Aktualności

2022-06-15 16:11

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Uroczystość (Rok C ) – 16 czerwiec

EWANGELIA (Łk 9,11b-17) – czytania

EUCHARYSTIA — POKARM NA ŻYCIE WIECZNE

bp Mieczysław Mokrzycki

Przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, podczas której publicznie czcimy Chrystusa obecnego w Sakramencie Eucharystii. Uroczystość tę ustanowił papież Urban IV w 1264 r. jako zadośćuczynienie za błędy heretyków (którzy zakwestionowali realną i substancjalną obecność Jezusa w Eucharystii) oraz w celu umożliwienia wiernym oglądania Najświętszego Sakramentu.

Dzisiejsza uroczystość jest bardzo mocno związana z Wielkim Czwartkiem. Chrystus przed tym, jak miał oddać swoje życie na drzewie krzyża, nie chciał nas zostawić samych sobie — dał nam więc swoje Najświętsze Ciało i Krew na pokarm, który zbawia:

„Bierzcie, to jest Ciało moje…To jest moja Krew…” (Mk 14,22.24). Od tego momentu słowa te są wypowiadane na każdej Mszy świętej i są one prawdziwe, bo gdybyśmy uklękli i czcili jak Boga zwyczajny chleb i wino, dopuścilibyśmy się największego bałwochwalstwa.

.

Obchodowi uroczystości Bożego Ciała towarzyszy uroczysta procesja. Chrystus wychodzi z kościołów na ulice, gdyż chce brać udział w życiu społecznym, chce spotkać wierzących w Niego oraz chce, aby nasze codzienne życie było przeniknięte Jego obecnością. Idąc ulicami miast i wsi, z monstrancji zaprasza do pójścia za Nim: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). To zaproszenie dotyczy każdego, bo bez pokrzepienia Ciałem i Krwią Chrystusa nie dojdziemy do celu naszej ziemskiej pielgrzymki.

„Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!”
(pieśń)

czytaj więcej...