Aktualności

2020-03-25 18:00

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

I Częstochowska Droga krzyżowa ŻERTWY OFIARNEJ

III Częstochowska Droga krzyżowa PROSTO Z NIEBA

VII Częstochowska Droga krzyżowa CHRYSTUSA KRÓLA (odmawiana każdego 27 dnia miesiąca za Ojczyznę i o Intronizację)

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

I. SŁOWO

1. Pan Jezus o niedowiarkach

2. Posłuszeństwo Chrystusa

3. Słowo Boże. Obecność Boga w Słowie Bożym. Moc Słowa Bożego i odpowiedzialność za Słowo Boże

4. Życie Słowa Bożego

5. Rozumienie i objaśnianie Słowa Bożego

6. Słowo Boże dla Polski

7. Przyjąć Słowo jak Maryja

8. Orędzia – wiedza miłości i wewnętrzna mapa na godzinę śmierci

II. KRWAWA OFIARA ZA GRZECHY

1. Samotne cierpienie Odkupiciela

2. Każdy chce być zbawiony, ale nikt nie chce pomóc Chrystusowi 

3. Radość Odkupiciela z odzyskania zagubionej duszy

4. Tajemnica Sakramentu Pokuty

5. Stojąc przed Moimi sędziami, myślałem o tobie

6. Bóg potrzebuje Żertw ofiarnych – tajemnica Odkupienia 

7. Zaproszenie Boga do współcierpienia

8. Potrzebujecie waszych krzyży

9. Umiejętność kroczenia Drogą krzyżową

10. Łaska rozważania Drogi krzyżowej

11. Wyznanie z krzyża

12. Ofiary ze szczęścia i radości

13. Zaślubieni w krzyżu

III. ZBAWICEL

1. Przebiegłość szatana i przekleństwo Piekła

2. Odpowiedzialność za Zbawienie drugiego człowieka

3. Poza Kościołem nie ma Zbawienia

4. Misja współodkupieńcza Mistycznego Ciała Chrystusa

5. Musicie stać się jak dzieci

6. Jeden uśmiech za życie czyjejś duszy

7. Obietnice Chrystusa a obietnice świata

8. Żyć tylko dla Boga

9. Daję ci dziś Mojego Syna

IV. KRÓL EUCHARYSTYCZNY

1. Komunia święta

2. Akt miłości Boga i człowieka

3. Szafarze Komunii świętej

4. Krew Boga jest Zbawieniem

5. Moc i Ofiara Krwi Chrystusa

6. Święte Postacie

7. Tajemnica Komunii świętej

8. W Komunii z Duchem Świętym

9. Pan Jezus uzdrawia poprzez wiarę

V. GŁOWA KOŚCIOŁA

1. Moc błogosławieństwa 

2. Tajemnica Sakramentu kapłaństwa

3. Czy Ja nie zostałem wyklęty przez ówczesnych „świętych” Izraela?

4. Pycha źródłem błędu w Kościele

5. W Moim domu macie być niczym, abym Ja mógł być wszystkim

6. Największe cierpienie Boga zadaje Mu Jego Mistyczne Ciało

7. Symbolika mistyczna drogi Czasów Ostatecznych 

8. Powrót Oblubieńca, odrodzenie Kościoła

9. Walka o Zbawienie nieśmiertelnych dusz

VI. OBLUBIENIEC

1. Poznać Boga

2. Miłość jaką się kocha Boga

3. Chcę być kochany na sposób ludzki i pragnę być kochany na sposób Boski

4. Chcę od was miłości!

5. Ja, Miłość, jestem w zasadzie wykluczony z miłości na Ziemi

6. Miłość jako powód i cel działania Boga

7. Bóg nie chce partnera do rozmów, ale duszy do kochania

8. Miłość Boga – skarb oddany ludziom w dzierżawę

9. Pobożność ludowa

10. Małżeństwo duchowe a droga Czasów Ostatecznych

11. Małżeństwo duchowe XXI wieku

12. Nieustanna adoracja Maryi

13. Nieustanna adoracja Boga w duszy – cz. I

14. Nieustanna adoracja Boga w duszy – cz. II

15. Bądź pragnieniem

16. Wiara w Opatrzność Bożą

17. Życie w oczekiwaniu na wieczne gody

18. Wyższość woli nad uczuciami

19. Miłość nie jest nagrodą

20. Trzy filary ufności

VII. DROGA, PRAWDA I ŻYCIE

1. Niebezpieczeństwo szukania nadprzyrodzonych pociech i nadzwyczajnych łask

2. Kuszenie Pana Jezusa

3. Droga na sam szczyt

4. Jezus – droga człowieka do przebóstwienia

5. Nie jestem poznawalny przez zmysł, ale tylko przez wiarę

6. Co to jest prawda?

7. Wiara w Prawdę

8. Świat nie zdoła zniszczyć prawdę

9. Testament Jezusa Chrystusa

10. Nadrobić stracony czas

11. Rozważanie tajemnicy Boga i wieczności

VIII. SPRAWIEDLIWY SĘDZIA

1. Jedno jedyne drogocenne życie

2. Gdybym wiedział, że przyjdziesz…

3. Dusza po śmierci

4. Najpierw uznajcie Mnie Panem, a potem wołajcie „Panie!”

5. Niech królowie tego świata posłyszą, że nie opuszczę Moich wiernych

6. Wypatruj Mnie sercem

7. Sprawiedliwość jest jedno z miłosierdziem

8. Kary są formą miłosierdzia

9. Usta wskrzeszonych wydadzą świadectwo

10. Śmierć wasza jest pewna

11. Poszukiwać i poznawać Boga

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...