Aktualności

2021-07-20 17:08

Nadmierne ozdabianie ciała, tatuaże… pochodzi od złego ducha

<— Powrót do czytelni

Nie róbcie sobie tatuaży – ks. Piotr Glas

DUCH ŚWIĘTY: Podobieństwo Boże, którym człowiek został obdarowany, zobowiązuje go do poszanowania własnej osoby i traktowania się z należytym szacunkiem. Nadmierne ozdabianie ciała, przypinanie ozdób, malowanie skóry, tatuaże, to wszystko uwłacza godności dziecka Bożego. Tatuaże mają diabelskie podłoże. Wszyscy noszący tatuaże oddają cześć innemu bóstwu, są to pogańskie zwyczaje. Tatuaż jest zaprzeczeniem godności człowieka. Ludzie noszący tatuaże na swoim ciele, obrażają Boga. Człowiek kalający w ten sposób własne ciało, które w oczach Bożych jest świątynią Ducha Świętego, jest prowadzony przez złego ducha.

Nie ma znaczenia czy tatuaż przedstawia Matkę Bożą, Pana Jezusa, diabła czy kwiatek, wszystko to pochodzi od złego ducha.

Tatuaż jest wyraźną oznaką zniewolenia przez szatana – Bóg Ojciec

Wszelka przesada w dbałości o to, co zewnętrzne, przekonuje człowieka do postrzegania się jako byt czysto materialny, którego wartością i bogactwem jest ciało, które posiada. Jest to jednak błąd, który prowadzi do zduszenia w sercu człowieka wewnętrznego życia nadprzyrodzonego i sprowadzenia samego siebie do przedmiotu. Jest to autodegradacja, która prowadzi do tego, że człowiek jest w stanie sam traktować się jak przedmiot, na którym zawiesza się ozdoby, lub jak ścianę, na której się maluje. Ciało człowieka jednak jest święte, bo stworzył je Bóg.

CO ZYSKUJE SAMOBÓJCA – Fulla Horak, Gloria Polo oraz z Dekretu Ojca Świętego Pawła VI

Widząc w sobie Ducha Świętego, człowiek zachowuje godność nie tylko w stroju, zachowaniu i słowach, ale także w myślach i pragnieniach. Rozwiązłość jest przeciwieństwem skromności. Szacunek okazywany samemu sobie wzbudza również szacunek w otoczeniu. Moja miłość, którą człowiek odkrywa wobec siebie, sprawia, że nabiera sam do siebie tak głębokiego szacunku, iż nie jest w stanie nie poważać własnego ciała i kalać go nieczystością. Intymna wewnętrzna więź duszy człowieka z Bogiem owocuje świadomością godności ludzkiego ciała i miłości wobec niego, miłości opiekuńczej, która każe je osłaniać i chronić jako własność Boga i Jego tajemnicę. 

Nie róbcie sobie tatuaży – ks. Piotr Glas

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...