Aktualności

2022-11-30 16:18

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 253 dusze poświęcone Bogu. W NAJGORSZYM STANIE SĄ KAPŁANI, KTÓRZY LEKCEWAŻYLI MATKĘ BOŻĄ I WALCZYLI Z NIĄ ZA ŻYCIA

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, zwiększyła się o kolejnych 52 kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 253 kapłanów w Wielkim Czyśćcu. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd. Jeśli ktoś zna rodzinę poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem. Ci kapłani wiedzą już wszystko jak żyli i jak postępowali. Jednak w najgorszym stanie i najcięższe kary są dla kapłanów, za Ofiarę Mszy św. oraz za obrazę Matki Najświętszej i umniejszanie Jej czci, oraz otwartą i skrytą walkę z Jej wizerunkami i miejscami Jej kultu.
 
Wśród tych kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. abp Henryk Hoser, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

CO CZEKA KAPŁANA ZA KAPLICĘ NA BRZEGU, ZA BLOKOWANIE ŁASK? [co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za Zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i Zbawienie powierzonych mu dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi dusz do Zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

1. ks. Józef Krysta,

2. ks. Czesław Muszyński,

3. ks. infułat Janusz Bielański,

4. ks. infułat Jan Maciej Dyduch,

5. ks. Bronisław Krąb,

6. ks. Florenty Piwosz,

7. ks. bp Tadeusz Pieronek,

8. ks. Piotr Skarga,

9. ks. Józef Wątor,

10. ks. bp Stanisław Smoleński,

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

11. ks. Karol Harsze,

12. ks. Franciszek Karkoszka,

13. ks. Jerzy Majewski,

14. ks. Tadeusz Michalik,

15. ks. Mieczysław Maliński,

16. ks. Henryk Lipnicki,

17. ks. bp Albin Małysiak,

18. ks. prof. Józef Tischner,

19. ks. bp Adam Śmigielski,

20. ks. Kazimierz Ciuba,

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

21. ks. Marcin Sałaciak,

22. ks. Marcin Fecko,

23. ks. Franciszek Klak,

24. ks. Mirosław Drozdek,

25. br. Albin Pastuła,

26. ks. bp Stanisław Rospond,

27. ks. Kazimierz Rospond,

28. ks. Józef Antos,

29. ks. Józef Bendyk,

30. ks. infułat Stanisław Małysiak,

PAN JEZUS rozważanie orędzi o kapłaństwie

31. ks. Jerzy Juszczak,

32. ks. Michał Błoński,

33. ks. Józef Pasterski,

34. ks. Marcin Sztuka,

35. ks. Roman Pławecki,

36. ks. Tadeusz Dudek,

37. ks. Wojciech Błażewski,

38. ks. abp Józef Życiński,

39. ks. prałat Stanisław Sieczka,

40. ks. Patryk Miller,

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

41. ks. Kazimierz Jancarz,

42. ks. infuat Czartoryski,

43. ks. Wojciech Lipka,

44. ks. Henryk Bańcerowski,

45. ks. Wojciech Wcislak,

46. ks. kan. Karol Lichosyt,

47. ks. Jan Chryzostom Warzecha,

48. ks. Marcin Owoc,

49. ks. abp Bolesław Pyla,

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

50. ks. prymas Józef Glemp,

51. ks. Albin Murzyn,

52. ks. Jan Pryszmont,

53. o. Jan Góra,

54. ks. Piotr Matejski,

55. ks. Bogdan Doliński,

56. ks. Franciszek Kapalski,

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

57. ks. Jan Siedlecki,

58. ks. prymas August Hlond,

59. ks. kard. Adam Sapieha,

60. ks. Piotr Orłowski,

61. ks. Stanisław Sudoł,

62. ks. Mieczysław Turek,

63. ks. Ferdynand Dobija,

64. ks. Jan Paweł Konobrocki,

65. ks. Józef Michalski,

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

66. ks. Grzegorz Januszewski,

67. ks. Karol Lochman,

68. ks. Bogusław Paleczny,

69. ks. Henryk Jankowski,

70. ks. Stanisław Jasek,

71. ks. Andrzej Juszczyk,

72. ks. Jan Zwierz,

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

73. ks. Jan Kaczkowski,

74. ks. bp Roman Andrzejewski,

75. ks. Stanisław Stańczyk,

76. ks. Wacław Cedro,

77. ks. Kazimierz Malaga,

78. ks. Jerzy Wełna,

79. ks. Jerzy Pietruszka,

80. ks. kard. Franciszek Macharski,

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

81. ks. Zdzisław Hopciaś,

82. ks. Wojciech Momot,

83. ks. Zdzisław Peszkowski,

84. o. Tadeusz Karyłowski,

85. ks. Maciej Piątek,

86. ks. Franciszek Dźwigoński,

87. ks. bp Albin Dunajewski,

88. ks. bp Piotr Gamrat,

89. ks. Krzysztof Straub,

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI W OCZY NA SĄDZIE OSTATECZNYM PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

