Aktualności

2013-08-29 12:53

Anioł Pański godzina 12:00 – śpiewany lub do odmawiania

-> Powrót do spisu modlitw

Opis Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – bł. Anna Katarzyna Emmerich

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.  – Zdrowaś Maryjo…
.
Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego. – Zdrowaś Maryjo…
 .
A Słowo stało się Ciałem.
I zamieszkało między nami. – Zdrowaś Maryjo…
 .
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 .
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Za zmarłych:

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki.  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

***      ***      ***

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II