Aktualności

2014-01-01 13:56

INTENCJE MSZALNE W PARAFII KASINA WIELKA

***      ***      ***

Intencje Mszalne 5 – 13 kwiecień 2020 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 5 kwiecień

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

.

Niedziela – Niedziela Palmowa Czytania i Ewangelia

I Niedziela Miesiąca – intencje modlitewne na KWIECIEŃ

DROGA KRZYŻOWA

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. św. Łukasza – audio – śpiewana

GORZKIE ŻALE – cz. III

I NIEDZIELA MIESIĄCA

7:00 + Maria Jania (3 rocz. śm.), Franciszek m. (8 rocz. śm.).

 9:00 + Aniela i Mieczysław Jamróz, Jerzy syn

             od siostry Józefy z rodz.

10:30 + Władysław Kowalczyk (13 rocz. śm.),

             jego rodzice i bracia.

15:30 + Stanisław Kaleciak (16 rocz. śm.), Aniela ż.,

             Mirosława c., Marek wn.

.

Wielki Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

Wielki Poniedziałek

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. św. Łukasza – audio – śpiewana

6:30 + Stefania Ziemba od synów.

 7:00 + Józef Fornal (13 rocz. śm.), Helena ż.

Bóg w tym roku daje nam wielkie światło i wielki znak Jego obecności. Pokazuje i mówi, że jeśli nie porzucimy naszych grzesznych przyzwyczajeń, naszego grzesznego życia kosztem Zbawiciela, który za nas przelał KREW, to tak będziemy obchodzić często święta najpierw Wielkanocne, potem następne…, bez Boga. Bez uczestnictwa w Jego cierpieniu, bez trwania na adoracji, bez uczestnictwa pod krzyżem czyli na Mszy św. w kościele, bo ta z pudełka na ścianie… to wielki sukces Szatana, który osiągnął na ziemi Królowej Polski. Wielu z nas nie wyspowiadanych, obciążonych grzechami ciężkimi, serca pełne gnoju, takiego jaki lubi diabeł, bo ten gnój, to delikatne określenie stanu duszy człowieka, a złe owoce tego zaniedbania Wielkanocnego będą w przyszłości, nieuniknione, niestety. Duch Święty mówi, że czuje ogromny fetor tych rozkładających się dusz.

Bóg Ojciec mówi nam, że został wypchnięty z centrum życia człowieka i rodziny,  z centrum świąt ku Jego czci. Jego miejsce zastąpił telewizor (który jest umieszczony w centralnym miejscu w domu, tym samym łamiąc pierwsze przykazanie Boże) i proponowane w nim formy dobrego spędzania czasu, a także nieustanne zabawy, którymi cały czas kusi nas świat. Wielu żyje od zabawy do zabawy, od weekendu do weekendu. Ledwo w niedzielę znajdujemy czas dla Boga, albo i nie – łamiąc trzecie przykazanie Boże. Ulepiliśmy sobie cielca i czcimy nowego boga, którym jest jak sam Bóg Ojciec wymienia nam Polakom: pieniądz, rozum, zdrowie i natura. 

Twoim bogiem jest zawsze to, dla czego poświęcasz swój czas, swoje wysiłki i gdzie kierujesz twoje serce. Jeśli po obudzeniu rano modlitwa jest dla ciebie na piątym miejscu to Bóg  jest na tym miejscu.

Pierwsze przykazanie mówi:Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Wyrzeknij się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował. Kochaj Mnie zazdrośnie i zazdrośnie oddawaj Mi chwałę. Nie dziel twojego serca na dwoje, bo nigdy go nie będę dzielił ze złymi duchami. Jestem Bogiem zazdrosnym. Chcę być miłowany gorąco, nie połowicznie. Nie dołączaj do tłumu, który Mnie lży i ignoruje.

Matka Boża z La Salette, mówiła, że przyjdą takie czasy, że człowiek będzie się tylko bawił. Zatem jeśli jeszcze płonie iskra w twojej duszy to przyjdź w tym trudnym dla Kościoła czasie i oddaj się w opiekę i władanie Matki Najświętszej, aby cię ocaliła od wroga twojej duszy.

