Aktualności

2020-03-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 7, 7-12) – Kto prosi, otrzymuje

(…) Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

————–

Jezus pragnie, abyśmy odkrywali naszą relację do Boga jako naszego Ojca. Dziecko, kiedy czuje się bezpieczne i kochane, powierza się, prosi, oczekuje z ufnością. Prośba z naszej strony wyraża też gotowość przyjęcia daru od Boga. Jezus mówi, że każdy, kto prosi, otrzymuje. Prośba rodzi się z pokory serca, z uznania własnych ograniczeń, nie jest roszczeniem, lecz błaganiem. Jednocześnie doświadczenie bycia obdarowanym uzdalnia nas do stawania się darem dla innych.

 

Jezu, szukam Cię z ufnością, pukam do Twojego Serca i proszę dziś o…

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7, 7-12)

Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...