Aktualności

2022-02-24 16:11

Ewangelia na dziś – 25 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 10, 1-12) – Nierozerwalność małżeństwa

(…) Opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.

————–

Jak Chrystus posiadał dwie natury różne sobie, tak małżonkowie stanowią jedno ciało po zawarci Sakramentu Małżeństwa, mimo różnych natur. Jak Chrystus i Kościół stanowią jedno Ciało, tak mężczyzna poślubiając kobietę, łączy się z nią w jedno ciało i trwa z nią złączony, choćby nie wiem ile miało go to kosztować, bo jak Chrystus oddał swoje życie za swoją Oblubienicę /Kościół/, tak mąż winien kochać swoją żonę, poświęcając dla niej swoje życie. Jak męczennicy oddali swoją krew Chrystusowi, tak żona winna oddać się mężowi. 

 

Małżeństwo, jest wezwaniem do ofiary krzyża dwojga osób. Jeśli jedno upadnie, drugie musi go wziąć na ramiona, inaczej nie jest miła taka ofiara Bogu Ojcu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 10, 1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.
I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...