Aktualności

2014-01-01 13:56

INTENCJE MSZALNE W PARAFII KASINA WIELKA

***      ***      ***

Intencje Mszalne 26 marzec – 2 kwiecień 2023 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 26 marzec

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

Niedziela – V Niedziela Wielkiego Postu Czytania i Ewangelia

św. Dyzmas, Dobry Łotr

Kontemplacja Ducha Świętego. DUCH MIŁOŚCI

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Codzienna Msza święta

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Jedność godności kapłańskiej

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

7:00 + Julia Puto (1 rocz. śm.), Józef m., Krystyna i Jan Ślusarczyk.

9:00 + Maria Łukasik, Jan m., rodzice.

PROGRAM REKOLEKCJI – dzień I

10:30 + Władysław Mazgaj (8 rocz. śm.), Stanisław s. (24 rocz. śm.).

15:30 + Maria Kubowicz (13 rocz. śm.).

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE SĄ PROSTĄ DROGĄ DO PIEKŁA – MATKA BOŻA (Orędzia o małżeństwie) 

PONIEDZIAŁEK POST o CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

POST. CZAS POKUTY. Owoce postu

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – odmawiana każdego 27 dnia miesiąca w intencji Ojczyzny

9:00 + Jan Polak (10 rocz. śm.), jego rodzice i siostra.

PROGRAM REKOLEKCJI – dzień II

17:00 + Jan Drąg (13 rocz. śm.), Zofia ż.

Zbliżają się Święta Wielkanocne czas radości ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym właśnie czasie nie zapomnijmy również o tych, którzy odeszli od nas do Domu Ojca. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych, zapalmy znicze. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok, a czas Świąt Wielkanocnych jest tym szczególnym czasem. Jak mówią dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich. Choć ich cierpienia trwają długie miesiące, lata, to jednak każda modlitwa, dobry uczynek itd. przynoszą im ulgę w cierpieniu.

Dla tych co nie mogą być na miejscu w Kasinie Wielkiej, aby choć na chwilę zatopić się w cichej modlitwie za naszymi bliskimi zmarłymi, jest taka możliwość już od kilku lat dzięki Matce Bożej Częstochowskiej Królowej Polski, Matce Miłosierdzia w Kaplicy Na Brzegu przez duchową łączność wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny. Wiemy jak bardzo to Dzieło jest potrzebne Duszom czyśćcowym, jak również nam wszystkim, którzy nie zawsze możemy być na miejscu. Świadczą o tym statystyki miesięcznych odwiedzin wirtualnego Cmentarza Parafialnego, które liczymy w tysiącach. Ta modlitwa już działa i przynosi dobre owoce, a liczba odwiedzających stale się powiększa, więc i owoce naszych wspólnych modlitw również rosną. Zawierzamy to wszystko naszej najukochańszej Królowej w Kaplicy Na Brzegu, Matce Bożej Jasnogórskiej, którą dusze w Czyśćcu nazywają Gwiazdą Morza, bo Czyściec swoją wielkością w wyobrażeniu jest jak morze, gdy jesteśmy już daleko od brzegu to nie widać nic tylko wodę, więc uświadommy sobie jak bardzo potrzeba modlitwy za nimi.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

Ponad 1500 grobów, ponad 4000 nazwisk, ponad 5000 zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie. Można nanosić zmiany danych oraz zdjęcia w każdym grobie. Wystarczy wysłać e-mail z podaną lokalizacją grobu. Po sprawdzeniu dane zostaną naniesione.

Wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny, mamy możliwość szybkiego wyszukania zmarłych od 2014 roku, gdyż od 2014 roku prowadzimy Listę Zmarłych w danym roku.

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

SEN MATKI BOŻEJ

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ WG. ŚW. O. PIO. Czas ostateczny – Jezus oddaje swego Ducha Ojcu

9:00 + Kazimierz Kaleta, jego rodzice i teściowie, Anna i Aniela.

         + Maria Pawlarczyk (33 rocz. śm.), Michał m., ich dzieci.

PROGRAM REKOLEKCJI – dzień III

17:00 + Krzysztof Nowak (1 rocz. śm.).

           + Józef Kaleta, Zofia ż., Antonina ż.

