Aktualności

2015-07-11 10:59

O biedna duszo… stoisz już w prawdzie i bul, bul… toniesz w Ogniu Sprawiedliwości Bożej

O biedna duszo… za swojego życia wzgardziłaś Kaplicą Na Brzegu, chociaż wiedziałaś, że tak nigdy wcześniej nie było.  Zachęcałaś do tej pogardy i wzgardy jeszcze innych, rozsiewając kłamstwa, pomówienia, plotki, oszczerstwa, itd., tym samym godząc w kult Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu. Teraz już stoisz naga i w prawdzie przed Tą, którą pogardzałaś za życia w tej Kaplicy. Widzisz swoje karygodne życie co do Kaplicy Na Brzegu, a to przekładało się na twoje całe życie.

 

Wiesz już o tym, że ci, co pozostali na Ziemi i żyją, a których ty, kiedy żyłaś na tym świecie, utwierdzałaś w tej wzgardzie i lekceważeniu Kaplicy, teraz to wszystko pracuje z przerażeniem na twoją niekorzyść. Ich zachowania co do Kaplicy Na Brzegu, jeśli się nie zmienią [a raczej się nie zmienią], a więc to co im wmawiałaś przez wiele lat, dalej będą podtrzymywać i tym samym, jak ty namawiać innych, to wiesz, że twoja sytuacja w Ogniu czyśćcowym cały czas się pogarsza [nie wyjdziesz stamtąd, dopóki ostatnia z nich nie zmieni się co do Kaplicy]. Im więcej ludzi na Ziemi namówiłaś na wzgardę co do Kaplicy, tym wyższa temperatura Ognia czyśćcowego cię przepala i twój czas w tym Ogniu się wydłuża. A wiesz, że św. Paweł pisał, że 1000 lat u Pana, a więc tak samo w Czyśćcu, to tak jak jeden dzień na Ziemi. Kary za obrazę Matki Bożej dla świeckich trwają dziesiątki lat, a dla duchownych setki lat, według czasu ziemskiego, więc łatwo można wyliczyć ilość lat w Ogniu Sprawiedliwości Bożej jaką otrzymałaś w „nagrodę” za otwartą i publiczną walkę z kultem Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu.

 

Biedna duszo…, wiesz już teraz dobrze, że liczne Msze św. zamówione w twojej intencji i sprawowane tu na Ziemi, idą na korzyść innych dusz, nie na twoją. Taka sytuacja na „drugim brzegu”, a więc po śmierci, czeka każdego, kto jawnie lub skrycie postępował lub nadal postępuje co do Kaplicy Na Brzegu. Im więcej nagromadziłeś/aś „bagna i gnoju”, przez pomówienia i oszczerstwa co do Kaplicy Na Brzegu, tym twój licznik cierpienia w Ogniu daj Boże czyśćcowym, a nie piekielnym się mnoży. Można ten licznik zatrzymać, ale tu już potrzeba POKUTY, POKUTY, POKUTY

***

CIERPIENIA W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ ZA ZNIEWAGI PRZECIW MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2020

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

O biedna duszo… stoisz już w PRAWDZIE i bul, bul… toniesz w Ogniu Sprawiedliwości Bożej

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

***

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE – PAN JEZUS

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...