Aktualności

2022-05-06 16:11

Ewangelia na dziś – 7 maj 2022 rok

EWANGELIA (J 6, 55. 60-69) – Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

(…) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

————–

 Jezus Chrystus obiecał pozostać z nami w chlebie. Wobec tak niezwykłej pokory Boga, wiernego obietnicy pozostania z nami na zawsze, możliwe są tylko dwie skrajne postawy: zgorszenie lub zachwyt. Żaden człowiek, który odkrył tę prawdę, nie może pozostać obojętny.

 

Jezu, tyle razy zadawałeś mi pytanie: Czy i Ty chcesz odejść? Nie Panie, nie chcę odejść od Ciebie, nie pozwól mi nigdy odstąpić od Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 55. 60-69)

Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?».
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?».
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...