Aktualności

2020-12-03 17:11

Ewangelia na dziś – 4 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 9, 27-31) – Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

(…) Według wiary waszej niech wam się stanie.

————–

Jezus uzależnia realizację cudu od pragnienia i wiary człowieka. Niewidomi, nazywając Jezusa Synem Dawida, już wyznają wiarę w Niego jako oczekiwanego Mesjasza. Gdy wreszcie podchodzą do Jezusa, On pyta ich o wiarę. Co więcej, nie mówi „Przejrzyjcie… Niech zostanie wam przywrócony wzrok”, lecz „Niech wam się stanie według waszej wiary”. Wielka musiała być ich wiara, zdeterminowana i odważna, bo odzyskali wzrok.

 

Pragnę, Jezu, aby tegoroczny Adwent wzmocnił moją wiarę, tak abyś mógł uczynić wszystko, co jest Twoją Wolą wobec mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 27-31)

Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!».
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?».
Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!».
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie».
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...