Aktualności

2022-08-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 25, 14-30) – Przypowieść o talentach

(…) Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

————–

To przykry widok: zobaczyć człowieka, który swój talent zawija w chustkę – niczym w całun – i zakopuje w ziemi jak w grobie. To straszne: obserwować kogoś, kto postanowił pogrzebać swoje szanse i przeżyć swoje życie w lęku. Dlatego Jezus tak wytrwale powtarza nam te proste słowa, które naprawdę mogą ożywić nasze serca: Nie lękajcie się! Działając pod wpływem lęku, z pewnością pogrzebiemy wszystko, co w nas cenne.

 

Jezu, mój Królu, zabierz ode mnie lęki, bo chcę działać, podejmować decyzje, wyruszać w przyszłość z jednego tylko powodu: z miłości do ciebie i bliźnich.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 25, 14-30)

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...