Aktualności

2016-01-22 16:15

Piękne cytaty o Matce Bożej

Strona 1    Strona 2    Strona 3

 

Sobotę poświęcamy naszej Matce, ponieważ tego dnia, gdy Chrystus leżał umarły w grobie, Ona zachowała wiarę w Jego tajemnicę. św. Tomasz z Akwinu

 

Śpiewamy „Nadziejo nasza, witaj”. To ma głębokie znaczenie. Pan Bóg dał nam tę nadzieję. W rodzinie nadzieją jest matka. Nie inaczej dzieje się w dziedzinie ducha.  Nikt nie może z nas powiedzieć, że stracił nadzieję, bo Jej, Niepokalanej, nie stracił. Kto by inaczej sądził, wyrządziłby krzywdę Niepokalanej. Chociażby ktoś tysiąc razy upadł – powstawać, zaczynać na nowo, poznawać swoją słabość.  –  św. Maksymilian M. Kolbe

Prócz tego, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „Na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza Święta. – św. Jan Paweł II

Jeżeli Matka Boża jest z nas zadowolona, to wystarczy, a mniejsza z tym, czy to ludziom będzie się podobać, czy nie, czy nam ciężko będzie, czy lekko, a nawet chociażby przełożeni nie byli zadowoleni – to i tak iść tą drogą, by Niepokalana była zadowolona.  –  św. Maksymilian M. Kolbe

 

Miłujcie Maryję, drodzy bracia! Nie muszę wam tego powtarzać, ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat: Miłujcie Maryję!

Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc! Tak mówię z całym poczuciem tej rzeczywistości, jaką jest ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was również Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa: Jej opieki!  – św. Jan Paweł II

 

Ofiarujmy Niepokalanej czystość swojego sumienia, coraz więcej krystaliczną, coraz więcej nieskalaną.
Jak to osiągnąć? Mimo wszystkich trudności jest nie tylko możność, ale i pewność osiągnięcia, chociażby grzechy ciężkie na ciężkich grzechach leżały… Należy więc często zwracać się do Niepokalanej aktami strzelistymi – co chwila, co moment. To bardzo oczyszcza duszę i uświęca… Niekoniecznie z książeczki, ale po prostu, jak dziecko do matki. Takie zbliżanie się do Niepokalanej musi być poparte pokutą (…).  –  św. Maksymilian M. Kolbe

 

Taka dusza, która naprawdę kocha Niepokalaną, widzi, jak potrzebne są figurki, które przypominają Niepokalaną. Przechodząc koło figurki, nie tylko zdejmuje czapkę, ale składa prawdziwy hołd. Cały dzień, w nocy, kiedy nie może zasnąć lub gdy się przebudzi, wzbudza akty strzeliste. Może sobie taka dusza pozwolić na czułości i zapytać: Mamusiu moja, czy Ty mnie kochasz? Nikt tego nie widzi ani słyszy, a wewnątrz duszy jakżeż Niepokalana odnawia i odświeża miłość.  –  św. Maksymilian M. Kolbe

 

Nie oszczędzajmy się też nigdy w sprawie Niepokalanej. Owszem, roztropność mówi, ażeby ofiara naszego życia za wcześnie nie spłonęła. Ale gdy chodzi o Niepokalaną, o Jej sprawę, to nigdy za dużo, nigdy dosyć! Ale coraz bardziej, coraz lepiej, coraz święciej, coraz doskonalej.  –  św. Maksymilian M. Kolbe

Otoczmy nasze umysły i serca różańcem jak puklerzem nie do przebicia; niech nas zjednoczy ściślej niż kiedykolwiek miłością Jezusa Chrystusa i niech przez naszą gorliwość różaniec stanie się dla naszych miast i wsi, gdzie wiara rzuca jeszcze trochę blasku, jakby kordonem sanitarnym, który ogranicza zarazę.  – Paulina Jaricot (†1862) założycielka Żywego Różańca

 

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. – św. o. Pio

 

Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec.  – św. o. Pio

 

Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie.  – św. Josemaría Escrivá

