Aktualności

2021-01-31 17:07

Patron Miesiąca – Luty

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W lutym będzie to bł. Anna Katarzyna Emmerich, dziewica, wizjonerka. Przypominamy, że więcej informacji o błogosławionej można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

Od 2005 roku możemy w Polsce oglądać film Pasja, wybitnego reżysera i aktora Mela Gibsona, to On korzystał z objawień błogosławionej: Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi

Bł. Anna Katarzyna Emmerich w swoich wizjach przedstawia bardzo wyraźnie jakie wygląda cierpienie Dusz w czyśćcu.

Obrazy tam przedstawione wiernie oddają wizje Błogosławionej. Są w swym wyrazie mocne, ale prawdziwe. Jest to pierwszy w historii film tak uczciwie i rzetelnie ukazujący wielkość cierpienia i ofiary Chrystusa.

 

Pamiętajmy !!!  Módlmy się za duszami w czyśćcu cierpiącymi.

czytaj więcej...