Aktualności

2023-09-30 16:16

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 472 dusze poświęcone Bogu

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, ciągle się powiększa o kolejnych kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 472 kapłanów w Wielkim Czyśćcu. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd. Jeśli ktoś zna rodzinę lub parafię poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem. Na podanej Liście jest również ks. Jan Nowak z Kasiny Wielkiej, który zmarł w 2014 roku, o czym informujemy rodzinę i parafię.
 
 
Wśród tych kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. abp Henryk Hoser, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i zbawienie powierzonych mu dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi dusz do zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

1. ks. Józef Krysta,

2. ks. Czesław Muszyński,

3. ks. infułat Janusz Bielański,

4. ks. infułat Jan Maciej Dyduch,

5. ks. Bronisław Krąb,

6. ks. Florenty Piwosz,

7. ks. bp Tadeusz Pieronek,

8. ks. Piotr Skarga,

9. ks. Józef Wątor,

10. ks. bp Stanisław Smoleński,

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

11. ks. Karol Harsze,

12. ks. Franciszek Karkoszka,

13. ks. Jerzy Majewski,

14. ks. Tadeusz Michalik,

15. ks. Mieczysław Maliński,

16. ks. Henryk Lipnicki,

17. ks. bp Albin Małysiak,

18. ks. prof. Józef Tischner,

19. ks. bp Adam Śmigielski,

20. ks. Kazimierz Ciuba,

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

21. ks. Marcin Sałaciak,

22. ks. Marcin Fecko,

23. ks. Franciszek Klak,

24. ks. Mirosław Drozdek,

25. br. Albin Pastuła,

26. ks. bp Stanisław Rospond,

27. ks. Kazimierz Rospond,

28. ks. Józef Antos,

29. ks. Józef Bendyk,

30. ks. infułat Stanisław Małysiak,

PAN JEZUS rozważanie orędzi o kapłaństwie

31. ks. Jerzy Juszczak,

32. ks. Michał Błoński,

33. ks. Józef Pasterski,

34. ks. Marcin Sztuka,

35. ks. Roman Pławecki,

36. ks. Tadeusz Dudek,

37. ks. Wojciech Błażewski,

38. ks. abp Józef Życiński,

39. ks. prałat Stanisław Sieczka,

40. ks. Patryk Miller,

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

41. ks. Kazimierz Jancarz,

42. ks. infuat Czartoryski,

43. ks. Wojciech Lipka,

44. ks. Henryk Bańcerowski,

45. ks. Wojciech Wcislak,

46. ks. kan. Karol Lichosyt,

47. ks. Jan Chryzostom Warzecha,

48. ks. Marcin Owoc,

49. ks. abp Bolesław Pyla,

50. ks. prymas Józef Glemp,

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

51. ks. Albin Murzyn,

52. ks. Jan Pryszmont,

53. o. Jan Góra,

54. ks. Piotr Matejski,

55. ks. Bogdan Doliński,

56. ks. Franciszek Kapalski,

57. ks. Jan Siedlecki,

58. ks. prymas August Hlond,

59. ks. kard. Adam Sapieha,

60. ks. Piotr Orłowski,

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

61. ks. Stanisław Sudoł,

62. ks. Mieczysław Turek,

63. ks. Ferdynand Dobija,

64. ks. Jan Paweł Konobrocki,

65. ks. Józef Michalski,

66. ks. Grzegorz Januszewski,

67. ks. Karol Lochman,

68. ks. Bogusław Paleczny,

69. ks. Henryk Jankowski,

70. ks. Stanisław Jasek,

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

71. ks. Andrzej Juszczyk,

72. ks. Jan Zwierz,

73. ks. Jan Kaczkowski,

74. ks. bp Roman Andrzejewski,

75. ks. Stanisław Stańczyk,

76. ks. Wacław Cedro,

77. ks. Kazimierz Malaga,

78. ks. Jerzy Wełna,

79. ks. Jerzy Pietruszka,

80. ks. kard. Franciszek Macharski,

PYCHA, GRZECH KTÓRY ZDOBYWA SERCA KAPŁANÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

