Aktualności

2022-09-23 16:24

Uroczystość Dwojga Serc – 24 wrzesień

EWANGELIA (J 19, 31-37) – czytania

BLISKOŚĆ SERC

ks. Mariusz Szmajdziński

Serce Maryi jest zawsze blisko swojego Dziecka. Jezus i Maryja są ze sobą zjednoczeni tak ściśle, że łatwiej byłoby oddzielić ciepło od słońca lub policzyć ziarnka piasku na wszystkich brzegach świata niż oddzielić Serce Jezusa od Serca Maryi. Jak mówią ojcowie Kościoła i święci jest to nie możliwe. Tak samo nie policzalna  jest Ich gorąca miłość do każdej duszy. To pragnienie Zbawienia każdego z nas towarzyszy tym Sercom od naszych narodzin aż do ostatniego oddechu na tej Ziemi.

.

Dzisiejsza Uroczystość jest poza Uroczystością Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi dodatkowym wyróżnieniem i oddaniem czci tym Dwom Sercom w jednym dniu, które tak umiłowały ludzi i zapragnęły ich szczęścia wiecznego, aż po krzyż Golgoty i przebicie włócznią tych Najświętszych Serc.

.

Jezu, Maryjo, dajcie  mi serce czyste – bym Was mógł oglądać, serce pokorne – bym Was mógł słuchać, serce miłujące – bym Wam mógł służyć, serce wierzące – bym w Nich mógł przebywać.

.
Maryjo, Jezu, pragnę każde spotkanie z Wami i doświadczenie Waszej miłości zachować w moim sercu. Strzegę w nim Bożych Przykazań, aby zachować jego czystość i w pełni zwrócić się ku Wam.

czytaj więcej...