Aktualności

2021-12-18 16:05

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

Spóźnianie się na Mszę świętą jest nieporozumieniem. Jeśli nie ma ku temu ważnego powodu, jest to niezrozumienie Misterium Męki Pańskiej. Nie można wskoczyć w nią w każdym dowolnym momencie. Jest to brak szacunku dla cierpienia Boga. – Bóg Ojciec

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

1. Gdy kapłan wstępuje na stopnie Ołtarza – Chrystus idzie na Górę Oliwną.

2. Gdy kapłan rozpoczyna Ofiarę Mszy św. – Chrystus modli się w Ogrojcu.

3. Gdy kapłan całuje Ołtarz – Chrystus zdradzony pocałunkiem Judasza.

4. Gdy kapłan idzie na miejsce przewodniczenia – Chrystus pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5. Gdy kapłan mówi: Przeprośmy Boga za nasze grzechy – Chrystus prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

6. Gdy kapłan mówi modlitwę przed pierwszym czytaniem – Chrystus w Ciemnicy.

7. Pierwsze czytanie – Chrystus prowadzony do Piłata.

8. Gdy kapłan modli się przed Ewangelią – Chrystus prowadzony do Heroda i wyszydzony. 

9. Gdy kapłan czyta Ewangelię – Chrystusa prowadzą od Heroda do Piłata – Sąd na Jezusem.

10. Gdy kapłan rozbiera kielich – obnażenie Jezusa przed biczowaniem.

11. Gdy kapłan ofiaruje chleb i wino – biczują Chrystusa.

12. Gdy kapłan nakrywa kielich palką – Chrystus cierniem koronowany.

13. Gdy kapłan obmywa palce u rąk – Piłat umywa ręce, tym sposobem niewinność swoją oświadcza i wydaje wyrok na niewinnego Jezusa.

14. Gdy kapłan mówi do ludu: „Módlcie się, aby moją…” – Piłat pokazuje ludowi Chrystusa, mówiąc: „Oto człowiek”.

15. Wezwanie przed prefacją – Chrystus opluty i wyszydzony.

16. Prefacja i Święty, święty… – Chrystus uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć. Rozpoczyna się Droga krzyżowa.

17. Wspomnienie żyjących – Chrystus niesie Krzyż na górę Kalwarię.

18. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Chrystus spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

19. Gdy kapłan czyni znak Krzyża na ofiarę chleba i wina – Chrystusa przybijają do Krzyża.

20. Gdy kapłan podnosi Hostię – Chrystusa z Krzyżem podnoszą.

21. Gdy kapłan podnosi kielich – Krew z Ran Chrystusa płynie.

22. Aklamacja – Chrystus widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

23. Gdy kapłan w modlitwie wspomina zmarłych – Chrystus modli się na krzyżu za ludzi.

24. Gdy kapłan mówi: Ojcze nasz… – Siedem słów Chrystusa na Krzyżu /Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza, co czynią; Dziś ze Mną będziesz w raju; Niewiasto, oto syn Twój… oto Matka twoja; Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?; Pragnę; Wykonało się; Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego/.

25. Gdy kapłan łamie Hostię na dwie części – Chrystus na Krzyżu umiera (w tym momencie należy zamilknąć i patrzeć na ołtarz, a nie kiwać głowami i podawać sobie ręce – BÓG UMARŁ, a wy uśmiechacie się do siebie kiedy Jezus skonał, nawet o tym nie wiecie co się stało).

26. Gdy kapłan wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Chrystus zstępuje do Otchłani.

27. Baranku Boży… – Wielu uznaje Chrystusa Synem Bożym.

28. Gdy kapłan komunikuje – Pogrzeb Chrystusa – należy w postawie godnej na kolanach przyjąć Jezusa, i rozmyślać o swojej niegodności, bo w Komunii św. przychodzi do twego serca Bóg Ojciec wraz z Jezusem i Duchem Świętym. Trzeba prosić o godne ich przyjęcie do swojego serca, najlepiej prosić o to Matkę Bożą, aby wyszła na spotkanie i przyjęła do twojego niegodnego i brudnego grzechem serca Trójcę Świętą i wprowadziła Ją do twego serca, aby chciała tam zamieszkać.

29. Gdy kapłan po Komunii św. umywa ręce i czyści kielich – Ciało Chrystusa drogimi maściami namaszczają.

30. Gdy kapłan przykrywa kielich – Chrystus Zmartwychwstaje.

31. Gdy kapłan mówi antyfonę na Komunię – Chrystus ukazuje się swojej Matce i uczniom.

32. Gdy kapłan odmawia modlitwę po Komunii – Chrystus objawia się swoim uczniom i naucza ich przez 40 dni.

33. Gdy kapłan mówi ostatni raz: Pan z wami – Chrystus żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

34. Gdy kapłan błogosławi lud – Chrystus posyła Ducha Świętego na uczniów (wielkim błędem jest wychodzenie z Ofiary Mszy św. bez błogosławieństwa kapłana. To błogosławieństwo ściąga łaski na świat, a więc na ciebie, a ty zanosisz go do domu, do pracy…, jeśli go nie weźmiesz, wszystko tracisz co było na Mszy św.).

35. Gdy kapłan mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Chrystus rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

ŚWIAT MÓGŁBY ISTNIEĆ BEZ SŁOŃCA, LECZ NIE MÓGŁBY ISTNIEĆ BEZ MSZY ŚWIĘTEJ – ŚW. O. PIO

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie – o. Pio

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...