81. ks. Zdzisław Hopciaś,

82. ks. Wojciech Momot,

83. ks. Zdzisław Peszkowski,

84. o. Tadeusz Karyłowski,

85. ks. Maciej Piątek,

86. ks. Franciszek Dźwigoński,

87. ks. bp Albin Dunajewski,

88. ks. bp Piotr Gamrat,

89. ks. Krzysztof Straub,

90. ks. Józef Łańcucki,

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI W OCZY NA SĄDZIE OSTATECZNYM PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

91. ks. bp Jan Paweł Woronicz,

92. ks. Andrzej Baczyński,

93. ks. Krzysztof Tadeusz Sojka,

94. ks. Tadeusz Kawecki,

95. ks. Stanisław Pardela,

96. ks. Aleksander Rajda,

97. ks. Stanisław Sawicki,

98. ks. Czesław Świniarski,

99. ks. Michał Kołodziej,

100. ks. Józef Procner,

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

101. ks. Franciszek Kliś,

102. ks. Bronisław Niklewicz,

103. ks. Władysław Wądrzyk,

104. ks. Maciej Paciorek,

105. ks. Michał Sitarz,

106. ks. Franciszek Sitko,

107. ks. Władysław Kraus,

108. ks. Stanisław Broda,

109. ks. bp Bronisław Dembowski,

110. ks. Mikołaj Rudyk,

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

111. ks. Grzegorz Cekiera,

112. ks. bp Juliusz Paetz,

113. ks. Roman Kopacz,

114. ks. Henryk Borzęcki,

115. ks. Stefan Goliński,

116. ks. Przemysław Chęcia,

117. ks. Piotr Pawlukiewicz,

118. ks. Zdzisław Suchacki,

119. ks. Feliks Formas,

120. ks. kan. Tadeusz Krzyżak,

KAŻDY, KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW. NA RĘKĘ NIE DOSTANIE SIĘ PO ŚMIERCI DO NIEBA. MUSI BYĆ PRZEZ WIELE LAT OCZYSZCZONY W OGNIU SPRAWIEDLIWOŚCI – PAN JEZUS

121. ks. dr Andrzej Jedynak,

122. ks. Ryszard Guzik,

123. ks. prałat Franciszek Pacholik,

124. o. Józef Oleksy,

125. ks. Stanisław Wojcieszak,

126. ks. Stanisław Bąk,

127. ks. Franciszek Hanek,

128. ks. Stanisław Pawłowski,

129. ks. Władysław Jaróg,

130. ks. Stanisław Mikołajczyk,

SZATAŃSKIEMU ZŁUDZENIU ULEGAJĄ KAPŁANI, ZAKOCHUJĄC SIĘ I OPUSZCZAJĄC MNIE DLA KOBIET. PRZEKLEŃSTWO NIGDY NIE OPUŚCI ICH DOMÓW – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

131. ks. Jan Pikul,

132. ks. Grzegorz Stochel,

133. ks. Stanisław Maślanka,

134. ks. Marek Łabuz,

135. ks. prałat Eugeniusz Góra,

136. ks. Jan Cieślak,

137. ks. kan. Wojciech Stokłosa,

138. ks. Mariusz Flanek,

139. ks. Wojciech Janke,

140. ks. Adam Lenik,

JEŚLI SERCE KAPŁANA NIE BĘDZIE NALEŻAŁO DO MARYI, DIABEŁ WYŚLE DO NIEGO INNĄ niewiastę, JAKO PRZECIWIEŃSTWO MARYI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