DWULICOWOŚĆ, FAŁSZ, OBŁUDA, ZAKŁAMANIE…, TO bogowie W TWOJEJ PARAFII, NIE MÓJ SYN, JEZUS CHRYSTUS – BÓG OJCIEC

Powiedziałem wam już, że w domach, w których nie przestrzega się Mojego Prawa [10 przykazań Bożych], w takim domu Mnie nie ma. Choćbyście mieli święte obrazy na waszych ścianach, ale łamiecie Moje prawo, w takich domach i mieszkaniach Mnie nie ma. Wiedzcie, że gdzie Mnie nie ma, tam też nie ma Mojego Ducha, Syna Bożego i Jego Matki.

Jeśli zerwałeś Sakrament Małżeństwa, nie podejmując ofiary krzyża, jakim jest małżeństwo, jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli trwasz w związku niesakramentalnym, a więc niezgodnym z Moim prawem zawartym w Kościele świętym, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Jeżeli trwasz w związkach wołających o pomstę do Nieba, jak możesz nawet myśleć, że Jezus Doskonała Czystość, jest twoim Bogiem? Jeśli masz dzieci ze związków niesakramentalnych, co więcej nadal trwasz w takim układzie, spodziewając się kolejnych nieślubnych dzieci, jak możesz myśleć, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli dopuszczasz się przemocy w swojej rodzinie; bijąc współmałżonka, dzieci, lub znęcając się psychicznie na nich, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Lub jeśli nadużywasz alkoholu bądź innych środków odurzających bez opamiętania, przy tym niszcząc swoje rodziny, a za tym idzie przemoc domowa, jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli twoje dziecko żyje w związku niesakramentalnym w twoim domu, a ty na to pozwalasz i akceptujesz to bezeceństwo, jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli twoje dziecko ma dzieci ze związku niesakramentalnego, a ty to wszystko akceptujesz, pozwalając na dalsze patologie, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Jeśli zdradzasz swojego małżonka, niszcząc swoją rodzinę, a obraz ten utrwala się w twoich dzieciach, co niszczy ich psychikę, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Jeśli stosujesz antykoncepcję, pławisz się w pornografii, jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli popierasz aborcję lub namawiasz do tego morderstwa, jak możesz mówić że Jezus Dawca Życia jest twoim Bogiem? Lub jeśli dokonałaś aborcji, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Jeśli dokonujesz kradzieży jawnie lub skrycie, odbierając innym ich własność, dorobek, itd., jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli kłamiesz, przeklinasz, złorzeczysz, obgadujesz, pomawiasz, a tym samym okradasz innych z dobrego imienia, jak możesz mówić, że Jezus Prawda jest twoim Bogiem? Jeśli organizujesz zabawy, które powodują śmierć duszy Moich dzieci [Halloween, andrzejki z wróżbami, tańce, festyny w niedzielę, itd.], a zwłaszcza w niedzielę, która jest dla Mnie przeznaczona, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Jeśli bezcześcisz swoje ciało, które jest świątynią Ducha Świętego tatuażami i innymi malowidłami, jak możesz mówić, że Mój Syn jest twoim Bogiem? Jeśli oddajesz swoich rodziców do domów opieki, raniąc ich serce śmiertelnie, mówiąc im, że to dla nich najlepsze, łamiąc Moje IV przykazanie, jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli nie możesz się rozstać z telefonem, smartfonem…, jak możesz myśleć, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli trwasz w nieprzebaczeniu w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, w pracy, itd., jak możesz mówić, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Jeśli… [10 przykazań Bożych]

Mój Syn, kiedy stąpał jeszcze po ziemi, powiedział wam, że: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie! Dlatego mówię wam, pokutujcie za życia [codzienna Ofiara Mszy świętej, adoracja Pana Jezusa w Tabernakulum, post o chlebie i wodzie oraz lub post bez mięsa w wyznaczone dni, umartwienia, różańce, itd.], bo po śmierci kara będzie dużo cięższa i wielokrotnie dłuższa, ale już w Ogniu Mojej Sprawiedliwości, której nie jesteście sobie nawet w stanie wyobrazić, jaki to ogrom cierpienia, a wielu z was, za takie życie pójdzie na potępienie [PIEKŁO] jeśli nie podejmiecie pokuty.

 

PIEKŁO JEST PEŁNE ZAKOCHANYCH – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień ku czci św. Józefa

Kontemplacja Ducha Świętego. DAWCA DARÓW

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

POST. CZAS POKUTY. Nagroda dla poszczących

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca kwietnia – DZIEŃ PIERWSZY

9:00 + Józef Kaletka, Rozalia ż., Władysław s., Katarzyna synowa.