90. ks. Józef Łańcucki,

91. ks. bp Jan Paweł Woronicz,

92. ks. Andrzej Baczyński,

93. ks. Krzysztof Tadeusz Sojka,

94. ks. Tadeusz Kawecki,

95. ks. Stanisław Pardela,

96. ks. Aleksander Rajda,

97. ks. Stanisław Sawicki,

98. ks. Czesław Świniarski,

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

99. ks. Michał Kołodziej,

100. ks. Józef Procner,

101. ks. Franciszek Kliś,

102. ks. Bronisław Niklewicz,

103. ks. Władysław Wądrzyk,

104. ks. Maciej Paciorek,

105. ks. Michał Sitarz,

106. ks. Franciszek Sitko,

107. ks. Władysław Kraus,

108. ks. Stanisław Broda,

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

109. ks. bp Bronisław Dembowski,

110. ks. Mikołaj Rudyk,

111. ks. Grzegorz Cekiera,

112. ks. bp Juliusz Paetz,

113. ks. Roman Kopacz,

114. ks. Henryk Borzęcki,

115. ks. Stefan Goliński,

116. ks. Przemysław Chęcia,

117. ks. Piotr Pawlukiewicz,

KAŻDY, KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW. NA RĘKĘ NIE DOSTANIE SIĘ PO ŚMIERCI DO NIEBA. MUSI BYĆ PRZEZ WIELE LAT OCZYSZCZONY W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI PAN JEZUS

118. ks. Zdzisław Suchacki,

119. ks. Feliks Formas,

120. ks. kan. Tadeusz Krzyżak,

121. ks. dr Andrzej Jedynak,

122. ks. Ryszard Guzik,

123. ks. prałat Franciszek Pacholik,

124. o. Józef Oleksy,

125. ks. Stanisław Wojcieszak,

SZATAŃSKIEMU ZŁUDZENIU ULEGAJĄ KAPŁANI, ZAKOCHUJĄC SIĘ I OPUSZCZAJĄC MNIE DLA KOBIET. PRZEKLEŃSTWO NIGDY NIE OPUŚCI ICH DOMÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

126. ks. Stanisław Bąk,

127. ks. Franciszek Hanek,

128. ks. Stanisław Pawłowski,

129. ks. Władysław Jaróg,

130. ks. Stanisław Mikołajczyk,

131. ks. Jan Pikul,

132. ks. Grzegorz Stochel,

DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. TO DROGA DO OGNIA CZYŚĆCOWEGO LUB PIEKIELNEGO – BÓG OJCIEC

133. ks. Stanisław Maślanka,

134. ks. Marek Łabuz,

135. ks. prałat Eugeniusz Góra,

136. ks. Jan Cieślak,

137. ks. kan. Wojciech Stokłosa,

138. ks. Mariusz Flanek,

139. ks. Wojciech Janke,

140. ks. Adam Lenik,

JEŚLI SERCE KAPŁANA NIE BĘDZIE NALEŻAŁO DO MARYI, DIABEŁ WYŚLE DO NIEGO INNĄ niewiastę, JAKO PRZECIWIEŃSTWO MARYI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