141. ks. prałat Kazimierz Moskała,

142. ks. kan. Wawrzyniec Gut,

143. ks. kan. Józef Obyrtacz,

144. ks. kan. Ludwik Wąchał,

145. ks. Paweł Mielecki,

146. ks. prałat Jan Sopicki,

147. o. Bogdan Adamczyk,

148. o. Adam Wolny,

149. ks. Bolesław Gnat,

150. ks. Andrzej Lachowicz,

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

GRZECH GŁÓWNY KAPŁAŃSKIKOBIETY UWODZĄCE KAPŁANÓW. KOBIETY TE, SĄ JUŻ POTĘPIONE ZA ŻYCIA

151. ks. kan. Stanisław Brydziak,

152. ks. Mieczysław Kozłowski,

153. ks. prałat Stanisław Bogacz,

154. ks. prałat Jan Pałasz,

155. ks. Piotr Gut,

156. ks. prałat Marian Podgórny,

157. ks. Alojzy Strączek,

158. ks. Zdzisław Kawała,

159. ks. Piotr Romanowski,

160. ks. prałat Stanisław Murzyn,

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

161. ks. Antoni Syc,

162. ks. Jan Majerski,

163. ks. Henryk Bielak,

164. ks. prałat Antoni Wieliczek,

165. ks. Antoni Duszyk,

166. ks. Krzysztof Zając,

167. ks. Tadeusz Czarnota,

168. ks. Ryszard Gaweł,

169. ks. Jerzy Leśko,

170. ks. Rafał Buchinger,

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

171. ks. prałat Czesław Sandecki,

172. ks. Edward Kobiesa,

173. ks. Mieczysław Grabowski,

174. ks. prałat Zbigniew Jorman,

175. ks. prałat Władysław Janczy,

176. ks. Zbigniew Biskup,

177. ks. Edward Brączek,

178. ks. Janusz Enz,

179. ks. Stanisław Dobrzanowski,

180. ks. Stanisław Kocańda,

PRZEZ GRZECH ZGORSZENIA WYSYŁA SIĘ DUSZĘ CZŁOWIEKA DO PIEKŁA ZA ŻYCIA – BÓG OJCIEC (V przykazanie Boże)

181. ks. kan. Stanisław Marczewski,

182. ks. Edwin Rzeszuto,

183. ks. Krzysztof Grabiec,

184. ks. Władysław Urbańczyk,

185. ks. Stanisław Będkowski,

186. ks. kard. Zenon Grocholewski,

187. ks. Józef Pamuła,

188. ks. Krzysztof Wójcicki,

189. ks. kan. Krysta,

190. ks. Stanisław Saładyga,

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

191. ks. Jan Pasierbek,

192. ks. Stanisław Gurgul,

193. o. Józef Żukowicz,

194. ks. Jan Fryźlewicz,

195. ks. kan. Michał Kliś,

196. ks. prof. Wojciech Życiński,

197. ks. prałat Andrzej Fryźlewicz,

198. ks. Stanisław Gąsiorek,

199. ks. Marek Kręcioch,

200. ks. Antoni Okrzesik,

KAPŁANIE, TWOIM ZADANIEM JEST ZBAWIAĆ DUSZE DLA BOGA, A NIE ŻYĆ DLA SIEBIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

201. ks. kan. Jan Rajda,

202. ks. bp Leon Wałęga,

203. ks. profesor Jan Kracik,

204. o. Mirosław Kur,

205. ks. Marcin Babraj,

206. o. Stanisław Kałdon,

207. o. Adam Studziński,

208. ks. bp Jerzy Ablewicz,

209. o. Benedykt Belgrau,

210. ks. Tadeusz Teklak,

KAPŁAN ZDEJMUJĄC KOLORATKĘ I SUTANNĘ JEST JAK MAŁŻONEK, KTÓRY ZDEJMUJE OBRĄCZKĘ PRZED ZDRADĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

211. o. Tymoteusz Duda,

212. o. Doroteusz Lipiński,

213. ks. Tadeusz Kucia,

214. ks. bp Józef Gucwa,

215. ks. Edward Kapusta,

216. ks. Zdzisław Dobrzański,

217. ks. kan. Stanisław Dybeł,

218. ks. Czesław Pacyga,

219. ks. bp Kazimierz Ryczan,

220. ks. Stanisław Czajka,

MSZA ŚW. MA BYĆ CENTRUM KAPŁAŃSKIEGO ŻYCIA. WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ JEST RZECZĄ DRUGOPLANOWĄ – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

221. ks. Mirosław Mężyński,

222. ks. Wacław Paterak,

223. ks. Czesław Jakóbczyk,

224. ks. bp Ignacy Jeż,

225. ks. Andrzej Sapeta,

226. ks. Andrzej Burek,

227. ks. abp senior Edmund Piszcz,

228. ks. Eugeniusz Najbor,

229. o. Janusz Dychto,

230. ks. bp Ignacy Tokarczuk,

KAPŁANIE, CZY STARASZ SIĘ, ABY W TWOJEJ PARAFII NIKT SIĘ NIE POTĘPIŁ? CZY ZDOBYWASZ GRZESZNIKÓW DLA MNIE – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

