Aktualności

2016-05-06 13:26

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

I. TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ

1. Wymiar wewnętrzny Mszy Świętej

2. Przygotowanie do Mszy Świętej:

a.  Wolność od grzechu ciężkiego

b. Grzechy lekkie – osłabienie zdolności współczucia Zbawicielowi

c. Trwanie w nienawiści – pod krzyż idziesz na darmo

d. Spotkanie twarzą w twarz z Bogiem – Golgota

3. Wiara – podstawą przeżywania Mszy świętej

4. Msza święta – Misterium Męki Pańskiej

a. Jedna i ta sama ofiara

b. Nie krzyż się zmienił, ale ludzie

c. Bóg uczynił już wszystko – los świata zależy od człowieka

5. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy świętej

a. Kapłan wstępuje „na stopnie Ołtarza”

b. Pocałunek składany na Ołtarzu

c. Przeproszenie Boga

d. Przeistoczenie

e. Po przeistoczeniu

f. Czas ostateczny – Jezus oddaje swego Ducha Ojcu

g. Baranku Boży

h. Komunia Święta

II. BŁĘDY W ROZUMIENIU MSZY ŚWIĘTEJ I ZMIANY W LITURGII

1. Przeosiowanie. Człowiek zajął miejsce Boga

2. Kapłan nie jest dziś bezgranicznie oddany Bogu

3. Kościół przestał wpatrywać się w Boga

4. Msza święta sprawowana dla człowieka – on jest najważniejszy

5. Urozmaicanie Słowa Bożego 

6. Wprowadzenie kobiety do przybytku i funkcji kościelnych

a. Kobieta zawsze ma być matką

b. Rola kobiety – pocieszać, wspierać. Duchowa miłość

c. Kapłan winny stanu duszy kobiety przy Ołtarzu

7. Znikła zaduma

8. Brak szacunku dla naczyń liturgicznych

9. Zanikł sens ofiarowania

10. Zanik rozumienia Golgoty

a. Nie wystarczy stanąć pod krzyżem, aby być zbawionym

b. Martwota i marazm na dzisiejszej Golgocie

11. Nie rozumienie konania Boga

12. Reforma liturgiczna – zostawić Boga samego

13. Wybito wiarę w obecność Pana Jezusa podczas Komunii świętej

a. Zapomniano, że Komunia święta przebóstwia

b. Przestano uwielbiać Boga w Komunii świętej

c. Maltretowany Bóg

14. Zanik sensu błogosławieństwa

III. OWOCE MSZY ŚWIĘTEJ

IV. REFORMA POSOBOROWA I DROGA OCALENIA DLA POLSKIEGO KOŚCIOŁA

V. MOWA PANA JEZUSA

1. Święte postacie

2. Moc i ofiara Krwi Chrystusa

3. Tajemnica Komunii Świętej

4. W Moim domu macie być niczym, abym Ja mógł być wszystkim

5. Tajemnica sakramentu Kapłaństwa

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

***

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI Intronizacja oddolna

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...