         + Anna Skwarczek (38 rocz. śm.), Andrzej m.

11:00 – za chorych.

PROGRAM REKOLEKCJI – dzień IV – zakończenie

17:00 – 50. ur. z proś. o wszelkie potrzebne łaski.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

Czas Pokuty. Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. NAJMNIEJSZE WIĘZIENIE ŚWIATA

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 379 dusz poświęconych Bogu. W NAJGORSZYM STANIE SĄ KAPŁANI, KTÓRZY LEKCEWAŻYLI MATKĘ BOŻĄ I WALCZYLI Z NIĄ ZA ŻYCIA

KAPŁANI, KTÓRZY SWOJE SERCE ZWRACAJĄ KU KOBIECIE, WŁADZY, PIENIĄDZU LUB INNEMU BOŻKOWI, WYPOWIEM SŁOWA: NIE ZNAM WAS – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca kwietnia – DZIEŃ DRUGI

6:30 + Franciszek Kawecki od córki Elżbiety.

7:00 + Łukasz Cichorz (15 rocz. śm.).

KS. JAN NOWAK Z KASINY WIELKIEJ na Liście kapłanów w Wielkim Czyśćcu

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

POST. CZAS POKUTY. Kościół wobec postu

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Ofiarowanie Krwi Chrystusa przez więzy krwi

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca kwietnia – DZIEŃ TRZECI

6:30 + Józef od sąsiadów z os. Klupki.

7:00 + Stanisław Spyrka od br. Władysława z rodz.

17:00 + Jan Drąg (6 rocz. śm.).

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki, Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki rodzaju ludzkiego.

Sobota –  dzień poświęcony Matce Bożej

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Cywilizacja śmierci duchowej

KONTEMPLACJA MARYI. Wyrzeknij się siebie

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca kwietnia – DZIEŃ CZWARTY

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

Kontemplacja Maryi. NIEPOKALANE SERCE MARYI. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – szczególnie miłe Bogu i szczególnie znienawidzone przez szatana

6:30 + Anna Popławska, zm. z rodz.

7:00 – 50. ur. Krzysztofa z proś. o bł. Boże.

17:00 + Marek Kaleta (1 rocz. śm.), jego rodzice i dziadkowie.

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

Różaniec ze św. Janem Pawłem II – AUDIO

BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

„Jest zakątek na tej Ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie Króluje Jej Oblicze…”

Kiedy dusza oddana Matce Bożej wzniesie się ku wyżynom duchowym, kiedy przez otrzymaną od Boga łaskę przyjmie ją z radością, i kiedy pojmie, że właśnie droga przez cierpienie jest najmilszą, bo taką szła sama Najświętsza Maryja Panna, wówczas Bóg ze swojego miłosierdzia zaczyna dopuszczać ogromne cierpienia, upokorzenia, pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, wzgardę i wszystko to co przeczy „zdrowemu rozsądkowi” i życiu na tym przemijającym świecie.

Obrazem takiego życia jest trwanie przy Kaplicy Na Brzegu, a przede wszystkim przy jej Sercu – Najukochańszej Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, Złotej Róży w Kaplicy i Jej Synu Jezusie Chrystusie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasz Dobry Bóg Ojciec, który stwarzając świat, zaplanował również te działania w Kaplicy Na Brzegu, posługując się swoim synem kapłanem, a dokładniej jego niewiedzą i brakiem pobożności maryjnej, aby wypełnić swoje dzieło. I tak od połowy 2009 roku dzięki szczególnej łasce Kaplica Na Brzegu wykonując wolę Maryi, która jest zawsze Wolą Bożą, zaczyna rozszerzać swój zasięg działania. Wychodzi z mało znanej sobie dotąd rozpoznawalności, jedynie w Kasinie Wielkiej i parę osób gdzieniegdzie w sąsiednich miejscowościach – oto obraz do połowy 2009 roku. Kolejne lata to już wzrost rozpoznawalności w Polsce, a dziś, już na całym świecie, gdzie znajdują się czciciele naszej Najukochańszej Czarnej Madonny, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski z Kaplicy Na Brzegu.

Duch Święty realizując swoje dzieło Kaplicy Na Brzegu, zapowiada rozkwit i odrodzenie tego świętego miejsca. Posługując się kapłanem rozkochanym w dobrach doczesnych i przemijających, realizuje stopniowo i powoli swoje dzieło. Dzieło Kaplicy Na Brzegu.