231. ks. prałat Józef Wiśniewski,

232. ks. Janusz Kubrak,

233. ks. Witold Burliński,

234. ks. Antoni Tomkiewicz,

235. ks. bp Józef Zawitkowski,

236. ks. Jerzy Skwierczyński,

237. ks. bp Jan Styrna,

238. ks. Eugeniusz Matysiak, 

239. ks. prałat Stanisław Adamowicz,

240. ks. bp Stanisław Stefanek,

DBACIE BARDZIEJ O SWOJE MIESZKANIA I DOMY NIŻ O MÓJ KOŚCIÓŁ, A MNIE ZOSTAWIACIE W BRUDZIE I NIEŁADZIE – BÓG OJCIEC

241. ks. Mieczysław Franciszek Banek,

242. ks. Jan Sędziak, 

243. ks. Henryk Abramowicz, 

244. ks. bp Czesław Stanula,

245. ks. Zenon Klepacki,

246. ks. bp Adam Lepa,

247. ks. Stanisław Szczepura,

248. ks. prałat Ludwik Olszewski,

249. ks. abp Henryk Hoser,

250. ks. Władysław Marmol,

DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. TO DROGA DO OGNIA CZYŚĆCOWEGO LUB PIEKIELNEGO – BÓG OJCIEC

251. o. Ignacy Rejch,

252. ks. Władysław,

253. ks. Piotr Rutkowski,

254. ks. Czesław Sandecki,

255. ks. Stanisław Pietrzak,

256. ks. Henryk Jeżowski,

257. ks. Jan Kierat,

258. ks. Stanisław Dybeł,

259. ks. Marian Jankowski,

260. ks. Stanisław Papier,

WYKORZYSTYWANIE MOJEJ OSOBY DO KONTROLOWANIA LUDZI, WYŁUDZANIA PIENIĘDZY I ZASZCZYTÓW CZY DO NADUŻYĆ CIELESNYCH JEST NAJCIĘŻSZYM GRZECHEM KAPAŁAŃSKIM – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

261. ks. Franciszek Malarz,

262. ks. Andrzej Mucha,

263. ks. Adam Kamiński,

264. ks. Krzysztof Gidziński,

265. ks. Tomasz Strzelecki,

266. ks. Marek Raszewski,

267. ks. Józef Mleczko,

268. ks. Wojciech Wcisło,

269. ks. Wojciech Reciak,

270. ks. Zbigniew Stabrawa,

KAPŁANI, KTÓRZY SWOJE SERCE ZWRACAJĄ KU KOBIECIE, WŁADZY, PIENIĄDZU LUB INNEMU BOŻKOWI, WYPOWIEM SŁOWA: NIE ZNAM WAS – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

271. o. Bolesław Zagól,

272. ks. bp Tadeusz Werno,

273. ks. Stanisław Urbański,

274. o. Kazimierz Fryzeł,

275. ks. Zbigniew Kołodziej,

276. o. Wiesław Murawiec,

277. ks. Dionizy Chmielewski,

278. ks. Julian Bajer,

279. ks. Stanisław Grunwald,

280. ks. Jakub Żrałek,

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

281. ks. Jan Ćwikła,

282. ks. Marek Drożniak,

283. ks. Jerzy Barszcz,

284. ks. Ryszard Gąsior,

285. ks. Henryk Danielewski,

286. ks. Bernard Bekus,

287. ks. Konstanty Bednarski,

288. ks. Eugeniusz Stępień,

289. ks. Henryk Januchta,

290. ks. Stanisław Jędrzejewski.

BRAK MIŁOŚCI U KAPŁANÓW I LENISTWO W SŁUŻBIE, JEST UDRĘKĄ I POWTÓRNĄ MĘKĄ DLA BOGA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

291. ks. Stanisław Konieczny,

292. ks. Jan Maj,

293. ks. Stanisław Łopaciński,

294. ks. Jan Leks,

295. ks. Tadeusz Michalski,

296. ks. Zygmunt Paszewski,

297. ks. Kazimierz Ostrowski,

298. ks. Ryszard Sroka,

299. ks. Józef Janson,

300. ks. Ludwik Sośnierz,

BRAK MIŁOŚCI U KAPŁANÓW I LENISTWO W SŁUŻBIE, JEST UDRĘKĄ I POWTÓRNĄ MĘKĄ DLA BOGA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

