Aktualności

2021-08-02 17:11

Ewangelia na dziś – 3 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 14, 22-36) – Jezus chodzi po jeziorze

(…) Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go.

————–

Jeden z najpiękniejszych fragmentów dzisiejszej Ewangelii to ten, kiedy Jezus wyciąga rękę i chwyta zalęknionego Piotra. W naszym życiu bardzo potrzebujemy właśnie dłoni Jezusa. Chcemy, żeby Jezus nas mocno trzymał. Pan przecież jest blisko, obok nas. Powinniśmy tylko mocno w to wierzyć i ufać Mu.

 

Jezu, proszę Cię, abym zawsze pamiętał, że „choćbym wziął skrzydła jutrzenki i zamieszkał za najdalszym morzem, nawet tam prowadzi mnie Twoja ręka i Twoja prawa ręka mnie podtrzymuje!” (Ps 139, 9-10). Amen.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 14, 22-36)

Jezus chodzi po jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...