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Biada duszom, które wymykają się nawet i z rąk Tej Najmiłościwszej Pośredniczki! Nie ma wątpliwości, że przeklęte one zostaną i zginą na wieki.św. Bonawentura

Wielki Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

6:30 + Stanisław Mazgaj od brata Józefa z rodz.

 7:00 + Marek Nowak (6 rocz. śm.), Józef o.

Wielki Wtorek

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. św. Łukasza – audio – śpiewana

Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną. Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

Wielka Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Wielki Środa

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. św. Łukasza – audio – śpiewana

Mistyczne Miasto Boże – Męka Pana Jezusa i współcierpienie Maryi, Matki Jegos. Maria z Agredy

6:30 + Tadeusz Nowak od córki Marty.

 7:00 + Anna i Jan Wróbel.

17:00 + Maria Mazgaj (11 rocz. śm.), rodzice i rodzeństwo.

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250 lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

 

Wielki Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

św. Maria, żona Kleofasa

Godzina nowej agonii – Maryja

GORZKA MĘKA I ŚMIERĆ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza – Góra Oliwna – „Ciemnica”przebieg wydarzeń

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

17:00 + Tadeusz Nowak od Heleny i Michała Lulka.

           + Jan Skowronek (1 rocz. śm.).

.

Wielki Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

10. rocznica katastrofy smoleńskiej

DROGA KRZYŻOWA

Piątek dniem postu od mięsa

W największym opuszczeniu – Maryja

Symbole Męki Pana Jezusa

Biczowanie Pana Jezusa scena z filmu Pasja

Wielki Piątek – Męka i śmierć Pana Jezusa – przebieg wydarzeń

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego – DZIEŃ I

15:00 – Liturgia Męki Pańskiej.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Wielka Sobota    –  dzień poświęcony Matce Bożej

Sobota Mojego wielkiego bólu – Maryja

Wielka Sobota w Kościele i w tradycji

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego – DZIEŃ II

19:00 – o zdr. i bł. Boże dla Parafii – z ofiar Kasiny Dolnej.

            – dz. z proś. o zdr. i bł. Boże – od Światła kobiet.

.

Niedziela – Niedziela Wielkanocna Czytania i Ewangelia

II Niedziela Miesiąca – intencje modlitewne na KWIECIEŃ

Życzenia Świąteczne!

Cieszcie się ze Mną – Maryja

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego – DZIEŃ III

7:00 + Andrzej Popławski (1 rocz. śm.).

 9:00 + Piotruś Skowronek, Anna Skowronek, Władysław m.

10:30 – za Parafian – chrzty.

14:00 + Bronisława Augustyn – od córki Krystyny i Tadeusza.

15:30 – o zdr. i bł. Boże dla Oliwi w 1. ur.

16:00 – w pewnej intencji.

17:00 + Jan Kowalczyk od córki Ewy.

.

Poniedziałek Wielkanocny Czytania i Ewangelia

„Śmigus-dyngus”

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego – DZIEŃ IV

7:00 + Łukasz Drąg, dziadkowie, Jan, Helena, Marian.

 9:00 + Błażej Ceklarz, Jadwiga ż.

10:30 + Jerzy Drąg (8 rocz. śm.), Jan i Kazimiera rodzice.

14:00 – w pewnej intencji.

15:30 + Anna Ceklarz (11 rocz. śm.), Jan m.

16:00 + Maria Popławska od wnuków.

17:00 + Jan Łacny od wnuczki Katarzyny z rodz.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

***      ***      ***

***      ***      ***

Intencje Mszalne 29 marzec – 5 kwiecień 2020 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 29 marzec

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

.

Niedziela – V Niedziela Wielkiego Postu Czytania i Ewangelia

V Niedziela Miesiąca – intencje modlitewne na MARZEC

DROGA KRZYŻOWA

GORZKIE ŻALE – cz. II

7:00 + Zofia Łabuz (1 rocz. śm.).

 9:00 – 18. ur. Justyny dz. z proś. o op. Bożą w dorosłym życiu.