301. ks. Piotr Pisarczyk,

302. ks. Stanisław Pułka, 

303. ks. Kazimierz Pantak, 

304. ks. Dariusz Niedziela, 

305. ks. Kazimierz Mrówka, 

306. ks. Jerzy Kucharski, 

307. ks. Józef Krzykawski, 

308. ks. Jan Nowak, 

309. ks. Mieczysław Oset, 

310. ks. Mieczysław Surmiński,

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

311. ks. Krzysztof Turski,

312. ks. Marian Wątek,

313. ks. Aleksander Zaporowski,

314. ks. Wacław Wiciński,

315. ks. Franciszek Węglarz,

316. ks. Mirosław Trząski,

317. ks. Antoni Śliwa,

318. ks. Zygmunt Szmigiel,

319. ks. Antoni Popielarczyk,

320. ks. Stanisław Oleszczyk,

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

321. ks. Marian Nagły,

322. ks. Zbigniew Lewiński,

323. ks. Wojciech Kosielak,

324. ks. Jan Matera,

325. ks. Włodzimierz Katarzyński,

326. ks. Janusz Chwast,

327. ks. Zygmunt Hyra,

328. ks. Stanisław Kopczyński,

329. ks. Jan Gomułka,

330. ks. Stanisław Klaczaj,

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

331. ks. Kazimierz Ciuba,

332. ks. Jan Nelec,

333. ks. Stanisław Oleś,

334. ks. Kazimierz Szwarlik,

335. ks. Zdzisław Warzecha,

336. ks. Stanisław Wygnanowski,

337. ks. Marek Turlejski,

338. ks. Tadeusz Strzelczyk,

339. ks. Józef Podkowa,

340. ks. Zygmunt Nawrocki,

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

341. ks. Hieronim Kubica,

342. ks. Fortunat Nowak

343. ks. Stanisław Wojtuszkiewicz,

344. ks. Nikodem Zadworny,

345. ks. Leopold Szweblik,

346. ks. Aleksander Witkowski,

347. ks. Stanisław Pamuła, 

348. ks. Dariusz Puchała,

349. ks. Stanisław Waszczyński 

350. ks. Mirosław Goliński

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

351. ks. Maciej Węglarz

352. ks.  Roman Rogowski,

353. ks. Janusz Mnichowski

354. ks. Włodzimierz Muszalski

355. ks.  Jan Gibała

356. ks. Jan Toczko

357. ks.  Włodzimierz Mazur

358. ks. Marcin Modrzejewski 32 lata

359. ks. Jan Szwaikowski

Ojcowie Redemptoryści:  

360. o. Kazimierz Piotrowski

NAJWIĘKSZY BÓL NA CAŁYM ŚWIECIE ZADAJĄ MI KAPŁANI – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

361. o. Augustyn Dudek

362. o. Jan Biegus

363. o. Stanisław Kwiatkowski

364. o. Jan Bartos

365. o. Franciszek Włodyka

366. o. Edward Żyłowski

367. o. Leszek Gajda

368. o. Józef Witek

369. o. Michał Onik

370. o. Marian Sojka

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

371. o. Jan Skórka

372. o. Ludwik Kozłowski

373. o. Stanisław Kukułka

374. o. Gerard Siwek

375. o. Franciszek Micek

376. o. Stanisław Odroniec

377. o. Ludwik Kazimierczak

378. o. Jan Kanty Stasiński

379. ks. Wojciech Lasak  

380. ks. Stanisław Kicman

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

381. ks. Władysław Ciągło

382. ks. Zbigniew Samborowski

383. ks. Jan Marek Góra

384. ks. Jan Lubaczewski

385. ks. Tadeusz Kowalik

386. ks. Hieronim Siwek

387. ks. Marian Rola

388. ks. Tomasz Król

389. ks. Janusz Kania

390. o. Edward Pawul

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

391. ks. Józef Nowicki

392. ks. Paweł Bekus

393. ks. Henryk Trzaskowski

394. ks. Jan Świstak

395. ks. Grzegorz Kalwarczyk

396. ks. Eugeniusz Dziedzic

397. ks. Zenon Piskorski

398. ks. Jerzy Sikorski

399. ks. Henryk Zarzycki

400. ks. Józef Olczak

DZIŚ KAPŁANÓW NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE FORMY ZACHOWAŃ I POWŚCIĄGLIWOŚCI. TYMCZASEM CIĄŻĄ NA NICH LOSY ŚWIATA – PAN JEZUS (Orędzia o kapłaństwie)