 

Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swej królowej. Podobnie dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej, a tym mieczem jest różaniec.[…] Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala. – św. Józef Sebastian Pelczar 

 

Jeśli sługa Boży wśród wielu pokus i okazji do złego chce wytrwać w dobrym, niech sobie obierze za Patronkę u Syna Bożego Pannę Błogosławioną, czci Ją świętym Różańcem, jeśli zaś nie może Różańca odmówić, to niech przynajmniej na różańcu zamiast Zdrowaś Maryjo mówi: Panno Maryjo Matko Boża, módl się za mną do Jezusa. – św. Filip Neri

 

Obleczcie się w zbroję Bożą” (Ef 6,11), przyodziejcie zbroję Różańca św., a zmiażdżycie głowę szatana, oprzecie się wszystkim jego pokusom.  – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

 

Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.  – św. Jan Bosko 

 

Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce.  –  św. Jan Bosko

 

 
Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem.  – św. Jan Maria Vianney 

 

Każdy z nas ma długi u Pana Boga i gdyby przyszło do obrachunku według sprawiedliwości, to szala ogromnie by się przechyliła na naszą niekorzyść. Ale jeżeli się oddamy Niepokalanej całkowicie, to wówczas Ona na drugą szalę położy swoje zasługi, swoją rękę, i możemy być pewni, że teraz szala przechyli się w dużej mierze na naszą korzyść. Niepokalana zakryje nas swym płaszczem przed sprawiedliwością Bożą. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Jeżeli tylko zechcemy, to Niepokalana zmusi nas do gorliwości i świętości i nie uszanuje naszej wolnej woli. Pan Bóg dał nam wolną wolę i możemy nią swobodnie rozporządzać, ale Niepokalana, skoro Ją o to prosić będziemy, pominie naszą wolność i zrobi tak, jak sama będzie uważała za najlepsze i wtedy możemy całkowicie Jej zaufać.  –  św. Maksymilian M. Kolbe

 

Chcesz, by w duszy twojej Niepokalana zamieszkała na stałe?
Pragniesz, by Ona i tylko Ona kierowała twoimi myślami, by Ona całe twoje serce opanowała, byś cały żył dla Niej?
Jeśli tylko naprawdę tego pragniesz, otwórz przed Nią swoje serce i oddaj się Jej bez granic i na zawsze, choćby tylko jednym westchnieniem duszy.
Oddać się Niepokalanej możemy w różnoraki sposób, a oddanie to możemy wyrazić różnymi słowami, a nawet wystarczy jedynie wewnętrzny akt woli, bo ten właściwie zawiera istotę naszego oddania się Niepokalanej. Można na przykład klęknąć przed obrazem czy figurą Matki Najświętszej i z całą gorliwością oddać się Jej na własność, jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. Do tego może posłużyć akt poświęcenia Niepokalanej… – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Najważniejszą naszą czynnością jest, aby tak starać się żyć, by coraz bardziej stawać się własnością Niepokalanej, codziennie coraz bardziej Jej. Na to właśnie osobiste oddanie się Niepokalanej, na wyłączną własność jako narzędzie, powinniśmy kłaść główny nacisk.  – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Jeśli są przeciwności, na przekór im iść i jeszcze bardziej zbliżać się do Niepokalanej – szczebiotać do Niej jak małe dziecko. Wszystko zdać na Jej wolę – czy Ona chce nam dawać cukierki, czy karmić oschłością – na nic nie zważać: wolą być przy Niej, w Jej objęciach.  – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Codziennie w czynie się Jej oddawajmy. Szatan nam nic zrobić nie potrafi. Zawsze będzie się to sprawdzać: „Ona zetrze głowę twoją”, „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”.   – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Chociażby ktoś był już jedną nogą w piekle, to jeszcze może zostać wielkim świętym, byleby:
– zaraz zaczął poprawę,
– zaufał bezgranicznie Niepokalanej, i – ukochał Ją całym sercem…
ale… miłość bez czynu to nie jest jeszcze miłość.
  – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Umartwienie jest też konieczne celem zdobywania dusz dla Niepokalanej.  – św. Maksymilian M. Kolbe

