Aktualności

2022-11-08 16:09

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopad

Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest „matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”, święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą Piotrową, która „przewodniczy związkowi miłości” (św. Ignacy Antiocheński, List do Rzymian).
Pełna nazwa tej świątyni to: Papieska arcybazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata.

.

Rocznicę poświęcenia Bazyliki na Lateranie świętuje się jako znak miłości i jedności ze Stolicą Piotrową. Budowle świątynne są obrazem Kościoła, Bóg zaś jest w nich obecny w znakach sakramentalnych. Św. Paweł przypomina nam, iż przez łaskę, która stale w nas przebywa, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Często zapominamy o godności, do jakiej zostaliśmy wyniesieni, nie szanujemy swego ciała, zasmucamy Ducha Świętego niewiernością wobec Jego natchnień i darów. Dlatego przepraszajmy dzisiaj za to w sposób szczególny i prośmy, aby nasze serca były prawdziwymi świątyniami duchowymi.

Modlitwa

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, † pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, * aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

czytaj więcej...