Aktualności

2022-09-11 16:19

W rozmowie z Maryją – Tomasz a Kempis

O, najsłodsze Imię Maryi,                                     

Imię namaszczenia i łaski!

Zawsze trzeba myśleć o Tobie, zawsze wzywać Ciebie i czcią Cię otaczać. O, Imię niebiańskie i zaiste anielskie, które ustami ewangelisty Łukasza wiernym pobożnie jest zalecane:

„A Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1, 27).

O, święta i wszelkiej chwały najgodniejsza Maryjo. Tyś bramą Nieba, Tyś drzwiami życia, Tyś świątynią Boga, Tyś świętym przybytkiem Ducha Świętego.

 

Ciebie wybrałem sobie za Matkę i najwierniejszą obrończynię teraz i po skończeniu tego życia dla wysłużenia sobie chwały u błogosławionego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

czytaj więcej...