatecznych

A. Podstawowe prawdy nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

–  Należymy do Jezusa Chrystusa i do Maryi jako niewolnicy

–  Musimy wyzbyć się tego co w nas złe

–  Potrzebujemy pośrednika u samego Pośrednika

–  Łaski i skarby otrzymane od Boga jest nam bardzo trudno zachować

B. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Maryi

1. Fałszywi czciciele Najświętszej Dziewicy i fałszywe formy nabożeństwa do Niej

2. Oznaki prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy

C. Najważniejsze praktyki nabożeństwa do Maryi

D. Doskonała praktyka nabożeństwa do Maryi

1. Doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi

2. Powody, które powinny nas skłaniać do polecenia tego nabożeństwa:

Nabożeństwo to każe nam naśladować przykład dany przez Jezusa Chrystusa i Boga samego i praktykować pokorę

To nabożeństwo zapewnia nam względy Najświętszej Dziewicy

To nabożeństwo jest doskonałym sposobem oddania największej chwały Bogu

Jest drogą krótką

Jest drogą doskonałą

Jest drogą pewną

To nabożeństwo daje wielką wewnętrzną wolność

To nabożeństwo jest wspaniałym sposobem wytrwania

3. Biblijna figura tego doskonałego nabożeństwa: Rebeka i Jakub:

Interpretacja historii Jakuba

Miłosierne uczynki spełnione przez Najświętszą Dziewicę wobec swych wiernych sług

Zaopatruje ich we wszystko

4. Cudowne skutki jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest mu wierna

Oddanie się duszy i ducha Maryi

5. Konkretne praktyki związane z tym nabożeństwem:

Ofiarowanie się po ćwiczeniach przygotowawczych

Odmawianie Koronki do Najświętszej Maryi Panny

Noszenie żelaznego łańcuszka

Specjalne nabożeństwo do Tajemnicy Wcielenia

Wielkie nabożeństwo do Ave Maria i Różańca

Odmawianie Manificat

Praktyki szczególne i wewnętrzne dla tych, którzy chcą stać się doskonali

Spełniać wszystkie uczynki z/w/dla Maryi

Sposób praktykowania tego nabożeństwa w Komunii świętej

Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...