141. ks. prałat Kazimierz Moskała,

142. ks. kan. Wawrzyniec Gut,

143. ks. kan. Józef Obyrtacz,

144. ks. kan. Ludwik Wąchał,

145. ks. Paweł Mielecki,

146. ks. prałat Jan Sopicki,

147. o. Bogdan Adamczyk,

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

148. o. Adam Wolny,

149. ks. Bolesław Gnat,

150. ks. Andrzej Lachowicz,

151. ks. kan. Stanisław Brydziak,

152. ks. Mieczysław Kozłowski,

153. ks. prałat Stanisław Bogacz,

154. ks. prałat Jan Pałasz,

GRZECH GŁÓWNY KAPŁAŃSKIKOBIETY UWODZĄCE KAPŁANÓW. KOBIETY TE, SĄ JUŻ POTĘPIONE ZA ŻYCIA

155. ks. Piotr Gut,

156. ks. prałat Marian Podgórny,

157. ks. Alojzy Strączek,

158. ks. Zdzisław Kawała,

159. ks. Piotr Romanowski,

160. ks. prałat Stanisław Murzyn,

161. ks. Antoni Syc,

162. ks. Jan Majerski,

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

163. ks. Henryk Bielak,

164. ks. prałat Antoni Wieliczek,

165. ks. Antoni Duszyk,

166. ks. Krzysztof Zając,

167. ks. Tadeusz Czarnota,

168. ks. Ryszard Gaweł,

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

169. ks. Jerzy Leśko,

170. ks. Rafał Buchinger,

171. ks. prałat Czesław Sandecki,

172. ks. Edward Kobiesa,

173. ks. Mieczysław Grabowski,

174. ks. prałat Zbigniew Jorman,

175. ks. prałat Władysław Janczy,

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

176. ks. Zbigniew Biskup,

177. ks. Edward Brączek,

178. ks. Janusz Enz,

179. ks. Stanisław Dobrzanowski,

180. ks. Stanisław Kocańda,

181. ks. kan. Stanisław Marczewski,

182. ks. Edwin Rzeszuto,

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

183. ks. Krzysztof Grabiec,

184. ks. Władysław Urbańczyk,

185. ks. Stanisław Będkowski,

186. ks. kard. Zenon Grocholewski,

187. ks. Józef Pamuła,

188. ks. Krzysztof Wójcicki,

189. ks. kan. Krysta,

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

190. ks. Stanisław Saładyga,

191. ks. Jan Pasierbek,

192. ks. Stanisław Gurgul,

193. o. Józef Żukowicz,

194. ks. Jan Fryźlewicz,

195. ks. kan. Michał Kliś,

196. ks. prof. Wojciech Życiński,

KAPŁANIE, TWOIM ZADANIEM JEST ZBAWIAĆ DUSZE DLA BOGA, A NIE ŻYĆ DLA SIEBIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

197. ks. prałat Andrzej Fryźlewicz,

198. ks. Stanisław Gąsiorek,

199. ks. Marek Kręcioch,

200. ks. Antoni Okrzesik,

201. ks. kan. Jan Rajda,

202. ks. bp Leon Wałęga,

203. ks. profesor Jan Kracik,

204. o. Mirosław Kur,

BRAK MIŁOŚCI U KAPŁANÓW I LENISTWO W SŁUŻBIE, JEST UDRĘKĄ I POWTÓRNĄ MĘKĄ DLA BOGA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

205. ks. Marcin Babraj,

206. o. Stanisław Kałdon,

207. o. Adam Studziński,

208. ks. bp Jerzy Ablewicz,

209. o. Benedykt Belgrau,

210. ks. Tadeusz Teklak,

211. o. Tymoteusz Duda,

212. o. Doroteusz Lipiński,

KAPŁAN ZDEJMUJĄC KOLORATKĘ I SUTANNĘ JEST JAK MAŁŻONEK, KTÓRY ZDEJMUJE OBRĄCZKĘ PRZED ZDRADĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

213. ks. Tadeusz Kucia,

214. ks. bp Józef Gucwa,

215. ks. Edward Kapusta,

216. ks. Zdzisław Dobrzański,

217. ks. kan. Stanisław Dybeł,

218. ks. Czesław Pacyga,

219. ks. bp Kazimierz Ryczan,

220. ks. Stanisław Czajka,

MSZA ŚW. MA BYĆ CENTRUM KAPŁAŃSKIEGO ŻYCIA. WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ JEST RZECZĄ DRUGOPLANOWĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

221. ks. Mirosław Mężyński,

222. ks. Wacław Paterak,

223. ks. Czesław Jakóbczyk,

224. ks. bp Ignacy Jeż,

225. ks. Andrzej Sapeta,

226. ks. Andrzej Burek,

227. ks. abp senior Edmund Piszcz,

228. ks. Eugeniusz Najbor,

KAPŁANIE, CZY STARASZ SIĘ, ABY W TWOJEJ PARAFII NIKT SIĘ NIE POTĘPIŁ? CZY ZDOBYWASZ GRZESZNIKÓW DLA MNIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

229. o. Janusz Dychto,

230. ks. bp Ignacy Tokarczuk,

231. ks. prałat Józef Wiśniewski,

232. ks. Janusz Kubrak,

233. ks. Witold Burliński,

234. ks. Antoni Tomkiewicz,

235. ks. bp Józef Zawitkowski,

236. ks. Jerzy Skwierczyński,

WYKORZYSTYWANIE MOJEJ OSOBY DO KONTROLOWANIA LUDZI, WYŁUDZANIA PIENIĘDZY I ZASZCZYTÓW CZY DO NADUŻYĆ CIELESNYCH JEST NAJCIĘŻSZYM GRZECHEM KAPAŁAŃSKIM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

237. ks. bp Jan Styrna,

238. ks. Eugeniusz Matysiak, 

239. ks. prałat Stanisław Adamowicz,

240. ks. bp Stanisław Stefanek,

241. ks. Mieczysław Franciszek Banek,

242. ks. Jan Sędziak, 

243. ks. Henryk Abramowicz, 

244. ks. bp Czesław Stanula,

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

245. ks. Zenon Klepacki,

246. ks. bp Adam Lepa,

247. ks. Stanisław Szczepura,

248. ks. prałat Ludwik Olszewski,

249. ks. abp Henryk Hoser,

250. ks. Władysław Marmol,

251. o. Ignacy Rejch,

252. ks. Władysław,

253. ks. Piotr Rutkowski.

KAPŁANI, KTÓRZY SWOJE SERCE ZWRACAJĄ KU KOBIECIE, WŁADZY, PIENIĄDZU LUB INNEMU BOŻKOWI, WYPOWIEM SŁOWA: NIE ZNAM WAS – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

***      ***      ***

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...