Aktualności

2018-03-29 19:33

KONTEMPLACJA MARYI

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

 

KONTEMPLACJA MARYI

I. MATKA BOŻA I MATKA NASZA

1. JESTEM PRAWDZIWĄ MATKĄ

2. REFLEKSJA O MACIERZYŃSTWIE MARYI

3. NAJLEPSZA MATKA I NAJLEPSZY ZARZĄDCA

4. MACIERZYŃSTWO BOSKIE I MACIERZYŃSTWO LUDZKIE

5. MATCZYNA MIŁOŚĆ

6. MATKA DUSZ

7.  MATKA NA CZASY OSTATECZNE – Wyjaśnienie symboliki objawień maryjnych w San Sebastian de Garabandal /Hiszpania/

8. PRZYPOMNIENIE TREŚCI OREDZIA Z GARABANDAL

9. PRAGNĘ BYĆ DLA WAS MAMĄ 

II. MATKA KOŚCIOŁA

1. MARYJA – WSPÓŁODKUPICIELKA

2. SKUTKI MODERNIZMU

3. MATKA BOŻA O KAPŁANACH

4. NAUKA MATKI BOŻEJ

5. UROCZYSTOŚĆ DWOJGA SERC

6. V DOGMAT MARYJNY

7. MIEJSCE MATKI BOŻEJ W KOŚCIELE

8. UCISK, JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO

9. REFORMA POSOBOROWA I DROGA OCALENIA DLA POLSKIEGO KOŚCIOŁA

10. MODLITWA „ZDROWAŚ MARYJO” I BUDOWANIE KRÓLESTWA BOŻEGO

11. ZNACZENIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

12. ZNACZENIE ROZWAŻAŃ W RÓŻAŃCU

13. WIARA W SKUTECZNOŚĆ ODMAWIANIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

III. WSPOMOŻENIE WIERNYCH

1. MATKA BOŻA O WALCE Z SZATANEM

2. ZAWIERZENIE MARYI ZWYCIĘSTWEM NAD ZŁYM DUCHEM

3. PRZEŚLADOWANIE DZIECI BOŻYCH

4. MATKA BOŻA POSIESZA

5. WARTOŚĆ CIERPIENIA

6. WYRZEKNIJ SIĘ SIEBIE

7. O ŁASCE OBCOWANIA Z BOGIEM

8. KONTROLA WŁASNYCH MYŚLI

9. ŚLEPA UFNOŚĆ BOSKIEJ OBLUBIENICY

10. POTRZEBA WIARY, ABY POJĄĆ, CZEGO DOKONUJE BÓG. PRZYCZYNA NIEZROZUMIENIA ORĘDZI

11. POST

12. NIEUMIARKOWANIE W JEDZENIU I PICIU

13. MIERZCIE SIŁY NA ZAMIARY

14. ŁASKA BOŻA SPŁYWA TAM, GDZIE ZNAJDUJE WIARĘ PRAWDZIWĄ

15. PUŁAPKA FAŁSZYWEJ POKORY

16. PRZYJMOWANIE WOLI BOŻEJ NA CO DZIEŃ

17. MĘCZEŃSTWO DUCHA

18. CZAS, KTÓRY JEST, PRZEMINIE. BÓG TRWA ZAWSZE

19. NIEBEZPIECZEŃSTWO NIESAKRAMENTALNYCH ZWIĄZKÓW

IV. NIEPOKALANE SERCE MARYI

1. NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI – SZCZEGÓLNE MIŁE BOGU I SZCZEGÓLNIE ZNIENAWIDZONE PRZEZ SZATANA

2. WARTO ZAWIERZYĆ SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

3. NIEPOKALANE SERCE MARYI. SKARBNICA WSZELKICH ŁASK I CNÓT

4. ZAWIERZCIE SIĘ MOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU – WEZWANIE MATKI BOŻEJ DO KAPŁANÓW

5. TESTAMENT JEZUSA CHRUSTUSA

6. SERCE MARYI – PRZEDSIONEK SERCA JEZUSA

V. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF

1. MIŁOŚĆ DO MARYI

2. MARYJA – SPOTKANIE, KTÓRE OMIENIA ŻYCIE

3. ŚWIĘTOŚĆ MARYI

4. ZJEDNOCZENIE MARYI Z BOGIEM

5. UKRYTE ŻYCIE

6. OPIEKA ANIOŁÓW

7. NARODZINY MESJASZ

8. MIŁOŚĆ ŚW. JÓZEFA

9. ZAPROSZENIE DO ŚWIĘTEJ RODZINY

10. MARYJA – DROGA DO JEZUSA

11. POTĘGA MARYI

12. JAK POKOCHAĆ MARYJĘ?

13. MATKA BOŻA – PEWNA PRZEWODNICZKA DO NIEBA. CAŁKOWITE ZAWIERZENIE MARYI

VI. NAŚLADOWANIE MARYI

1. WOLNA WOLA MATKI BOŻEJ

2. „BYŁA NIEGDYŚ MARYJĄ” – OBJAWIENIA KRÓLOWEJ WSZYSTKICH NARODÓW W AMSTERDAMIE

3. MOJA MATKA JEST ZDOLNA CZYNIĆ WIELKIE CUDA W DUSZACH

4. DROGA KRZYŻOWA Z MATKĄ BOŻĄ

5. WIERNA KOPIA CHRYSTUSA

6. NIESUSTANA ADORACJA MARYI

VII. KRÓLOWA POLSKI

1. NIE POZWOLĘ NA ZAGŁADĘ TEGO NARODU

2. POLSKO BŁĄDZISZ. MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ WOBEC POLSKI

3. MÓJ SYN CZEKA NA SWOJĄ KORONĘ

4. ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE

5. WSZYSTKO, CO JEST POLSKIE, JEST MARYJNE

6. WALKA O DUSZE NIE MA SOBIE RÓWNEJ. UMOCNIENIE W NADZIEI DLA POLAKÓW

VIII. MATKA BOŻA Z WYKROTU

1. POWSTANIE PIELGRZYMKI 

2. CEL PIELGRZYMKI

3. KRÓLOWA IDZIE W IMIENIU KRÓLA

4. KURPIOWSKA MATKA BOŻA

5. CHCĘ, ABY POWSTAŁO TU CENTRUM MARYJNE

6. PRZESZKODY I NIEZROZUMIENIE JAKO DOWÓD PRAWDZIWOŚCI BOŻEGO DZIEŁA

7. MATKA BOŻA ZAPOWIADA SWOJE ZWYCIĘSTWO

8. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MATKI BOŻEJ

9. CZYNIENIE POKUTY MOŻE ZAWADZAĆ TYLKO SZATANOWI

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU