Aktualności

2014-04-04 21:41

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

Na rozpoczęcie odmawia się poniższe wezwania.

 

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

 

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

 

 

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

 

 

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

 

Przez Niepokalane Serce Maryi, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa  na uleczenie ran dusz naszych.

 

 

Na małych paciorkach:

 

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia!
Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa  na uleczenie ran dusz naszych.

†   †   †   

Obietnice dane przez Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszych Ran Jego

Obietnice dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża

czytaj więcej...