401. o. Kazimierz Kubacki

402. o. Stanisław Przepierski

403. ks. Henryk Ciołkowski

404. ks. Bogdan Jaworek

405. ks. prof. Alfons Skowronek

406. ks. Czesław Zadziarski

407. ks. Hieronim Serżysko

408. o. Andrzej Koprowski

409. o. Bartosz Kurzyński

410. ks. Ryszard Rabijewski

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

411. ks. Józef Kozłowski

412. ks. Lucjan Rutkowski

413. ks. Mirosław Nowak

414. ks. Krzysztof Posiewicz

415. ks. Stanisław Jurczuk

416. ks. Mieczysław Łucyk

417. ks. Jerzy Kaszyński

418. ks. Piotr Deczewski

419. ks. Stanisław Opiela

420. ks. Bronisław Piasecki

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

421. ks. Ryszard Płaszczyński

422. ks. Stanisław Leszczyński

423. ks. Andrzej Woronowicz

424. ks. Norbert Kondej

425. ks. Tadeusz Wojdat

426. ks. Lucjan Musielak

427. ks. Tadeusz Karolak

428. ks. Józef Łazicki

429. ks. Stanisław Nowakowski

430. ks. Adam Stanisław Mazur

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

431.  ks. Kazimierz Orzechowski

432. ks. Czesław Wróbel

433. ks. Marian Prus

434. ks. prof. Andrzej Potocki 

435. ks. Włodzimierz Ignacy Kucharski

436. ks. Adam Czesław Stefaniak

437. ks. Henryk Kret

438. ks. Józef Jaworski

439. ks. Jacek Zalewski

440. ks. Wojciech Kowalski

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

441.  ks. Jan Stanisław Wolski

442. ks. Józef Podstawka

443. ks. Tadeusz Wołoszyn

444. ks. Zbigniew Grochal

445. ks. Jacek Oniszczuk

446. ks. prof. Adam Frankowski

447. ks. prof. Stanisław Warzeszak

448. ks. Mirosław Zajkowski

449. ks. Józef Wojciechowski

450. ks. Edmund Rzeszowski

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

XI Częstochowska KAPŁAŃSKA DROGA KRZYŻOWA

451.  ks. Sajnóg Janusz

452. ks. Kazimierz Gers

453. ks. Józef  Kozłowski

454. ks. Andrzej Ruszkowski

455. ks. Jan Szymborski

456. ks. Ireneusz Jędryszek

457. ks. Wojciech  Żebrowski

458. ks. Robert Drużkowski

459. ks. Andrzej  Janicki

460. ks. Stanisław Śmigasiewicz

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

461. ks. Feliks Folejewski

462. ks. Zbigniew Olton

463. ks. Edward Potępa

464. ks. Tadeusz Sierosławski

465. ks. Bolesław Jackiewicz

466. ks. Zbigniew Letkiewicz

467. ks. Kazimierz Górka

468. ks. prof. Michał Drożdż

469. ks. Tadeusz Bazan

470. ks. Kazimierz Czesak

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

471. ks. Michał Grzybowski

472. ks. Leszek Koniorczyk

 

***      ***      ***

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

WASZ ŚPIEW JEST MI OBRZYDLIWY, BO PRZYNOSI CHWAŁĘ WAM SAMYM, A NIE MNIE – PAN JEZUS (SCHOLE, CHÓRY,  ZESPOŁY, ORKIESTRY)

LEPIEJ JEST IM ODCIĄĆ TE RĘCE, NIŻ SPOJRZEĆ MI NA SĄDZIE OSTATECZNYM – PAN JEZUS (SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ)

DOPUSZCZANIE KOBIET DO LITURGII JEST PROFANACJĄ. WIELU KAPŁANÓW Z TEGO POWODU PÓJDZIE NA POTĘPIENIE, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ TE NAIWNE KOBIETY – O. PIO

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

420. ks. 

421. ks. 

422. ks. 

423. ks. 

424. ks. 

425. ks. 

426. ks. 

427. ks. 

428. ks. 

429. ks. 

czytaj więcej...