Aktualności

2023-04-01 16:16

Patron Miesiąca Kwietnia – św. Bernadetta Soubirous

TESTAMENT BERNADETY

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W kwietniu będzie to św. Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica. Przypominamy, że więcej informacji o świętej można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

Modlitwa różańcowa św. Bernadetty

„Paciorki koronki przesuwała całą resztę życia tak, jak w Lourdes. „Różaniec był jej modlitwą ulubioną” – powiedziała pewna przełożona generalna.

.

„Wieczorem udając się na spoczynek – tak radziła jednej z towarzyszek – niech siostra weźmie różaniec i niech zasypia, odmawiając go. W ten sposób siostra będzie postępować tak, jak małe dzieci, które zasypiając powtarzają: mama, mama, mama…”

Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes

Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.

 Modlitwa Jana Pawła II

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

TESTAMENT BERNADETY

czytaj więcej...