Aktualności

2020-08-26 12:00

Orędzia o czci i kulcie Boga

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Cześć, jakiej godzien jest Bóg

1. Kult publiczny zamieniony na sprawę prywatną 

2. Kapłan jako współczesny Mojżesz i Aaron

3. Cześć dla Słowa Bożego

4. Serce przybytku – Tabernakulum

5. Dom Boga

6. Szaty kapłańskie

7. Obmycie i konsekracja kapłana

8. Rzeczy święte i rzeczy świeckie

9. Rola świata w liturgii

10. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Rola szat kapłańskich, kadzidła, dzwonków i pieśni

11. Dzwony kościelne i procesje

12. Jedyność godności kapłańskiej

13. Kult Boży uszczuplony do granic absurdu. Dotykanie przedmiotów świętych. Post milczenia

14. Najważniejsze prawdy i żądania Boga

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...