Aktualności

2022-06-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 czerwiec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 8, 18-22) – Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

(…) Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć.

————–

Jezus wyruszył z Domu swojego Ojca jako Król i przystał do nas, którzy ogołociliśmy go ze wszystkiego, tak że wracał w ramiona Ojca nagi i poraniony. Jest tułaczem, dlatego że wyruszył z domu swojej Matki, gdy postanowił głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, które jest już blisko. Jest tułaczem, dlatego że do dzisiaj tuła się po bezdrożach, po których chodzimy, by zdobywać nasze serca, by w nich zamieszkać. On bowiem chce utulić swoją cierpiącą i wzgardzoną Głowę w twoim i moim sercu.

 

Jezu, mój Królu i Boże, naucz mnie stąpania krok po kroku ku Tobie, ku Twemu Królestwu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 18-22)

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...