Aktualności

2021-12-18 16:05

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Spóźnianie się na Mszę świętą jest nieporozumieniem. Jeśli nie ma ku temu ważnego powodu, jest to niezrozumienie Misterium Męki Pańskiej. Nie można wskoczyć w nią w każdym dowolnym momencie. Jest to brak szacunku dla cierpienia Boga. – Bóg Ojciec

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Modlitwa przed Mszą św. o zachowanie Ofiary Mszy św. w naszej Ojczyźnie Polsce

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Modlitwa przed, lub po Komunii świętej o łaski dla siebie i innych

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

PUNKTUALNE PRZYCHODZENIE NA OFIARĘ MSZY ŚWIĘTEJ

 

1. Gdy kapłan wstępuje na stopnie Ołtarza – Chrystus idzie na Górę Oliwną.

2. Gdy kapłan rozpoczyna Ofiarę Mszy św. – Chrystus modli się w Ogrojcu.

3. Gdy kapłan całuje Ołtarz – Chrystus zdradzony pocałunkiem Judasza.

4. Gdy kapłan idzie na miejsce przewodniczenia – Chrystus pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5. Gdy kapłan mówi: Przeprośmy Boga za nasze grzechy – Chrystus prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

6. Gdy kapłan mówi modlitwę przed pierwszym czytaniem – Chrystus w Ciemnicy.

7. Pierwsze czytanie – Chrystus prowadzony do Piłata.

8. Gdy kapłan modli się przed Ewangelią – Chrystus prowadzony do Heroda i wyszydzony. 

9. Gdy kapłan czyta Ewangelię – Chrystusa prowadzą od Heroda do Piłata – Sąd na Jezusem.

10. Gdy kapłan rozbiera kielich – obnażenie Jezusa przed biczowaniem.

11. Gdy kapłan ofiaruje chleb i wino – biczują Chrystusa.

12. Gdy kapłan nakrywa kielich palką – Chrystus cierniem koronowany.

13. Gdy kapłan obmywa palce u rąk – Piłat umywa ręce, tym sposobem niewinność swoją oświadcza i wydaje wyrok na niewinnego Jezusa.

14. Gdy kapłan mówi do ludu: „Módlcie się, aby moją…” – Piłat pokazuje ludowi Chrystusa, mówiąc: „Oto człowiek”.

15. Wezwanie przed prefacją – Chrystus opluty i wyszydzony.

16. Prefacja i Święty, święty… – Chrystus uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć. Rozpoczyna się Droga krzyżowa.

17. Wspomnienie żyjących – Chrystus niesie Krzyż na górę Kalwarię.

18. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Chrystus spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

19. Gdy kapłan czyni znak Krzyża na ofiarę chleba i wina – Chrystusa przybijają do Krzyża.

20. Gdy kapłan podnosi Hostię – Chrystusa z Krzyżem podnoszą.

21. Gdy kapłan podnosi kielich – Krew z Ran Chrystusa płynie.

22. Aklamacja – Chrystus widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

23. Gdy kapłan w modlitwie wspomina zmarłych – Chrystus modli się na krzyżu za ludzi.

24. Gdy kapłan mówi: Ojcze nasz… – Siedem słów Chrystusa na Krzyżu /Ojcze, przebacz im, bo nie wiedza, co czynią; Dziś ze Mną będziesz w raju; Niewiasto, oto syn Twój… oto Matka twoja; Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?; Pragnę; Wykonało się; Ojcze, w Twoje ręce, powierzam ducha mego/.

25. Gdy kapłan łamie Hostię na dwie części – Chrystus na Krzyżu umiera (w tym momencie należy zamilknąć i patrzeć na ołtarz, a nie kiwać głowami i podawać sobie ręce – BÓG UMARŁ, a wy uśmiechacie się do siebie kiedy Jezus skonał, nawet o tym nie wiecie co się stało).

26. Gdy kapłan wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Chrystus zstępuje do Otchłani.

27. Baranku Boży… – Wielu uznaje Chrystusa Synem Bożym.

28. Gdy kapłan komunikuje – Pogrzeb Chrystusa – należy w postawie godnej na kolanach przyjąć Jezusa, i rozmyślać o swojej niegodności, bo w Komunii św. przychodzi do twego serca Bóg Ojciec wraz z Jezusem i Duchem Świętym. Trzeba prosić o godne ich przyjęcie do swojego serca, najlepiej prosić o to Matkę Bożą, aby wyszła na spotkanie i przyjęła do twojego niegodnego i brudnego grzechem serca Trójcę Świętą i wprowadziła Ją do twego serca, aby chciała tam zamieszkać.

29. Gdy kapłan po Komunii św. umywa ręce i czyści kielich – Ciało Chrystusa drogimi maściami namaszczają.

30. Gdy kapłan przykrywa kielich – Chrystus Zmartwychwstaje.

31. Gdy kapłan mówi antyfonę na Komunię – Chrystus ukazuje się swojej Matce i uczniom.

32. Gdy kapłan odmawia modlitwę po Komunii – Chrystus objawia się swoim uczniom i naucza ich przez 40 dni.

33. Gdy kapłan mówi ostatni raz: Pan z wami – Chrystus żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

34. Gdy kapłan błogosławi lud – Chrystus posyła Ducha Świętego na uczniów (wielkim błędem jest wychodzenie z Ofiary Mszy św. bez błogosławieństwa kapłana. To błogosławieństwo ściąga łaski na świat, a więc na ciebie, a ty zanosisz go do domu, do pracy…, jeśli go nie weźmiesz, wszystko tracisz co było na Mszy św.).

35. Gdy kapłan mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Chrystus rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

ŚWIAT MÓGŁBY ISTNIEĆ BEZ SŁOŃCA, LECZ NIE MÓGŁBY ISTNIEĆ BEZ MSZY ŚWIĘTEJ – ŚW. O. PIO

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...