PATRON MIESIĄCA – LUTY

2017-01-31 19:11

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W lutym będzie to bł. Anna Katarzyna Emmerich, dziewica, wizjonerka. Przypominamy, że więcej informacji o błogosławionej można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

Od 2005 roku możemy w Polsce oglądać film „Pasja”, wybitnego reżysera i aktora Mela Gibsona, to On korzystał z objawień błogosławionej.

Obrazy tam przedstawione wiernie oddają wizje Błogosławionej. Są w swym wyrazie mocne, ale prawdziwe. Jest to pierwszy w historii film tak uczciwie i rzetelnie ukazujący wielkość cierpienia i ofiary Chrystusa.

Bł. Anna Katarzyna Emmerich w swoich wizjach przedstawia bardzo wyraźnie jakie wygląda cierpienie dusz w czyśćcu.

Pamiętajmy !!!  Módlmy się za duszami w czyśćcu cierpiącymi.