Aktualności

2022-04-28 16:11

św. Katarzyny ze Sieny – Święto – 29 kwietnia

EWANGELIA (Mt 11,25-30) – czytania

Jak dziecko

ks. Mariusz Szmajdziński

„Mądrzy i roztropni” zawsze wszystko lepiej wiedzą i układają życie po swojemu. Nie czują się dziećmi, bo to byłoby przecież niepoważne. Nie czują się też prostaczkami, bo godziłoby to w ich wielkość. Znaleźli upodobanie tylko w swojej mądrości, działaniu, planowaniu. Jezus przypomina, że Bóg daje się poznać jedynie tym, którzy w swej prostocie serca i umysłu staną się Jego dziećmi.

 

Dziecko zawsze powinno uwielbiać swojego Ojca – Boga Stwórcę. Właśnie to czyni Jezus jako Syn Boży. Przyjęcie takiej postawy wprowadza także nas w żywą więź z Bogiem, dzięki której poznajemy naprawdę coś niepojętego – Jego miłość. To jest prawdziwa mądrość, która pozwala znaleźć ukojnie, przezwyciężyć wszelkie trudy oraz znieść ciężary.
.
Chryste, Synu Boży, za przykładem św. Katarzyny odnajduję prawdziwą mądrość w Twojej pokorze, a moc – w Krwi Twojej. Przychodzę do Ciebie, bo tylko w Tobie znajduję upodobanie.

 

czytaj więcej...