Aktualności

2014-01-01 13:56

INTENCJE MSZALNE W PARAFII KASINA WIELKA

***      ***      ***

Intencje Mszalne 16 – 23 styczeń 2022 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 16 styczeń

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

.

Niedziela – II Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

Najświętsza Maryja Panna Królowa Pustelników

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – BIERZMOWANIE

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Msza święta poranna

7:00 + Maria Ceklarz (11 rocz. śm.), Jan m., Józef s., Jan s.

9:00 + Waleria Trzepaczka (10 rocz. śm.), Józef m.

10:30 – za Parafian.

15:30 + Jadwiga Kowalczyk (8 rocz. śm.), Józef m., rodzice i rodzeństwo.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

św. Antoniego Opata

MAŁŻEŃSKIE BŁĘDY MĘŻÓW. Mąż powinien być dla swojej żony jak ojciec, do którego zwróci się z każdą obawą i znajdzie wysłuchanie – PAN JEZUS (Orędzia o małżeństwie)

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Aleksandra Skowronek (3 rocz. śm.).

7:00 + Katarzyna Kaletka, Józef m.

.

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

SEN MATKI BOŻEJ

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Emmanuel Cichoń od mieszkańców DPS-u.

7:00 + Józef Gibadło od syna Krzysztofa z ż.

NIEDZIELA NIE JEST DNIEM RELAKSU, SPORTU, SPOTKAŃ TOWARZYSKICH ANI KULTURALNYCH – BÓG OJCIEC (III przykazanie Boże)

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień ku czci św. Józefa

Kontemplacja Ducha Świętego. CUD DUCHA ŚWIĘTEGO – EUCHARYSTIA I

ORĘDZIA O POŚCIE

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

św. Józef Sebastian Pelczer, biskupPATRON MIEIĄCA

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Józef Kaletka (11 rocz. śm.), Anna c.

7:00 + Maria Łukasik (14 rocz. śm.), Jan m.

17:00 + Katarzyna Drąg (7 rocz. śm.), Piotr m., Józef s., zm. z rodz.

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2022 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

św. Sebastian, żołnierz, męczennik

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ) Orędzia o kapłaństwie

Ks. Kanonik Marian Juraszek kapłan, gospodarz…

Grób Śp. Ks. Kan. Mariana Juraszka

8. rocznica śmierci Ks. Kanonika Mariana Juraszka

6:30 + Julia Łabuz od Marka Homa z rodz.

7:00 + Jadwiga Trzeciak od syna Eugeniusza z rodz.

.

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Dzień Babci

Pamiętajmy, że Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają. CZYTAJ WIĘCEJ

ORĘDZIA O POŚCIE. Najwyższy czas ratować świat

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Józef Wojciarczyk od córki Beaty.

7:00 + Helena Ciężadlik od wnuków Ani, Asi i Kacpra.

17:00 + za zmarłych w ostatnim roku.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Sobota    –  dzień poświęcony Matce Bożej

Dzień Dziadka

św. Wincenta Palottiego, kapłana

bł. Laura Vicuña – patronka rozbitych rodzin i skłóconych małżeństw

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Zniewolenie i upośledzenie duchowe jako skutki nieczystości

„Słynący łaskami Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej”- Ks. Marian Juraszek

HOMILIA POŻEGNALNA ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KS. KANONIKA MARIANA JURASZKA czerwiec 2009 rok

6:30 + Stanisław Kowalczyk (65 rocz. śm.).

7:00 + Władysław Mazgaj, Stanisław s. (23 rocz. śm.).

17:00 – 18. ur. Damiana dz. z proś. o op. Bożą i zdr. w dorosłym życiu.

.

Niedziela – III Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO. KARMIENIE SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM – EUCHARYSTIA II

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Codzienna Msza święta

Przemówienie wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby na pogrzebie Ks. Kanonika Mariana Juraszka 24 styczeń 2014 r.