ŁZY MATKI BOŻEJ wylewane przez kapłanów i parafian Kasiny Wielkiej

 

Niedziela – Niedziela Palmowa Czytania i Ewangelia

Kontemplacja Ducha Świętego. DUCH ZBAWIENIA

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Błogosławiona rewolucja w ludzkim sercu

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Kult Boży uszczuplony do granic absurdu. Post milczenia

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca kwietnia – DZIEŃ PIĄTY

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa wg. św. Łukasza – audio – śpiewana

18. rocznica narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II

Relikwie św. Jana Pawła II w Kaplicy Na Brzegu

Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim

7:00 + zm. z rodzin z ofiar Kasiny Dolnej.

9:00 – 18. ur. Karola o potrzebne łaski w dorosłym życiu.

10:30 + Józef Popławski, Anna ż., Jan s., Andrzej s.

15:30 + Piotr Ceklarz (30 rocz. śm.).

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

***      ***      ***

***      ***      ***

Intencje Mszalne 19 – 26 marzec 2023 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 19 marzec

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

Niedziela – IV Niedziela Wielkiego Postu Czytania i Ewangelia

Kontemplacja Ducha Świętego. DUCH MODLITWY

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Msza święta poranna

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Dzwony kościelne i procesje

Kontemplacja Maryi. Miłość św. Józefa

UROCZYSTOŚĆ przeniesiona na 20 marca

Św. Józef postanawia opuścić Maryję. Jednak Archanioł Gabriel oznajmia mu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego – s. Maria z Agredy – AUDIOBOOK

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Patron Kościoła katolickiego

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

7:00 + Józef Kowalczyk (32 rocz. śm.), Jadwiga ż., rodzice i rodzeństwo.

9:00 + Józef Lulek.

10:30 + Józef Kaletka, Anna Nawieśniak.

15:30 + Józef Pietrzak.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

ANTYKONCEPCJA JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM, DOTYCZY TO RÓWNIEŻ MAŁŻEŃSTW, GDZIE STOSOWANA UDERZA W SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA. KARĄ ZA GRZECHY NIECZYSTOŚCI JEST WIECZNE POTĘPIENIE – PAN JEZUS (Orędzia o małżeństwie) 

PONIEDZIAŁEK POST o CHLEBIE I WODZIE – wynagradzający Bogu Ojcu za naszą Ojczyznę

POST. CZAS POKUTY. Syn Boży poszczący na Ziemi I

Matuchno Częstochowska

72. rocznica nadania Aktu Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu – 20 marca – biskup Stanisław Rospond

6:30 + Józef Pietrzak, rodzice i teściowie.

          + Anna Kaleta, Władysław m.

7:00 + Józef Drąg (7 rocz. śm.), Maria ż., Karolina i Józef rodzice.

72. rocznica nadania Aktu Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

SEN MATKI BOŻEJ

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ WG. ŚW. O. PIO. Po przeistoczeniu

6:30 + Władysław Popławski od syna Adama z rodz.

7:00 – 18. ur. Natalii o op. Matki Bożej w dorosłym życiu.

NIGDY NIE ZGADZAJ SIĘ NA ROZWÓD PO ZAWARTYM SAKRAMENCIE MAŁRZEŃSTWIE – PAN JEZUS

Każdy, bez wyjątku, kto zerwał Sakrament Małżeństwa przez rozwód, ma już zagwarantowane długie lata w Ogniu Sprawiedliwości Bożej. Pozostaje teraz kwestia, gdzie spędzi wieczność? Czy będzie to ogień czasowy [Czyściec], czy wieczny [Piekło]. Będzie to już zależeć od duszy, przez życie jakie będzie prowadzić po zerwaniu Sakramentu Małżeństwa.

 

Jeżeli będzie prowadzić życie, ponosząc ofiarę przez umartwienia, posty, w tym najskuteczniejszy post o chlebie i wodzie, codzienna Msza święta, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, itd., a więc życie pokutne, bo będzie to pokuta za swoje małżeństwo i za duszę współmałżonka, wówczas taka ofiara będzie wypraszać u Mnie łaskę skracania win zaciągniętych przez nieposłuszeństwo złożonemu przede Mną w obecności Mojego syna kapłana ślubu życia we dwoje w Sakramencie Małżeństwa. Jeśli natomiast, wasze życie po zerwaniu ślubu, jaki Mi złożyliście w Moim świętym Kościele, nie będzie życiem pokutnym, a co gorsza, będzie pełne oskarżeń, kłótni, konfliktów, sądów, kolejnych związków niesakramentalnych, dzieci nieślubnych, i wielu, wielu innych ran jakie Mi zadacie, wiedzcie, że wasza przyszłość po śmierci będzie miała tylko jedno miejsce! Powiem wam wówczas: Nie znam was! Odejdźcie ode Mnie precz, którzy dopuszczaliście się nieprawości!

