Aktualności

2018-06-23 04:00

Oktawa ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ PIĄTY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Jezu Chryste, Królu Polski, przyjmij moje pokorne dziękczynienie za łaskę Twojego Królowania w mojej rodzinie i w moim domu. Pragnę już na zawsze czcić Cię i uwielbiać jako mojego Króla. Rządź mną i moją Ojczyzną Polską według Twojej Woli. Jako Polak oddaję Ci się w niewolę z miłości. Posługuj się mną, aby każde polskie serce uwielbiło Cię i wywyższyło poprzez Intronizację, a nasza Ojczyzna oddała Ci chwałę, wywyższając Twoje Prawo. Amen.

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z LISTU ŚW. PAWŁA DO FILIPIAN

On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM –
ku chwale Boga Ojca (Flp 2, 6-11).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

W Moim Sercu łączą się doskonała miłość z doskonałą sprawiedliwością, dlatego jako doskonała Ofiara miłości mam prawo ukazać się ludzkości jako pełnia sprawiedliwości. Krzyż wyniósł Mnie na tron Nieba. Niebo posłało Mnie na Krzyż. Doskonała harmonia duchowego świata znajduje wyraz w Moim Sercu, nieskończenie miłosiernym i nieskończenie sprawiedliwym. Jak wielka jest Moja miłość, tak wielka jest Moja sprawiedliwość. Jak napełniam świat Moją miłością, tak napełniam go również Moją sprawiedliwością. Jak daleko doszedłem jako Sługa, tak daleko posunę się jako Król. Nie zatrzymam się, aż dopełnię wszystkiego i osiągnę pełnię sprawiedliwości, tak samo jak nie zatrzymałem się w drodze na Golgotę, aby osiągnąć na niej pełnię miłości. Sąd jest koroną miłości i berłem miłosierdzia. Sprawiedliwość zakróluje ponad światem, aby wypełniło się wszystko. Pełnię Mojego Serca przeniosę w rzeczywistość przemijającego świata, aby wypełniła wszystko tak, jak jest napisane. Abym był poznany, muszę ukazać ludzkości całą prawdę o Moim Sercu. Świat poznał prawdę o Mojej miłości, musi wiec poznać prawdę o Mojej sprawiedliwości. Amen.

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Przychodzę, aby ogłosić światu nadejście Mojego Syna, Jezusa Chrystusa Króla. Mój Syn, ukryty w ludzkim ciele, w biednym niemowlęcym ciele, skrył swoją sprawiedliwość i swój Majestat, ale ten, kto Go umiłował, dojrzał w Nim swego Króla i upadł na kolana przed Tym, który się tak umniejszył. Mój Syn przyjął postać ludzką dla człowieka, aby ukazać ludzkości miłość, jakiej nie znała. Mój Syn, Bóg, urodził się, aby zostać zabity, Bóg dał Mu ludzkie życie, a człowiek odebrał Mu do niego prawo. Miłość została ukarana za swoją wspaniałomyślność. Im większe dobro, tym większa nienawiść w nie uderza.

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).            Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Boże, nasz Niebieski Ojcze, który utrwaliłeś tron swego Syna na wszystkie czasy, – króluj w naszych sercach.
Boże, Synu, Jezu, nasz Arcykapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku i najwyższy Królu, 
Boże, Duchu Święty, który ponownie zostaniesz zesłany na nas w wielkiej obfitości,  
Trójco Święta, w Trzech Osobach Jedyny Boże, w pięknie Wiecznej Jedności, 

O Jezu, nasz Wieczny Królu, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, najmiłosierniejszy Królu,
O Jezu, który ofiarowujesz nam złote berło swego miłosierdzia,
O Jezu, który ofiarowałeś nam w swoim wielkim miłosierdziu Sakrament Spowiedzi,
O Jezu, Królu pełen miłości, który obdarzasz nas  swą uzdrawiającą łaską,
O Jezu, nasz eucharystyczny Królu,
O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,
O Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
O Jezu, Królu i Władco wszystkich narodów,
O Jezu Rozkoszy Dworu Niebieskiego,
O Jezu, Królu pełen współczucia dla swym poddanym, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu od którego wszelka władza pochodzi,
O Jezu, w którym z Ojcem i Duchem Świętym jedno jesteśmy,
O Jezu, Królu, którego Królestwo nie pochodzi z tego świata,
O Jezu, Królu, którego Najświętsze Serce z miłości do ludzi się wyniszczyło,
O Jezu, Królu, który jesteś Początkiem i Królem, Alfą i Omegą,
O Jezu, Królu, który dałeś nam Maryję, Królową, aby była nam najdroższą Matką,
O Jezu, Królu, który przybędziesz na obłokach w wielkiej mocy i chwale,
O Jezu, Królu, którego tron mamy przyjąć z wielką ufnością,
O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie,
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką i Partnerką swego planu zbawienia,
O Jezu, Królu, który pragniesz uzdrowić wszystkie nasze sprzeczności i niezgodę,
O Jezu, Królu, tak bardzo zraniony przez obojętnych ludzi,
O Jezu, który ofiarowujesz nam balsam swej miłości, którym mamy pocieszać Twe zranione Serce,
O Jezu, Królu, który jesteś wielkim „Ja Jestem” wewnątrz nas, nasze źródło najczystszej rozkoszy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, prawdziwy Władco wszelkich ziemskich władz, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który poddajesz pod swoje stopy moce piekielne po wszystkie czasy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Światło ponad wszelkim światłem, które rozjaśnia nasze ciemności,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi nawet kary, na które zasługują nasze grzechy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego święci Trzej Królowie rozpoznali jako Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, jedyne lekarstwo na ten chory świat,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który błogosławisz te narody i dusze, które uznają Cię za Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zsyłasz nam w swym miłosierdziu swe święte anioły dla naszej obrony,
O Jezu,Królu Wszystkich Narodów, którego najwyższym księciem jest Archanioł Michał,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który uczysz nas, że panować znaczy służyć,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sędzio sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed którym zegnie się każde kolano,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego Królestwo będzie trwać wiecznie,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, który będziesz naszym Pasterzem,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zniszczysz wszelką fałszywą władzę i moc, po czym oddasz Królestwo swemu Bogu i Ojcu, 
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który będziesz królował bez końca,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego dobroć ku nam jest niewyczerpalna, a którego wierność trwa na wieki,

