Aktualności

2020-12-30 17:11

Ewangelia na dziś – 31 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (J 1, 1-18) – Słowo stało się ciałem

(…) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

————–

Ostatni dzień roku to czas podsumowań, wdzięczności, przeprosin i postanowień. Przez cały ten rok Słowo Boże towarzyszyło nam dzień po dniu. Na ile w każdym z nas Ewangelia stała się ciałem? Warto uczynić dziś rachunek sumienia z naszej relacji ze Słowem Bożym. Na ile Słowo Jezusa jest fundamentem naszego życia, zapewniającym stabilność, pewność i bezpieczeństwo pośród życiowych burz? Na ile w ciągu tego roku nasze myśli stały się bardziej myślami Jezusa, nasze uczucia – Jego uczuciami, nasze pragnienia podobne do Jego, a decyzje zgodne z Jego Wolą?

 

Jezu, dziękuję Ci, że wciąż jesteś przy mnie obecny w ubóstwie i mocy Twojego Słowa. Dziękuję, że Twoje Słowo mnie kształtuje i czyni nowym człowiekiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...