Aktualności

2022-10-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 11, 1-4) – Jezus uczy modlitwy

(…) Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!

————–

Dziś doznajemy ogromnego poruszenia na myśl, że możemy – dzięki słowom, których nauczył nas Chrystus – mówić do Boga: Ojcze. Pamiętajmy, że Bóg nie jest „jak ojciec”. Bóg „jest Ojcem”. Nie udaje, nie wchodzi w rolę, nie zachowuje się jak ktoś, kogo inni chcieliby naśladować, lecz „jest Ojcem” – w najgłębszym sensie. Ojcostwo to Jego istota, Jego tożsamość. Zwracajmy się często do naszego Ojca tymi czułymi słowami: Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli.

 

Jezu, mój Królu, Synu Ojca Przedwiecznego, zsyłaj na mnie Ducha Świętego, w którym mogę wołać: Abba!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 11, 1-4)

Jezus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...