Wieczny Ojcze, który dałeś nam swego Jednorodzonego Syna za Zbawiciela, jedynego prawdziwego Pośrednika i najwyższego Króla, – zmiłuj się nad nami.
Jezu pełen miłości, najwyższy Królu, który się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi, 
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie,

Maryjo, nasza Królowo i Matko, pośredniczko nasza u Jezusa, – módl się za nami.
Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski, – módl się za nami.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, wyjątkowy klejnocie Trójcy Świętej, – kochamy Cię!

Święci Aniołowie i Święci naszego Niebieskiego Króla, módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjm, Panie, wonność tej dziękczynnej modlitwy i udziel nam łaski obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Króluj nam, Chryste

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
i świecić jak słońce jasno. (bis)

 

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty.
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. (bis)

 

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła. (bis)

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Chcę mówić dziś o trudnej chwili, o momencie, kiedy wszystko zostało dokonane, ale nie widać jeszcze owoców Ofiary. Dla Mojej Matki była to najboleśniejsza chwila, bo uświadomiła sobie Moje odejście i czas, jaki przyjdzie Jej czekać na ujrzenie Mojej chwały. Widok Mojego martwego ciała na Krzyżu był przerażający. Zdawał się mówić światu: „Oto co warte jest dobro na tym świecie”. Całe życie poświęciłem służbie ludziom, okrzyknęli Mnie swoim Królem i po kilku dniach powiesili na Krzyżu. Tryumf Krzyża jest jednak Moim tryumfem. Nie byłem Królem, jakiego oczekiwano. Izrael nie chciał Mesjasza – Boga, ale Mesjasza – człowieka. Człowieka, który działaby po ludzku i po ludzku myślał. Człowiek rozwiązałby ludzkie problemy, ale nie myślałby o życiu wiecznym. Spijałby swoją chwałę, nie dbając o najmniejszych. Ja poświęciłem tę chwałę właśnie dla nich. Nie potrafili jednak ujrzeć w Moich cudach nadziei wiecznego szczęścia, którą im przyniosłem. Będąc Królem na mocy Mojej nadludzkiej władzy, stanowiłem zagrożenie dla człowieka, bo nie myślałem tak jak on, ale prosiłem go, aby zechciał zobaczyć prawdę, a więc spojrzeć na świat tak jak Ja.

 

Walka o Moje Królestwo przeżywa dziś podobne chwile. Człowiek znów pragnie Króla, który wybawi go od jego nieprzyjaciół, ale niekoniecznie Boga, który będzie miał własny plan ratowania ludzkości. Ludzkość pragnie raczej Króla, który zrealizuje jej plan. Moje królowanie jednak przychodzi w ofierze i poprzez nią. Znaki, które wam daję, są niewystarczające, nie widzicie Mojego nadejścia, ale Moje odejście. Moja śmierć krzyżowa przybliżyła jednak chwilę Mojego Zmartwychwstania. Powszechne odstępstwo przybliża chwilę Mojego nadejścia. Musicie wytrwać pod Krzyżem do końca i choćby wam dane oglądać Moją śmierć, to jednak nie koniec. Ufajcie. Wierzcie w Moje Zmartwychwstanie. Obiecuję wam, że zmartwychwstanę i obietnicy dotrzymam. Błogosławię was, którzy towarzyszycie Mojej Matce na tej drodze i troszczycie się o Moje udręczone członki. Złóżcie je wszystkie w ramionach Mojej Matki. Ona obmyje Moje Ciało i przygotuje je na Moje Zmartwychwstanie. Amen.

 

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, przyjęliśmy Twoją Wolę poprzez oddolną Intronizację w naszej rodzinie. Przyjmij teraz wszystkie nasze siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty o uratowanie i rozszerzenie Twojego Królestwa na Ziemi, a szczególnie w naszej Ojczyźnie Polsce. Amen. 

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska po 360 latach od obrania za swoją Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała z pełną świadomością poprzez Intronizację narodową wyboru Twojego Syna na Króla Polski. Dozwól, prosimy, żeby Ojczyzna nasza swoim przykładem przyczyniła się do przeprowadzenia Intronizacji we wszystkich państwach na całym świecie, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

K. Chryste, eleison.

W. Chryste, eleison. Chryste, eleison.

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...