Aktualności

2022-09-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 6, 1-5) – Chrystus jest Panem szabatu

(…) Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie?

————–

Faryzeusze odważyli się zadać Jezusowi pytanie, na które On – swoim zwyczajem – odpowiada, odwołując się do Starego Testamentu. Okazuje się bowiem, że nawet fragmentów Biblii użyć można przeciwko drugiemu człowiekowi, a nawet przeciwko Chrystusowi. Jeśli jednak spróbuje się zrozumieć je w Duchu Bożym, to stają się natychmiast słowami usprawiedliwienia i nadziei.

 

Jezu, mój Królu, Ty znasz wszystkie głody mojego serca, pozwól mi nazrywać kłosów Twojego pełnego miłości Słowa, bym się nasycił.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.
Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»
Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».
I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...