Aktualności

2018-05-26 18:15

Najświętszej Trójcy (Rok B ) – Uroczystość – 27 maj

EWANGELIA (Mt 28,16-20) – czytania

TRUDNA PRAWDA

bp Antoni Długosz

 

Rodzina chrześcijańska jest małym Kościołem. Rodzice pełnią misję kapłanów tego sanktuarium. To oni są pierwszymi zwiastunami wiary w życiu dzieci, które dzięki nim doświadczają, że Bóg jest miłością.

.
Pan Bóg przekazując Abrahamowi prawdę o swoim istnieniu, zobowiązuje go, aby dawał o niej świadectwo w swojej rodzinie. Tę prawdę o Bogu miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność  wyznaje potem cały Izrael. Izraelitom stała się ona szczególnie bliska, odkąd Bóg zawarł ze swoim narodem przymierze na Synaju.

.
Prawdę o Trójcy Świętej objawił dopiero Pan Jezus. Podczas rozmowy z poszukującym Nikodemem mówił o Bogu Ojcu, który z miłości posyła na ziemię swojego Syna, aby ludzie przez wiarę w Niego otrzymali zbawienie. Krzyżowa śmierć Syna jest największym wyrazem miłości Boga Ojca do ludzi. W swoich katechezach Jezus objawia też trzecią Osobę Boską – Ducha Świętego. On będzie umacniał ludzi w wierze oraz pomagał im w przyjęciu trudnych prawd wiary.

.
Dziś uroczyście wyznajemy wiarę w jedynego Boga istniejącego w trzech Osobach. Bogu Ojcu przypisujemy stworzenie i podtrzymywanie świata w istnieniu, Synowi Bożemu – zbawienie oraz odkupienie ludzi, natomiast Duchowi Świętemu – uświęcenie każdego człowieka.

„Bóg posłał swego Syna, aby świat został przez Niego zbawiony”.

czytaj więcej...