Aktualności

2017-08-09 19:04

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik – Święto – 10 sierpnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

EWANGELIA (J 12,24-26)

Ofiara miłości

ks. Mariusz Krawiec SSP

Być świadkiem Jego miłości

Miłość polega na gotowości złożenia ofiary, także z własnego życia. Jej doskonały przykład dał Syn Boży, umierając na krzyżu za zbawienie świata. Także w relacjach ludzkich spotyka się przykłady miłości gotowej do najwyższej ofiary. Matka lub ojciec oddający życie za swoje dzieci. Misjonarz pracujący z oddaniem w trudnych warunkach tropikalnych. Stawanie się ziarnem pszenicznym, które obumiera, w łączności z ofiarą Jezusa Chrystusa włącza nas w historię zbawienia. Każdy, kto znosi jakiekolwiek cierpienie tutaj na ziemi, gdy ofiaruje je Jezusowi, staje się świadkiem Jego miłości i Jego apostołem.
.
Jezu, naucz mnie przyjmować z godnością cierpienia, jakie mnie spotykają. Tak, abym potrafił zrozumieć ich nadprzyrodzony sens i przeżywał je w łączności z Tobą, Panie.

.

 

czytaj więcej...