          – 1. ur. Wojtusia dz. z proś. o zdr. i op. Matki Bożej

10:30 + Maria Bierowiec, Jan m., Julian s., Maria c.,

             Franciszek s., Andrzej zięć.

15:30 + Stefan Ceklarz (14 rocz. śm.), Maria ż.

.

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

6:30 + Kazimierz Trzeciak od sąsiadów z os. Horniki.

 7:00 – 1. ur. Floriana dz. z proś. o zdr. i op. Matki Bożej.

W czwartek przypada 15. rocznica narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II. Warto w tym miejscu przypomnieć, że św. Jan Paweł II jako wikary z Niegowici, później już ksiądz doktor i jako biskup wielokrotnie nawiedzał Kaplicę Na Brzegu z cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej powierzając Jej swoje troski, cierpienia, radości… Za Jego przykładem inni biskupi i kardynałowie będąc w Kasinie Wielkiej starali się nawiedzać Jej cudowne Oblicze, aby za świętym Papieżem powierzać się Maryi, Tej która wie co dla nas dobre i najlepsze. Niech ta Jego obecność na tym świętym miejscu będzie i dla nas, którzy przychodzimy do naszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy zachętą do zawierzania Jej jak św. Jan Paweł II swoich trudów dnia codziennego, swoich rodzin, swojej przyszłości…

Nawiedzając Kaplicę Na Brzegu mamy za każdym razem możliwość dotknąć relikwii świętego Papieża obok innych świętych, których cząstka znajduje się u naszej Wielkiej Boga-Człowieka Matki. Św. Janie Pawle II, módl się za nami do Tej, która prowadzi pewną i najkrótszą drogą do Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana. Kaplica Na Brzegu znajduje się na Szlaku Papieskim.

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

6:30 + Anna Łukasik od Adama Hornika z rodz.

 7:00 + Franciszek Nawara od wnuczki Justyny z m.

Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną. Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA

6:30 + Piotr Ceklarz.

 7:00 + Helena Ślaga od syna Krzysztofa z ż.

17:00 + Anna Popławska (24 rocz. śm.), Jan m.,

              Bronisław s., zm. z rodz.

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

 

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250 lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

 

INTENCJA PAPIESKA: Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

 

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Św. Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

15. rocznica narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II

6:30 + za Dusze w Czyśćcu cierpiące.

7:00 + Józef Kowalczyk od kuzynki Teresy z rodz.

.

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

5. warunków dobrej spowiedzi

DROGA KRZYŻOWA

Piątek dniem postu od mięsa

6:30 + Stefan Kubowicz od siostry Anny z rodz.

 7:00 + Jan Skowronek od róży Adama Fabii.

17:00 – 80. ur. Heleny dz. z proś. o zdr. i bł. Boże.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Sobota    –  dzień poświęcony Matce Bożej

Tajemnica Mojego Niepokalanego Serca – Maryja

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

6:30 + Jan Kopytek, Maria ż., ich rodzice.

7:00 + Michał Łabuz (4 rocz. śm.), Katarzyna ż.

17:00 + Maria Solarz (22 rocz. śm.), Władysław m., zm. z rodz.

.

Niedziela – Niedziela Palmowa Czytania i Ewangelia

I Niedziela Miesiąca – intencje modlitewne na KWIECIEŃ

DROGA KRZYŻOWA

GORZKIE ŻALE – cz. III

I NIEDZIELA MIESIĄCA

7:00 + Maria Jania (3 rocz. śm.), Franciszek m. (8 rocz. śm.).

 9:00 + Aniela i Mieczysław Jamróz, Jerzy syn

             od siostry Józefy z rodz.

10:30 + Władysław Kowalczyk (13 rocz. śm.),

             jego rodzice i bracia.

15:30 + Stanisław Kaleciak (16 rocz. śm.), Aniela ż.,

             Mirosława c., Marek wn.

.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

*** 

Wnętrze naszego nowego kościoła parafialnego zdobią obrazy namalowane przez panią Marię Bogacz, artystę malarza w tym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w głównym ołtarzu.

czytaj więcej...