Akty strzeliste podtrzymują i oczyszczają duszę. Przyczyniają się one do powiększenia zdroju łask. Ileż to aktów w ciągu dnia i nocy po obudzeniu można odmówić. Są one bardzo ważne w życiu duchowym: podsycają je jak drewna podkładane do ognia.   – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Niepokalanej trzeba służyć bez granic. Nie żałować siebie dla Niepokalanej! Ona narzędziem w ręku miłosierdzia Bożego, a my narzędziem w Jej ręku. Bez nas lepiej i skuteczniej by to uczyniła, co czyni: my tylko psujemy… Raczy jednak posługiwać się nami, abyśmy też coś zasług zaskarbić sobie mogli. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

I to jest cała istota świętości: zgadzanie woli naszej z wolą Bożą. Dusza, która postawiła sobie za cel uzgodnienie woli swojej z wolą Bożą, czuje się niewymownie szczęśliwa. Jest w niej pokój i pogoda. Posiada ona fundament niewzruszony – Boga. Nic jej nie potrafi zmieszać. Pogłębia się coraz więcej w tym pokoju i szczęściu. Modli się dużo. I my módlmy się wiele, żebyśmy zrozumieli coraz bardziej to, co Niepokalana powiedziała w czasie Zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” [Łk 1,38]. Jak Pan Bóg chce, tak niech się stanie.  – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Królestwo Boga na ziemi rozpoczęło się w chwili, kiedy Maryja wypowiedziała swoje „fiat”. – św. Teresa Benedykta od Krzyża

 

O Matko, Matko! Ty jednym swoim słowem – fiat – uczyniłaś nas braćmi Boga i dziedzicami Jego chwały. – św. Josemaria Escriva

 

Dusza również, skoro jej zabraknie łaski, natychmiast zaczyna słabnąć, aż wreszcie zamiera.
Wszyscy wiemy dobrze, jakie to są źródła tej łaski: medytacje, konferencje, modlitwy. Msza święta, a przede wszystkim Komunia święta i ustawiczne uciekanie się do Matki Najświętszej. Są to najobfitsze źródła łaski. I gdyby się ktoś tu zaniedbał, niezawodnie zacznie słabnąć i nie będzie robił żadnego postępu duchowego.   – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Kochający bardziej pozna Niepokalaną niż filozof i teolog. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Chodzi o to, aby Niepokalana była coraz to bardziej kochana, a nie tylko, ażebyśmy my Ją kochali. I my swoją jak najbardziej gorącą miłość oddajmy, ale celem naszym jest miłość ku Niepokalanej po całym świecie rozszerzać. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Św. Bernard powiada, że Pan Bóg sobie zostawił sprawiedliwość, a miłosierdzie oddał Matce Bożej. Nie przeczę, że Niepokalana to miłosierdzie otrzymała od Pana Boga, ale jest Ona uosobieniem tego miłosierdzia Bożego i dlatego dusza się nawróci i uświęci, jeśli się do Niej zwracać będzie. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Maryjo, uproś mi stały dobry humor, to szczęście wewnętrzne, które daje Bóg. – św. Urszula Ledóchowska

 

Ostatnia wola Jezusa względem nas: abyśmy były dobrymi dziećmi Maryi. – św. Urszula Ledóchowska

 

Maryja raczej cudem przyjdzie Wam z pomocą, niż miałaby Was opuścić. – św. Urszula Ledóchowska

 

Jak dzieci w objęciach Matki, tak Wy u stóp Maryi spoczywajcie w spokoju – mimo gorącej nieraz burzy. – św. Urszula Ledóchowska

 

Kochajcie to, co Maryi jest miłe, a więc kochajcie różaniec. – św. Urszula Ledóchowska

 

Największym bez wątpienia dowodem naszej miłości ku Maryi jest naśladowanie Jej cnót. – św. Urszula Ledóchowska

 

