Aktualności

2020-04-21 18:05

TWOIM bogiem JEST ZAWSZE TO, CZEMU POŚWIĘCASZ SWÓJ CZAS I SERCE – BÓG OJCIEC

<— Powrót do czytelni

 

Bóg w tym roku daje nam wielkie światło i wielki znak Jego obecności. Pokazuje i mówi, że jeśli nie porzucimy naszych grzesznych przyzwyczajeń, naszego grzesznego życia kosztem Zbawiciela, który za nas przelał KREW, to tak będziemy obchodzić często święta najpierw Wielkanocne, potem następne…, bez Boga. Bez uczestnictwa w Jego cierpieniu, bez trwania na adoracji, bez uczestnictwa pod krzyżem czyli na Mszy św. w kościele, bo ta z pudełka na ścianie… to wielki sukces Szatana, który osiągnął na ziemi Królowej Polski. Wielu z nas nie wyspowiadanych, obciążonych grzechami ciężkimi, serca pełne gnoju, takiego jaki lubi diabeł, bo ten gnój, to delikatne określenie stanu duszy człowieka, a złe owoce tego zaniedbania Wielkanocnego będą w przyszłości, nieuniknione, niestety. Duch Święty mówi, że czuje ogromny fetor tych rozkładających się dusz.

 

Bóg Ojciec mówi nam, że został wypchnięty z centrum życia człowieka i rodziny,  z centrum świąt ku Jego czci. Jego miejsce zastąpił telewizor (który jest umieszczony w centralnym miejscu w domu, tym samym łamiąc pierwsze przykazanie Boże) i proponowane w nim formy dobrego spędzania czasu, a także nieustanne zabawy, którymi cały czas kusi nas świat. Wielu żyje od zabawy do zabawy, od weekendu do weekendu. Ledwo w niedzielę znajdujemy czas dla Boga, albo i nie – łamiąc trzecie przykazanie Boże. Ulepiliśmy sobie cielca i czcimy nowego boga, którym jest jak sam Bóg Ojciec wymienia nam Polakom: pieniądz, rozum, zdrowie i natura. 

 

Twoim bogiem jest zawsze to, dla czego poświęcasz swój czas, swoje wysiłki i gdzie kierujesz twoje serce. Jeśli po obudzeniu rano modlitwa jest dla ciebie na piątym miejscu to Bóg  jest na tym miejscu.

 

Pierwsze przykazanie mówi:Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

Wyrzeknij się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował. Kochaj Mnie zazdrośnie i zazdrośnie oddawaj Mi chwałę. Nie dziel twojego serca na dwoje, bo nigdy go nie będę dzielił ze złymi duchami. Jestem Bogiem zazdrosnym. Chcę być miłowany gorąco, nie połowicznie. Nie dołączaj do tłumu, który Mnie lży i ignoruje.

 

Matka Boża z La Salette, mówiła, że przyjdą takie czasy, że człowiek będzie się tylko bawił. Zatem jeśli jeszcze płonie iskra w twojej duszy to przyjdź w tym trudnym dla Kościoła czasie i oddaj się w opiekę i władanie Matki Najświętszej, aby cię ocaliła od wroga twojej duszy.

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Biada duszom, które wymykają się nawet i z rąk Tej Najmiłościwszej Pośredniczki! Nie ma wątpliwości, że przeklęte one zostaną i zginą na wieki.św. Bonawentura

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...