Aktualności

2014-01-01 13:56

INTENCJE MSZALNE W PARAFII KASINA WIELKA

***      ***      ***

Intencje Mszalne 12 – 19 wrzesień 2021 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 12 wrzesień

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

.

Niedziela – XXIV Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

Najświętsza Maryja Panna Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Kontemplacja Ducha Świętego. KRÓLEWSKIE NAMASZCZENIE

Najświętsze Imię Maryi

O tym jak w Niebie Maryja odebrała Swoje Imię – s. Maria z Agredy – AUDIOBOOK

7:00 + Władysław Kowalczyk (5 rocz. śm.).

9:00 – 18. ur. Michała dz. z proś. o op. Bożą w dorosłym życiu.

10:30 – za Parafian – chrzty.

15:30 + Józef Kaleta (19 rocz. śm.), Katarzyna ż.

. 

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła

86. rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia

Objawienia Fatimskie – Piąte Objawienie

6:30 + Grażyna Nowak (1 rocz. śm.).

7:00 + Jan Skowronek (25 rocz. śm.), Julia ż., Kazimierz s.

19:00 – o op. Matki Bożej Fatimskiej dla naszych rodz.

.

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

ŚWIĘTO

Podwyższenie Krzyża Świętego

6:3025. rocz. śl. Czesława i Heleny dz. z proś. o zdr. i bł. Boże.

7:00 + Andrzej Majkowski (15 rocz. śm.).

OBGADUJĄC, DODAJECIE DO ICH GRZECHÓW WŁASNE – BÓG OJCIEC (VIII przykazanie Boże)

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień ku czci św. Józefa

Kontemplacja Ducha Świętego. CZAS OBECNY JEST CZASEM DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O POŚCIE

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ŚWIĘTO

Najświętsza Maryja Panna Bolesna, Królowa Męczenników

6:30 + Maria Kubowicz (1 rocz. śm.), Jan m., Wojciech i Katarzyna Lulek.

7:00 + Grażyna Nowak.

18:00 + Józef Kaletka (20 rocz. śm.), jego rodzice.

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

.

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup

KAPŁAN WYRZUCAJĄC MNIE ZE SWOJEGO SERCA, STAJE SIĘ MOIM KATEM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

6:30 + Jan Krupa, jego rodzice i bracia.

7:00 + Anna Kowalczyk od synowej Wiesławy.

.

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup

Pamiętajmy, że Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają. CZYTAJ WIĘCEJ

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE. Ofiara dusz czystych

6:30 + Jan i Maria Frasunek, zm. z rodz.

 7:00 + Stefania Nawara od córki Janiny.

18:00 + za zmarłych w ostatnim roku.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Sobota    –  dzień poświęcony Matce Bożej

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Grzech główny grzech kapłański – nieczystość

ŚWIĘTO

św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

6:30 + Stanisław Kowalczyk.

7:00 +  Andrzej Drąg.

18:00 + Piotr Lulek (9 rocz. śm.), Maria ż., Anna c.

.

Niedziela – XXV Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

Kontemplacja Ducha Świętego. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

7:00 + Maria Popławska (2 rocz. śm.).

9:00 + Zofia Drąg (9 rocz. śm.), Jan m.

10:30 + Andrzej Spyrka (30 rocz. śm.).

15:30 + Józef Ceklarz (15 rocz. śm.).

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

***      ***      ***

***      ***      ***

Intencje Mszalne 5 – 12 wrzesień 2021 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 5 wrzesień

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

.

Niedziela – XXIII Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

św. Matka Teresa z Kalkuty, dziewica i zakonnica

Kontemplacja Ducha Świętego. POKUSA RAJSKA

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem września – DZIEŃ ÓSMY

7:00 + Jan Popławski, Bronisław s.

9:00 + Stanisław Kaletka (23 rocz. śm.), jego rodzice i teściowie.

10:30 – 25. rocz. śl. Józefa i Renaty dz. z proś. o zdr. i bł. Boże.

14:00 – Msza św. zagórzańska /Poniżej link i bardzo mocne Słowa Pana Jezusa na temat takiego typu Mszy św. pełnych pychy i samouwielbienia/ – stary zabytkowy kościół (w Czyśćcu i w Piekle najcięższe kary są za grzechy przeciw Mszy św. – św. o. Pio).

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Stary zabytkowy kościół – św. Marii Magdaleny wyremontowany dwukrotnie za Proboszczowania Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

15:30 + Jan Rapacz (4 rocz. śm.).

16:30 + rocznica wybuchu II wojny światowej na Mogile.

. 

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem września – DZIEŃ DZIEWIĄTY

6:30 + Helena Nowak od córki Teresy i syna Piotra.

7:00 – dz. z proś. o zdr. i bł. Boże dla Marii.

.

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

WEZWANIA DO BOGA OJCA

ORĘDZIA BOGA OJCA

Siódmy dzień miesiąca – ku czci Boga Ojca

MODLITWA DO BOGA OJCA ODMAWIANA KAŻDEGO 7 DNIA MIESIĄCA

6:30 + Władysław Poradzisz od chrześniaka Janusza z rodz.

7:00 + Teresa Kubowicz (5 rocz. śm.), Józef m.

FAŁSZYWE PRZYSIĘGANIE, OBMOWY, POTWARZE, KŁAMSTWA, ROZSIEWANIE PLOTEK, ITD. JEST GRZECHEM PRZECIW ÓSMEMU PRZYKAZANIU – BÓG OJCIEC (VIII przykazanie Boże)

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

bł. Alan de la Roche

Środa dzień ku czci św. Józefa

Kontemplacja Ducha Świętego. SIŁA SAMSONA

ORĘDZIA O POŚCIE

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Najświętsza Maryja Panna Gietrzwałdzka

Narodzenie Maryi – bł. Anna Katarzyna Emmerich

ŚWIĘTO

O pełnym łask Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym jak w niebie odebrała Swoje Imię – s. Maria z Agredy – AUDIOBOOK

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Siewnej

6:30 + Maria Kopytek (4 rocz. śm.), Jan m., ich rodzice.

7:00 + Zofia Kozioł (11 rocz. śm.).

18:00 + Marcin Śmieszek, Maria ż., Zofia c.

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

.

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

bł. Anieli Salawy, dziewicy 

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

6:30 + Wiktoria Łabuz od syna Eugeniusza z żoną.

7:00 + Franciszek Kubowicz (7 rocz. śm.), jego rodzice.

.

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

Pamiętajmy, że Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają. CZYTAJ WIĘCEJ

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE. Wyprawa wojenna

6:30 + Władysław Skowronek (5 rocz. śm.).

 7:00 + Helena Ceklarz (20 rocz. śm.).

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Sobota    –  dzień poświęcony Matce Bożej

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Owoc skromności

6:30 + Helena Kaleta (4 rocz. śm.), Andrzej m.

7:00 Adam Mazgaj (7 rocz. śm.).

18:00 + Kazimiera (8 rocz. śm.), jej rodzice, teściowie i siostry.

.

Niedziela – XXIV Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

Najświętsza Maryja Panna Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Kontemplacja Ducha Świętego. KRÓLEWSKIE NAMASZCZENIE

Najświętsze Imię Maryi

O tym jak w Niebie Maryja odebrała Swoje Imię – s. Maria z Agredy – AUDIOBOOK

7:00 + Władysław Kowalczyk (5 rocz. śm.).

9:00 – 18. ur. Michała dz. z proś. o op. Bożą w dorosłym życiu.

10:30 – za Parafian – chrzty.

15:30 + Józef Kaleta (19 rocz. śm.), Katarzyna ż.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

***      ***      ***