Aktualności

2022-06-27 16:06

LISTA KAPŁANÓW PRZEBYWAJĄCYCH W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

W Czyśćcu przebywa ogromna ilość Dusz poświęconych Bogu, stan tych Dusz ciągle się powiększa. Wśród kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

CO CZEKA KAPŁANA ZA KAPLICĘ NA BRZEGU, ZA BLOKOWANIE ŁASK? [co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

 

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za Zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i Zbawienie powierzonych mu Dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi Dusz do Zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

1. ks. Józef Krysta,

2. ks. Czesław Muszyński,

3. ks. infułat Janusz Bielański,

4. ks. infułat Jan Maciej Dyduch,

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

5. ks. Bronisław Krąb,

6. ks. Florenty Piwosz,

7. ks. bp Tadeusz Pieronek,

8. ks. Piotr Skarga,

9. ks. Józef Wątor,

10. ks. bp Stanisław Smoleński,

11. ks. Karol Harsze,

12. ks. Franciszek Karkoszka,

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

13. ks. Jerzy Majewski,

14. ks. Tadeusz Michalik,

15. ks. Mieczysław Maliński,

16. ks. Henryk Lipnicki,

17. ks. bp Albin Małysiak,

18. ks. prof. Józef Tischner,

19. ks. bp Adam Śmigielski,

20. ks. Kazimierz Ciuba,

PAN JEZUS rozważanie orędzi o kapłaństwie

21. ks. Marcin Sałaciak,

22. ks. Marcin Fecko,

23. ks. Franciszek Klak,

24. ks. Mirosław Drozdek,

25. br. Albin Pastuła,

26. ks. bp Stanisław Rospond,

27. ks. Kazimierz Rospond,

28. ks. Józef Antos,

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

29. ks. Józef Bendyk,

30. ks. infułat Stanisław Małysiak,

31. ks. Jerzy Juszczak,

32. ks. Michał Błoński,

33. ks. Józef Pasterski,

34. ks. Marcin Sztuka,

35. ks. Roman Pławecki,

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

36. ks. Tadeusz Dudek,

37. ks. Wojciech Błażewski,

38. ks. abp Józef Życiński,

39. ks. prałat Stanisław Sieczka,

40. ks. Patryk Miller,

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

41. ks. Kazimierz Jancarz,

42. ks. infuat Czartoryski,

43. ks. Wojciech Lipka,

44. ks. Henryk Bańcerowski,

45. ks. Wojciech Wcislak,

46. ks. kan. Karol Lichosyt,

47. ks. Jan Chryzostom Warzecha,

48. ks. Marcin Owoc,

49. ks. abp Bolesław Pyla,

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

50. ks. prymas Józef Glemp,

51. ks. Albin Murzyn,

52. ks. Jan Pryszmont,

53. o. Jan Góra,

54. ks. Piotr Matejski,

55. ks. Bogdan Doliński,

56. ks. Franciszek Kapalski,

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

57. ks. Jan Siedlecki,

58. ks. prymas August Hlond,

59. ks. kard. Adam Sapieha,

60. ks. Piotr Orłowski,

61. ks. Stanisław Sudoł,

62. ks. Mieczysław Turek,

63. ks. Ferdynand Dobija,

64. ks. Jan Paweł Konobrocki,

65. ks. Józef Michalski,

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

66. ks. Grzegorz Januszewski,

67. ks. Karol Lochman,

68. ks. Bogusław Paleczny,

69. ks. Henryk Jankowski,

70. ks. Stanisław Jasek,

71. ks. Andrzej Juszczyk,

72. ks. Jan Zwierz,

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI W OCZY NA SĄDZIE OSTATECZNYM PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