 

Pomyślcie teraz, jeśli was, którzy przyjęliście Sakrament Małżeństwa, czekają takie cierpienia po śmierci, to co dopiero tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych lub innych wołających o pomstę do Nieba!?

 

Moje dzieci, chcę abyście wiedzieli, że Małżeństwo, to ofiara, to krzyż, a więc musi was kosztować, musicie ponieś cierpienie. Pamiętajcie, że jak Ja i Kościół stanowimy jedno Ciało, tak mężczyzna poślubiając kobietę, łączy się z nią w jedno ciało i trwa z nią złączony, choćby nie wiem ile miało go to kosztować, bo jak Ja oddałem swoje życie za swoją Oblubienicę /Kościół/, tak mąż winien kochać swoją żonę, poświęcając dla niej swoje życie. Jak męczennicy oddali Mi swoją krew, tak żona winna oddać się mężowi. I choćby twój współmałżonek był twoim największym wrogiem, nie możesz go opuścić, masz nieść swój i jego krzyż! Jeśli tego nie robisz, znaczy to, że nigdy nie łączyła was miłość, tylko pożądanie!

 

Świat zachęca was do rozwodu, bo macie prawo to czy tamto…, a Ja wam powtarzam, że świat to szatan, który pragnie was uwięzić na zawsze w swoim królestwie [Piekło], gdzie będzie was przez całą wieczność dręczył. Moje dzieci, chcę wam przypomnieć, że to Ja umarłem za was na krzyżu, nie szatan, a jednak wy wybieracie jego łgarstwo i słuchacie jego podszeptów… Pamiętajcie, kto wytrwa do końca, ten będzie Zbawiony!

XII Częstochowska MAŁŻEŃSKA DROGA KRZYŻOWA

 

RODZICE POCZYNAJĄCY DZIECI BEZ  SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA ŚCIĄGAJĄ NA NIE PRZEKLEŃSTWO – BÓG OJCIEC (VI przykazanie Boże)

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień ku czci św. Józefa

Kontemplacja Ducha Świętego. DUCH POKOJU

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

POST. CZAS POKUTY. Syn Boży poszczący na Ziemi II

6:30 + Jadwiga Jania, Władysław m., ich rodzice i rodzeństwo.

7:00 + Tadeusz Skowronek od córki Kasi z Pawłem.

17:00 – 96. ur. Janiny o zdr. i bł. Boże.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

Czas Pokuty. Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 377 dusz poświęconych Bogu. W NAJGORSZYM STANIE SĄ KAPŁANI, KTÓRZY LEKCEWAŻYLI MATKĘ BOŻĄ I WALCZYLI Z NIĄ ZA ŻYCIA

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

Do 379 zwiększyła się Lista kapłanów w Wielkim Czyśćcu

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, ciągle się powiększa o kolejnych kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 379 kapłanów w Wielkim Czyśćcu, w tym ostatnio dodanych 33 kapłanów, a wśród nich 19 ojców redemptorystów. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd.

Jeśli ktoś zna rodzinę poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem. Przypominamy również, że na podanej Liście jest ks. Jan Nowak z Kasiny Wielkiej.

6:30 + Maria Skowronek od córki Marii z m.

           + Anna Kaleta od syna Józefa z ż.

7:00 – 18. ur. Marii o op. Bożą w dorosłym życiu.

         + Władysława Śmiałek od syna Józefa z ż.

KS. JAN NOWAK Z KASINY WIELKIEJ na Liście kapłanów w Wielkim Czyśćcu

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

POST. CZAS POKUTY. Post i Czyściec

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Ofiara Mszy świętej w życiu kaplana

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

6:30 + Józef Woś, Helena ż., Zofia c., Janusz zięć.

          + Andrzej Ślaga, Agnieszka ż., Józef s., Zofia c.

7:00 + Jan Nowak od syna Roberta z rodz.

