Aktualności

2018-09-16 10:57

Główne Grzechy Kapłańskie. DROGA KRZYŻOWA KAPŁAŃSKA

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE

Rozważanie Drogi krzyżowej – 1 godz.

 

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Pan Jezus: Synu, wspomnij, że pozwoliłem człowiekowi rozebrać Boga. Odkryłem całą prawdę o sobie, aby człowiek ujrzał, że jestem samą Prawdą i nie ma we Mnie ani odrobiny fałszu. Przyjrzyj Mi się, aby poznać, że nie pragnę nad tobą górować. Chcę obnażyć twoje serce przed tobą samym, abyś poznał prawdę o sobie. Kiedy stajesz przede Mną obnażony z szat, stajesz przed samą Prawdą. Choć jest to doświadczenie bolesne, jest konieczne. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim grzechom, które oszpeciły prawdę o tobie. Jeżeli odczuwasz wstyd, połącz go z Moim.

 

Pozwoliłem człowiekowi obedrzeć się z szat, aby wybłagać mu łaskę stanięcia w prawdzie przede Mną. Pozwól Mi więc teraz zedrzeć szaty z ciebie. Stań przede Mną nagi i pokaż Mi twoje rany. Ofiaruj mi twój wstyd i ból. Chcę, abyś je poznał. To doświadczenie, którego potrzebujesz ty sam, bo Ja znam cię doskonale. Ty jednak nie znasz prawdy o sobie, bo ukryłeś ją głęboko nawet przed samym sobą. Godność twoja jest we Mnie. Ja wycisnąłem na twojej duszy Moją pieczęć, która jaśnieje mimo ran ciała i duszy. Ta pieczęć wybraństwa i namaszczenia wynosi cię ponad to, co ludzkie i przyziemne. Ta pieczęć, to Moje żywe Słowo, które co dnia powtarza ci: „Pójdź za Mną”. Nie jesteś już samą nędzą i ranami. Jesteś Moim synem. 

 

Ojcze nas…

Zdrowaś Maryjo…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...