Aktualności

2022-12-06 16:07

Każdy, kto przyjmuje Komunię św. na rękę nie dostanie się po śmierci do Nieba. Musi być przez wiele lat oczyszczony w ogniu Sprawiedliwości. Z GRZECHU TEGO TRZEBA SIĘ SPOWIADAĆ – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Pycha jest domeną szatana. Gdzie jest pycha, tam jest szatan. Gdzie jest szatan, tam nie ma miłości i szacunku dla Boga.

Klękajcie na kolana, bo oto Ja, Bóg Wszechmogący, schodzę z Nieba do małej Hostii i poprzez nią wstępuję do człowieka, żeby go prowadzić. Ja wiem, jak słabi jesteście. Nie dajcie sobie wmówić, że Bogu jest wszystko jedno, czy stoicie czy klęczycie, czy przyjmujecie Mnie na rękę czy do ust. Dzieci, Ja jestem Światłością świata. Gdybyście mogli ujrzeć prawdziwy stan rzeczy, z jaką Chwałą zstępuję z Nieba w Hostię Przenajświętszą, padalibyście przede Mną na twarz, a wy nawet przyklęknąć nie chcecie. Kochane dzieci, co mam począć tak szykanowany i wypychany z Mojego Ołtarza? Czy niedługo w krużgankach każecie Mi konać? Czym jest Mój kościół, jeśli nie domem Mojej Chwały, to czym? Po co do Mnie przychodzicie, skoro nie chcecie Mnie czcić? Ja jestem Chwały najgodniejszy, Syn Boży umęczony dla was. A teraz godzę się pokornie na to, co ze Mną robicie, ALE JUŻ NIEDŁUGO.

Każdy, kto przyjmuje Komunię św. na rękę, nie dostanie się po śmierci do Nieba. Musi być przez wiele lat oczyszczony w ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wasze ręce w czyśćcu będą czarne. Będziecie widzieć czegoście się dopuścili przez swoich kapłanów. Wasz grzech i ta profanacja Mnie w świętej Hostii spadnie i na nich. Wielu z tych biednych Moich synów /kapłanów/, nigdy już nie wejdzie do Nieba, a także wielu z nich będzie w ogniu do końca świata pokutować za przyzwolenie na bezczeszczenie Mnie i dotykanie przez wasze ręce.

Biada świętokradzkim i przeklętym rękom szafarzy Komunii, którzy myśląc, że Mi służą, służą jednak samemu diabłu. Jak Mnie to boli! Jakie Ja cierpię katusze, kiedy bezmyślnie idziecie za nową modą, szatańską modą uwłaczania Mi. Czemu mu służycie /szatanowi/. Opamiętajcie się. On mi się w twarz śmieje z waszej głupoty. Cóż z tego, że jest pokonany, kiedy wy jego łgarstwo wybieracie? Ja za was umarłem, a wy wciąż lgniecie do niego /diabła/, a nie do Mnie. Jak szkaradne są jego łapy /szatana/, którymi was nęci. Dzieci Moje umiłowane, co Ja mam z wami począć? Tak Mi was żal, że wciąż nie słuchacie.

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...