12:00 + Artur Kołodziej – pogrzeb

17:00 + Józef Niedojad (30 rocz. śm.), Stanisław br.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Nie zapomnijmy w tym dniu odmówić modlitwy ku czci naszej Królowej i Matki, Maryi. Szczególnie Najświętsza Dziewica prosiła w Fatimie słowami: „Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec„. Uczyńmy to dla naszej Dobrej Matki, Pośredniczki Wszelkich Łask i Współodkupicielki rodzaju ludzkiego.

Sobota –  dzień poświęcony Matce Bożej

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Nieczystość odbiera zdolność kochania

KONTEMPLACJA MARYI. Wartość cierpienia

Dzień Świętości Życia

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

Najświętsze Wcielenie – bł. Anna Katarzyna Emmerich

Wcielenie Syna Bożego w Dziewiczym łonie Maryi – s. Maria z Agredy

UROCZYSTOŚĆ

25 marzec święto patronalne niewolników Maryi

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

6:30 + Stefania i Anna Nowak.

7:00 + Maria Puto (8 rocz. śm.), Stanisław m.

14:00 + Maria Hornik – pogrzeb.

17:00 – 1. ur. Antoniny o zdr. i bł. Boże dla niej i rodz.

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

Różaniec ze św. Janem Pawłem II – AUDIO

BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

„Jest zakątek na tej Ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie Króluje Jej Oblicze…”

Kiedy dusza oddana Matce Bożej wzniesie się ku wyżynom duchowym, kiedy przez otrzymaną od Boga łaskę przyjmie ją z radością, i kiedy pojmie, że właśnie droga przez cierpienie jest najmilszą, bo taką szła sama Najświętsza Maryja Panna, wówczas Bóg ze swojego miłosierdzia zaczyna dopuszczać ogromne cierpienia, upokorzenia, pomówienia, kłamstwa, oszczerstwa, wzgardę i wszystko to co przeczy „zdrowemu rozsądkowi” i życiu na tym przemijającym świecie.

Obrazem takiego życia jest trwanie przy Kaplicy Na Brzegu, a przede wszystkim przy jej Sercu – Najukochańszej Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, Złotej Róży w Kaplicy i Jej Synu Jezusie Chrystusie.

Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie nasz Dobry Bóg Ojciec, który stwarzając świat, zaplanował również te działania w Kaplicy Na Brzegu, posługując się swoim synem kapłanem, a dokładniej jego niewiedzą i brakiem pobożności maryjnej, aby wypełnić swoje dzieło. I tak od połowy 2009 roku dzięki szczególnej łasce Kaplica Na Brzegu wykonując wolę Maryi, która jest zawsze Wolą Bożą, zaczyna rozszerzać swój zasięg działania. Wychodzi z mało znanej sobie dotąd rozpoznawalności, jedynie w Kasinie Wielkiej i parę osób gdzieniegdzie w sąsiednich miejscowościach – oto obraz do połowy 2009 roku. Kolejne lata to już wzrost rozpoznawalności w Polsce, a dziś, już na całym świecie, gdzie znajdują się czciciele naszej Najukochańszej Czarnej Madonny, Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski z Kaplicy Na Brzegu.

Duch Święty realizując swoje dzieło Kaplicy Na Brzegu, zapowiada rozkwit i odrodzenie tego świętego miejsca. Posługując się kapłanem rozkochanym w dobrach doczesnych i przemijających, realizuje stopniowo i powoli swoje dzieło. Dzieło Kaplicy Na Brzegu.

ŁZY MATKI BOŻEJ wylewane przez kapłanów i parafian Kasiny Wielkiej

 

Niedziela – V Niedziela Wielkiego Postu Czytania i Ewangelia

św. Dyzmas, Dobry Łotr

Kontemplacja Ducha Świętego. DUCH MIŁOŚCI

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Codzienna Msza święta

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Jedność godności kapłańskiej

GORZKIE ŻALE: Część I   Część II   Część III

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

7:00 + Julia Puto (1 rocz. śm.), Józef m., Krystyna i Jan Ślusarczyk.

9:00 + Maria Łukasik, Jan m., rodzice.

10:30 + Władysław Mazgaj (8 rocz. śm.), Stanisław s. (24 rocz. śm.).

15:30 + Maria Kubowicz (13 rocz. śm.).

Od 26 – 29 marca będą rekolekcje wielkopostne. PROGRAM REKOLEKCJI zostanie podany w sobotę.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

***      ***      ***