Aktualności

2023-01-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (J 1, 43-51) – Chrystus jest Synem Bożym

(…) Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.

————–

Przyjmujemy Jezusa, bo ktoś nam o Nim powiedział, bo tak zostaliśmy wychowani w rodzinie. Ale czy kiedykolwiek tak sami z siebie pragnęliśmy lepiej Go poznać? Czy chcielibyśmy się z Nim spotkać teraz? On jest blisko nas w każdym momencie. Kiedy zasypiamy i kiedy się budzimy, kiedy żyjemy przykładnie i święcie, ale i wtedy, kiedy jesteśmy sami, w ciemności, i robimy rzeczy złe.

 

Jezu, mój Królu, chcę żyć w prawdzie, abyś mógł o mnie powiedzieć: „Nie ma w tobie fałszu”. Ty znasz we mnie wszystkie miejsca, które domagają się uleczenia. Odsłaniam je przed Tobą, ulecz je.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 1, 43-51)

Chrystus jest Synem Bożym

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?».
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?».
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!».
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...