73. ks. Jan Kaczkowski,

74. ks. bp Roman Andrzejewski,

75. ks. Stanisław Stańczyk,

76. ks. Wacław Cedro,

77. ks. Kazimierz Malaga,

78. ks. Jerzy Wełna,

79. ks. Jerzy Pietruszka,

80. ks. kard. Franciszek Macharski,

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

81. ks. Zdzisław Hopciaś,

82. ks. Wojciech Momot,

83. ks. Zdzisław Peszkowski,

84. o. Tadeusz Karyłowski,

85. ks. Maciej Piątek,

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

86. ks. Franciszek Dźwigoński,

87. ks. bp Albin Dunajewski,

88. ks. bp Piotr Gamrat,

89. ks. Krzysztof Straub,

KAŻDY, KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW. NA RĘKĘ NIE DOSTANIE SIĘ PO ŚMIERCI DO NIEBA. MUSI BYĆ PRZEZ WIELE LAT OCZYSZCZONY W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI PAN JEZUS

90. ks. Józef Łańcucki,

91. ks. Jan Paweł Woronicz,

92. ks. Andrzej Baczyński,

93. ks. Krzysztof Tadeusz Sojka,

94. ks. Tadeusz Kawecki,

95. ks. Stanisław Pardela,

SZATAŃSKIEMU ZŁUDZENIU ULEGAJĄ KAPŁANI, ZAKOCHUJĄC SIĘ I OPUSZCZAJĄC MNIE DLA KOBIET. PRZEKLEŃSTWO NIGDY NIE OPUŚCI ICH DOMÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

96. ks. Aleksander Rajda,

97. ks. Stanisław Sawicki,

98. ks. Czesław Świniarski,

99. ks. Michał Kołodziej,

100. ks. Józef Procner,

DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. TO DROGA DO OGNIA CZYŚĆCOWEGO LUB PIEKIELNEGO – BÓG OJCIEC

101. ks. Franciszek Kliś,

102. ks. Bronisław Niklewicz,

103. ks. Władysław Wądrzyk,

104. ks. Maciej Paciorek,

105. ks. Michał Sitarz,

JEŚLI SERCE KAPŁANA NIE BĘDZIE NALEŻAŁO DO MARYI, DIABEŁ WYŚLE DO NIEGO INNĄ niewiastę, JAKO PRZECIWIEŃSTWO MARYI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

106. ks. Franciszek Sitko,

107. ks. Władysław Kraus,

108. ks. Stanisław Broda,

109. ks. bp Bronisław Dembowski,

110. ks. Mikołaj Rudyk,

111. ks. Grzegorz Cekiera,

112. ks. bp Juliusz Paetz,

113. ks. Roman Kopacz,

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

114. ks. Henryk Borzęcki,

115. ks. Stefan Goliński,

116. ks. Przemysław Chęcia,

117. ks. Piotr Pawlukiewicz,

118. ks. Zdzisław Suchacki,

119. ks. Feliks Formas,

120. ks. kan. Tadeusz Krzyżak,

GRZECH GŁÓWNY KAPŁAŃSKIKOBIETY UWODZĄCE KAPŁANÓW. KOBIETY TE, SĄ JUŻ POTĘPIONE ZA ŻYCIA

121. ks. dr Andrzej Jedynak,

122. ks. Ryszard Guzik,

123. ks. prałat Franciszek Pacholik,

124. o. Józef Oleksy,

125. ks. Stanisław Wojcieszak,

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

126. ks. Stanisław Bąk,

127. ks. Franciszek Hanek,

128. ks. Stanisław Pawłowski,

129. ks. Władysław Jaróg,

130. ks. Stanisław Mikołajczyk,

131. ks. Jan Pikul,

132. ks. Grzegorz Stochel,

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

133. ks. Stanisław Maślanka,

134. ks. Marek Łabuz,

135. ks. prałat Eugeniusz Góra,

136. ks. Jan Cieślak,

137. ks. kan. Wojciech Stokłosa,

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

138. ks. Mariusz Flanek,

139. ks. Wojciech Janke,

140. ks. Adam Lenik,

141. ks. prałat Kazimierz Moskała,

142. ks. kan. Wawrzyniec Gut,

143. ks. kan. Józef Obyrtacz,

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

144. ks. kan. Wąchał,

145. ks. Paweł Mielecki,

146. ks. prałat Jan Sopicki,

147. o. Bogdan Adamczyk,

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

148. o. Adam Wolny,

149. ks. Bolesław Gnat,

150. ks. Andrzej Lachowicz,

151. ks. kan. Stanisław Brydziak,

152. ks. Mieczysław Kozłowski,

153. ks. prałat Stanisław Bogacz,

154. ks. prałat Jan Pałasz,

KAPŁANIE, TWOIM ZADANIEM JEST ZBAWIAĆ DUSZE DLA BOGA, A NIE ŻYĆ DLA SIEBIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

