Aktualności

2022-11-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 21, 34-36) – Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

(…) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić.

————–

Czuwajcie więc i módlcie się… abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć. Słowa dzisiejszej Ewangelii wyraźnie wskazują nam, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na okoliczności zewnętrzne. Wszystko, co ma się zdarzyć, zdarzy się z pewnością. W przyszłości spodziewać się należy wydarzeń, które będą bardzo trudne, nawet przerażające. Będziemy potrzebować schronu, a tymi są Serce Jezusa i Serce Maryi.

 

Jezu, mój Królu, pragnę się ukryć w najbezpieczniejszym miejscu jakim jest Serce Twojej Matki i Twoje.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...