Wspomnienie pogrzebu Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka – 24 styczeń

7:00 + Jan Drąg (18 rocz. śm.), Antoni i Katarzyna rodzice.

9:00 – 1. rocz. ur. Nikoli z proś. o zdr. o i bł. Boże dla rodz.

10:30 – 90. ur. Julii dz. z proś. o zdr. i op. Matki Bożej.

15:30 + Piotr Łukasik (28 rocz. śm.), jego rodzice i teściowie.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

***      ***      ***

***      ***      ***

Intencje Mszalne 9 – 16 styczeń 2022 rok

***      ***      ***

Ogłoszenia Parafialne – 9 styczeń

* za błędne imię, nazwisko i inne strona nie ponosi odpowiedzialności (dane pobrane z Tablicy Ogłoszeń w kościele w Parafii Kasina Wielka)

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

***      ***      ***

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok

Jesteście strażnikami polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. Abp Marek Jędraszewski

.

Niedziela – Chrzest Pański Czytania i Ewangelia

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. OBMYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM – CHRZEST

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Chrzest Pański

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Dwa niewyczerpalne źródła łaski

7:00 + Agnieszka Frasunek (16 rocz. śm.), Antoni m., Anna Lulek, Jan Kowalczyk.

9:00 + Janina Mazgaj (3 rocz. śm.), Stanisław m.

10:30 – za Parafian – chrzty.

RODZICE CHRZESTNI ODPOWIADAJĄ NA SĄDZIE BOŻYM ZA WŁASNE I CHRZESTNYCH DZIECI – DUCH ŚWIĘTY

KONTEMOLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO. OBMYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM – CHRZEST

13:00 + Helena Śmieszek od syna Tadeusza z ż.

14:00 – 1. ur. Jakuba dz. z proś. o zdr. i bł. Boże.

15:30 + Antoni Knapczyk (18 rocz. śm.), Andrzej Nowak (22 rocz. śm.).

. 

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ, MYŚLĄ ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA 

Upokorzenia, które tu, w tym miejscu dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. 

Serca, które oddało swą wolę Matce Bożej, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha. Nie martwcie się opinią ludzi o was. Proszę was, wytrwajcie tu przy Mnie. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. I chociaż zdaje się, że jesteście pokonani i już wszystko stracone, to jednak to tylko pozory, na które pozwala Mój Syn. Ogromnie raduje się Moje Serce widząc waszą żywą wiarę we Mnie, i waszą wierność temu miejscu. To co przygotował wam Bóg za znoszenie upokorzeń tu na Ziemi w obronie Mojej czci, przewyższa wielokrotnie największe zaszczyty i tytuły tego świata.

Święte cierpienie, którego doznajecie z Mojego powodu w tym miejscu, jest ogromną łaską. To przez was, Bóg chce, aby wszystkie te wasze upokorzenia i cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Kiedy świat pozna prawdę, będzie już za późno dla świata, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili nawrócenie dla żyjących, bo kiedy przyjdzie Mój Syn uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Biada tym, którzy przez swą zatwardziałość serca zamknęli się na tą łaskę. 

Twoim Królem jest Bóg, Polsko, twoją Królową jest Maryja. Zapamiętaj te słowa, bo choćby odebrano ci wszystko, twoim bogactwem nie są ziemie i ich uprawy, kopalnie i huty, ani żadna praca rąk ludzkich, twoim bogactwem jest Bóg i twoja Królowa na niebieskim tronie, oto twoje Skarby, które winny być chronione nade wszystko. – PAN JEZUS

Poniedziałek – dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

MAŁŻEŃSKIE BŁĘDY ŻON. Poczucie bycia niekochanym i niechcianym w oczach żony sprawia, że mężczyzna pragnie czuć się wartościowym w oczach kogokolwiek – PAN JEZUS (Orędzia o małżeństwie)

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Janina Nowak (5 rocz. śm.).

7:00 + Helena i Jan Śmieszek.

.