155. ks. Piotr Gut,

156. ks. prałat Marian Podgórny,

157. ks. Alojzy Strączek,

158. ks. Zdzisław Kawała,

159. ks. Piotr Romanowski,

160. ks. prałat Stanisław Murzyn,

161. ks. Antoni Syc,

162. ks. Jan Majerski,

BRAK MIŁOŚCI U KAPŁANÓW I LENISTWO W SŁUŻBIE, JEST UDRĘKĄ I POWTÓRNĄ MĘKĄ DLA BOGA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

163. ks. Henryk Bielak,

164. ks. prałat Antoni Wieliczek,

165. ks. Antoni Duszyk,

166. ks. Krzysztof Zając,

167. ks. Tadeusz Czarnota,

168. ks. Ryszard Gaweł,

KAPŁAN ZDEJMUJĄC KOLORATKĘ I SUTANNĘ JEST JAK MAŁŻONEK, KTÓRY ZDEJMUJE OBRĄCZKĘ PRZED ZDRADĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

169. ks. Jerzy Leśko,

170. ks. Rafał Buchinger,

171. ks. prałat Czesław Sandecki,

172. ks. Edward Kobiesa,

173. ks. Mieczysław Grabowski,

174. ks. prałat Zbigniew Jorman,

175. ks. prałat Władysław Janczy,

MSZA ŚW. MA BYĆ CENTRUM KAPŁAŃSKIEGO ŻYCIA. WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ JEST RZECZĄ DRUGOPLANOWĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

176. ks. Zbigniew Biskup,

177. ks. Edward Brączek,

178. ks. Janusz Enz,

179. ks. Stanisław Dobrzanowski,

180. ks. Stanisław Kocańda,

181. ks. kan. Stanisław Marczewski,

182. ks. Edwin Rzeszuto,

KAPŁANIE, CZY STARASZ SIĘ, ABY W TWOJEJ PARAFII NIKT SIĘ NIE POTĘPIŁ? CZY ZDOBYWASZ GRZESZNIKÓW DLA MNIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

183. ks. Krzysztof Grabiec,

184. ks. Władysław Urbańczyk,

185. ks. Stanisław Będkowski,

186. ks. kard. Zenon Grocholewski,

187. ks. Józef Pamuła,

188. ks. Krzysztof Wójcicki,

189. ks. kan. Krysta,

WYKORZYSTYWANIE MOJEJ OSOBY DO KONTROLOWANIA LUDZI, WYŁUDZANIA PIENIĘDZY I ZASZCZYTÓW CZY DO NADUŻYĆ CIELESNYCH JEST NAJCIĘŻSZYM GRZECHEM KAPAŁAŃSKIM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

190. ks. Stanisław Saładyga,

191. ks. Jan Pasierbek,

192. ks. Stanisław Gurgul,

193. o. Józef Żukowicz,

194. ks. Jan Fryźlewicz,

195. ks. kan. Michał Kliś,

196. ks. prof. Wojciech Życiński,

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

197. ks. prałat Andrzej Fryźlewicz,

198. ks. Stanisław Gąsiorek,

199. ks. Marek Kręcioch,

200. ks. Antoni Okrzesik,

201. ks. kan. Jan Rajda.

KAPŁANI, KTÓRZY SWOJE SERCE ZWRACAJĄ KU KOBIECIE, WŁADZY, PIENIĄDZU LUB INNEMU BOŻKOWI, WYPOWIEM SŁOWA: NIE ZNAM WAS – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

***      ***      ***

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...