Aktualności

2022-08-23 16:11

św. Bartłomiej, Apostoł – Święto – 24 sierpnia

EWANGELIA (J 1, 45-51) – czytania

DZIELMY SIĘ WIARĄ

ks. Mariusz Krawiec 

Natenael poznał Jezusa dzięki Filipowi, który Dobrej Nowiny nie zatrzymał dla siebie, ale zaczął się nią dzielić. Bóg daje nam łaski i będzie nam dawał z każdym dniem więcej, jeśli my będziemy się nimi dzielili. Nie bójmy się rozmawiać o Chrystusie. Jesteśmy posłani, aby głosić słowo życia. W naszych rodzinach, małżeństwach i wspólnotach trzeba praktykować dzielenie się wiarą. Bóg daje szczególną ochronę rodzinie, która modli się razem. A wspólnotę, która żyje autentycznie wiarą, obdarza błogosławieństwem.

 

Jezus pochwalił Natanaela za jego szczerość i obiecał mu jeszcze wiele łask. Te łaski otrzymać możemy także i my, gdy uwierzymy w Chrystusa.

.

Jezu, mój Królu, pragnę jak Natanael wyznać moją wiarę: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”. I chcę jak Filip dzielić się tą wiarą z napotkanymi ludźmi. Panie, umocnij mnie w tym postanowieniu.

„Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym!” (J 1, 49)

czytaj więcej...