Odmawiaj różaniec – to łańcuch, który cię przykuwa do Serca Maryi. – św. Urszula Ledóchowska

 

Z różańcem w ręku, w sercu – i w życiu niczego się nie bój! – św. Urszula Ledóchowska

 

Kochaj Maryję. Ufaj Jej bezgranicznie, trzymaj się Jej ręki, jak małe dziecko trzyma się ręki matki. – św. Urszula Ledóchowska

 

Ufaj Maryi, kochaj Maryję i ciesz się – prawdziwe dziecko Maryi zginąć nie może. – św. Urszula Ledóchowska

 

Jeżeli Maryja modli się za wszystkich, to jeszcze o wiele więcej za te dusze, które o Jej pomoc proszą, które z miłością do Niej się zbliżają i Ją za Matkę swą uważają. – św. Urszula Ledóchowska

 

Ojcowie święci mówią, że Pan Bóg podzielił swoje królestwo na dwie części – sobie zostawił sprawiedliwość, a Matce Najświętszej dał miłosierdzie. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Zaglądnijmy do historii. Nie ma nawrócenia, gdzie by w ten lub inny sposób nie działała ręka Maryi, nie ma świętego, który by szczególną do Niej nie pałał miłością.  – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Wytrwajmy w świętej wierze. Mamy miesiąc maj – miesiąc poświęcony Błogosławionej Pannie. Dostojna Matka Boga niech da wam pociechę! – św. Leopold Mandić

 

Jak ta uboga Mateńka pragnie dla mnie dobra, doświadczam tego i teraz, w tym miesiącu ( tj. maju). Oto z jaką dobrocią towarzyszyła mi w drodze do ołtarza tego ranka! Wydaje mi się, że Ona nie myślała o niczym innym, tylko o tym, aby moje serce napełnić świętymi uczuciami. – św. Pio 

 

Dla mnie miesiąc maj jest miesiącem łask… – św. Pio 

 

Ach… któż potrafiłby opisać pociechy, jakich doznaję w tym miesiącu [maju] od Mamusi z nieba? – św. Pio 

 

Gdy upadniemy, do Niepokalanej się zwróćmy, a Ona nas podźwignie, da siły do dalszej walki. 
Jej, Drodzy Bracia, całkowicie zaufać, dać się Jej prowadzić, a na pewno zaprowadzi nas szczęśliwie do nieba. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Matka ziemska nie może od wszystkich niebezpieczeństw uwolnić, ale Matka Najświętsza może i zawsze uratuje, bylebyśmy Ją tylko wzywali na pomoc. Można prawie tak powiedzieć, że to jest tajemnica szybszego uświęcenia się. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Proszę powiedzieć Drogim Braciom, by nie obawiali się nigdy, że pokochają Niepokalaną za dużo, bo nigdy nie pokochamy Jej tak, jak Ją kochał Jezus. A przecież naśladowanie Jezusa, to cała nasza świętość. – Kto się do Niej zbliża, tym samym zbliża się do Boga, tylko że drogą krótszą, pewniejszą, łatwiejszą. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Jeżeli zaś pod jakimkolwiek pozorem, chociażby i wyższego nabożeństwa, odciągałoby Cię co od Matki Bożej, miej to za podejrzany podstęp, chociażby wydawał się najświętszy.
W Niej i przez Nią na pewno dochodzimy do Serca Jezusowego, ale bez Niej wszystko jest tylko złudzeniem szatana obliczonym na doprowadzenie duszy do ruiny. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Musimy dążyć do tego, byśmy Pana Jezusa miłowali, jak Niepokalana Go miłowała. By nasza miłość doszła do tego szczytu, by była miłością samej Niepokalanej. To jest szczyt miłości i do tego szczytu dążyć musimy. Musimy zdobyć cały świat dla tej miłości, skierować go do zdobycia tego szczytu. Musimy doprowadzić do tego, by Niepokalana w każdej i przez każdą z dusz kochała Pana Jezusa. – św. Maksymilian M. Kolbe

 

Strona 1    Strona 2    Strona 3

 

***

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...