Wtorek – dzień czci Św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi

SEN MATKI BOŻEJ

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Piotr Kaletka od brata Stanisława z rodz.

7:00 + Aniela Solarz, Jan m., ich rodzice.

ŁAMANIE TRZECIEGO PRZYKAZANIA TO IGNORANCJA ROZROŚNIĘTA W OKRUCIEŃSTWO – BÓG OJCIEC (III przykazanie Boże)

Środa – Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Środa dzień ku czci św. Józefa

Kontemplacja Ducha Świętego. BIERZMOWANIE

ORĘDZIA O POŚCIE

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Katarzyna Frasunek, Stefan m., ich rodzice.

7:00 + Maria Pawlarczyk, Piotr m., Stanisław s.

17:00 + Elżbieta Bajak (8 rocz. śm.).

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2022 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

Czwartek – dzień szczególnego kultu Eucharystii

św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY) Orędzia o kapłaństwie

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Jadwiga Gądek (3 rocz. śm.), Emil m.

7:00 + Helena Nowak od syna Władysława.

KOLĘDY I PASTORAŁKI

32

SZOPKA GÓRALSKA w Kaplicy Na Brzegu

.

Piątek  – dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa

Pamiętajmy, że Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają. CZYTAJ WIĘCEJ

ORĘDZIA O POŚCIE. Opóźnianie rozpoczęcia postu

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + 1. ur. Michalinki dz. z proś. o zdr. i bł. Boże.

7:00 + Marcin Kaleta, Anna ż., Piotr, Jan, Helena.

W czwartek 30 grudnia 2021 roku, zostały założone na ławki w Kaplicy Na Brzegu dywaniki. Dziękujemy ofiarodawcom za ten dar do Kaplicy, który w okresie zimowym będzie służył nawiedzającym Kaplicę podczas modlitw przed cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wszelkie działania na rzecz Kaplicy Na Brzegu. Działania te, są zawsze wyrazem wiary tych, którzy ich dokonują w żywą i prawdziwą obecność tu w Kaplicy naszej najukochańszej Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski. Zapewniamy wszystkich ofiarodawców o modlitwie przed cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej w Kaplicy.

Niech Maryja, nasza Matka i Królowa z cudownego Obrazu w Kaplicy, osłania swoim płaszczem nas wszystkich w Nowym Roku. Niech rozstawi swoją straż w postaci Aniołów, aby strzegli naszych domów, gospodarstw i miejsc pracy. Niech Jej błogosławieństwo rozlewa się obficie na nas wszystkich, oraz tych, z którymi będziemy się spotykać w tym Nowym Roku, aby i oni odczuli tę czułość opieki naszej najukochańszej Królowej i Pani Jasnogórskiej z Kaplicy Na Brzegu. AVE MARYJA!

Sobota    –  dzień poświęcony Matce Bożej

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Nieczystość zrywa więź z Bogiem i wyniszcza zdolność kochania

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

6:30 + Janina i Jan Skowronek, rodzice.

7:00 + Helena Nowak (1 rocz. śm.), Józef m., Marek s., Beata synowa.

14:00 – w intencji bierzmowanych.

17:00 + Wiktoria Łabuz od syna Józefa z ż.

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

Niedziela – II Niedziela Zwykła Czytania i Ewangelia

Najświętsza Maryja Panna Królowa Pustelników

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – BIERZMOWANIE

PLAN KOLĘDY – wizyty duszpasterskiej 2022

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Msza święta poranna

7:00 + Maria Ceklarz (11 rocz. śm.), Jan m., Józef s., Jan s.

9:00 + Waleria Trzepaczka (10 rocz. śm.), Józef m.

10:30 – za Parafian.

15:30 + Jadwiga Kowalczyk (8 rocz. śm.), Józef m., rodzice i rodzeństwo.

***      ***      ***

Kościół Parafialny w Kasinie Wielkiej wybudowany – jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasnogórskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu – za proboszczowania  Ś.P. Ks. Kanonika Mariana Juraszka

***      ***      ***