Aktualności

2020-06-01 12:12

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – Intronizacja oddolna 

REGUŁA MARIAŃSKA

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

 

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

1. Słowo Pana Jezusa

2. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

3. Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

4. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone 

5. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu

6. Serce Jezusa, świątynio Boga

7. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego

8. Serce Jezusa, domie Boży

9. Serce Jezusa, bramo Niebios

10. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

11. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico

12. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

13. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino

14. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze

15. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich

16. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności

17. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa

18. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał

19. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali

20. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata

21. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia

22. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają

23. Serce Jezusa, źródło życia i świętości

24. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze

25. Serce Jezusa, zelżywością napełnione

26. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte

27. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne

28. Serce Jezusa, włócznią przebite

29. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy

30. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze

31. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze

32. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników

33. Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie

34. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających

35. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...